Otisak

Prema § 5 TMG

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 Minhen

Trgovački registar: HRB 227506
Sud za registraciju: Okružni sud u Minhenu

Predstavljeno od:
Gospođa Nadine Budde
G. David Vielhuber

Kontakt

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 40
Fax: +49 (0) 89 21 540 01 49
Email: hi@gtbabel.com

Porezni ID

Identifikacioni broj poreza na promet prema § 27 zakona o porezu na promet:
DE 307 642 726

Informacije o osiguranju od profesionalne odgovornosti

Naziv i sjedište osiguravača:
exali AG
Franz-Kobinger-Strasse 9
86157 Augsburg

Područje važenja osiguranja:
Zaštita osiguranja širom svijeta

EU rješavanje sporova

Evropska komisija pruža platformu za online rješavanje sporova (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Našu e-mail adresu možete pronaći iznad u impresumu.

Rješavanje potrošačkih sporova/univerzalni arbitražni odbor

Nismo voljni ili obavezni da učestvujemo u postupcima rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

Odgovornost za sadržaj

Kao pružalac usluga, odgovorni smo za sopstveni sadržaj na ovim stranicama u skladu sa članom 7, paragraf 1 Nemačkog zakona o telekomunikacijama (TMG). Međutim, prema §§ 8 do 10 TMG, mi kao pružalac usluga nismo u obavezi da nadgledamo prenete ili pohranjene informacije trećih strana ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti.

Obaveze uklanjanja ili blokiranja korištenja informacija prema općim zakonima ostaju nepromijenjene. Međutim, odgovornost u tom pogledu je moguća samo od trenutka kada je poznato saznanje o konkretnom kršenju zakona. Čim saznamo za bilo kakvo kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti ovaj sadržaj.

Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži linkove ka vanjskim web stranicama na koje nemamo utjecaj. Stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za ovaj vanjski sadržaj. Odgovarajući provajder ili operater stranica je uvijek odgovoran za sadržaj povezanih stranica. Povezane stranice su provjerene zbog mogućih kršenja zakona u vrijeme povezivanja. Ilegalni sadržaj nije bio prepoznatljiv u trenutku povezivanja.

Međutim, stalna kontrola sadržaja povezanih stranica nije razumna bez konkretnih dokaza o kršenju. Čim saznamo za kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti takve linkove.

Autorsko pravo

Sadržaj i radovi na ovim stranicama kreirani od strane operatera stranice podliježu njemačkom zakonu o autorskim pravima. Umnožavanje, uređivanje, distribucija i bilo koja vrsta eksploatacije izvan granica autorskih prava zahtijeva pismenu saglasnost odgovarajućeg autora ili kreatora. Preuzimanja i kopije ovog sajta dozvoljeni su samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu.

Ukoliko sadržaj na ovoj stranici nije kreirao operater, poštuju se autorska prava trećih lica. Konkretno, sadržaji trećih lica su označeni kao takvi. Ukoliko ipak saznate za kršenje autorskih prava, molimo da nas o tome obavijestite. Čim saznamo za kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti takav sadržaj.