Katungod sa pag-withdraw

Importante kanamo ang imong katagbawan. Kamo adunay katungod sa pagkanselar sa pagpalit sulod sa katorse ka adlaw nga walay paghatag ug rason. Ang panahon sa pagkansela kay katorse ka adlaw gikan sa adlaw nga imong gipalit ang produkto. Aron magamit ang imong katungod sa pag-withdraw, palihug sulati ang mosunod nga porma. Aron makab-ot ang deadline sa pagkansela, igo na alang kanimo nga ipadala ang komunikasyon bahin sa imong paggamit sa katungod sa pagkansela sa wala pa matapos ang panahon sa pagkansela.

close2 bag-ong media GmbH
Auenstrasse 6
80469 Munich

Impormasyon sa kustomer