Privatliv

1. Privatliv på et øjeblik

Generel information

Følgende noter giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger denne hjemmeside. Persondata er alle data, som du kan blive personligt identificeret med. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i afsnittet "Meddelelse om det ansvarlige organ" i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du kommunikerer dem til os. Dette kan være z. B. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores it-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisningen). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information om oprindelse, modtager og formål med dine gemte personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til under visse omstændigheder at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse.

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfeadfærd evalueres statistisk. Dette gøres hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2. Hosting og Content Delivery Networks (CDN)

Ekstern hosting

Denne hjemmeside er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (hoster). De personlige data, der indsamles på denne hjemmeside, gemmes på værtens servere. Dette kan primært være IP-adresser, kontaktanmodninger, meta- og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktdata, navne, hjemmesideadgang og andre data genereret via en hjemmeside.

Hosteren bruges med det formål at opfylde kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (Art. 6, stk. 1 lit. b DSGVO) og i interessen for en sikker, hurtig og effektiv levering af vores online tilbud af en professionel udbyder ( artikel 6, stk. 1 litra f GDPR).

Vores hoster vil kun behandle dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine præstationsforpligtelser og vil følge vores instruktioner i forhold til disse data.

Vi bruger følgende hoster:

ALL-INKL.COM - New Media München
Ejer: René Munnich
Hovedgade 68 | D-02742 Friedersdorf

Indgåelse af kontrakt om ordrebehandling

For at sikre databeskyttelseskompatibel behandling har vi indgået en ordrebehandlingskontrakt med vores hoster.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Privatliv

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af ​​dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring.

Hvis du bruger denne hjemmeside, vil der blive indsamlet forskellige personlige data. Persondata er data, som du kan blive personligt identificeret med. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at datatransmission på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Det ansvarlige organ for databehandling på denne hjemmeside er:

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 München

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 40
E-mail: hi@gtbabel.com

Den ansvarlige instans er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formål og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser mv.).

Opbevarings varighed

Medmindre der er angivet en specifik opbevaringsperiode i denne databeskyttelseserklæring, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere er gældende. Hvis du indsender en legitim anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skattemæssige eller kommercielle opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil oplysningerne blive slettet, når disse grunde er ophørt med at eksistere.

Bemærkning om dataoverførsel til USA og andre tredjelande

Vores hjemmeside indeholder værktøjer fra virksomheder baseret i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelsesloven. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger overføres til disse tredjelande og behandles der. Vi vil gerne påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med EU's. Eksempelvis er amerikanske virksomheder forpligtet til at videregive persondata til sikkerhedsmyndighederne, uden at du som den pågældende kan tage retslige skridt mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) vil behandle, vurdere og permanent opbevare dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykke, som du allerede har givet. Lovligheden af ​​den databehandling, der fandt sted frem til tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og til direkte annoncering (Art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASEREDE PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RET TIL AT GØRE INDSTILLINGER MOD BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA TIL ETHVERT TIDSPUNKT AF ÅRSAGER, DER OPFØRER AF DIN BESTEMTTE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASEREDE PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVEN JURIDISKE GRUNDLAG, SOM EN BEHANDLING ER BASEREDE PÅ, KAN FINDES I DENNE POLITIK FOR DATAFORBINDELSE. HVIS DU INDVENDER, BEHANDLER VI IKKE LÆNGER DINE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN BEVISE OMFATTENDE BEGRUNDELSE FOR BEHANDLING, DER TILSKYDER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSINDVENDELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21 (1) GDPR.

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES TIL DIREKTE ANNONCER, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RETTIG TIL BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA TIL FORMÅL MED SÅDAN ANNONCERING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DER ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE ANNONCER. HVIS DU INDVENDER, BLIVER DINE PERSONLIGE DATA IKKE LÆNGERE BRUGT TIL DIREKTE ANNONCEFORMÅL (INDVENDIG I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, GDPR).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de berørte ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller stedet for den påståede krænkelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til tredjemand i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden ansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af ​​fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger denne side SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://" og på låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Krypterede betalingstransaktioner på denne hjemmeside

Hvis der er en forpligtelse til at sende os dine betalingsdata (f.eks. kontonummer for autorisationsaftale) efter indgåelse af en gebyrbaseret kontrakt, er disse data nødvendige for betalingsbehandling.

Betalingstransaktioner med de sædvanlige betalingsmidler (Visa/MasterCard, direkte debitering) udføres udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://" og på låsesymbolet i din browserlinje.

Med krypteret kommunikation kan dine betalingsdata, som du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis information om dine opbevarede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til rettelse eller sletning af disse data til enhver tid. . Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet persondata.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os for dette. Retten til begrænsning af behandlingen eksisterer i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af ​​dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I løbet af undersøgelsen har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses.
  • Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger er sket/foregår ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses i stedet for at blive slettet.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21 (1) GDPR, skal dine og vores interesser afvejes. Så længe det endnu ikke er fastlagt, hvis interesser er gældende, har du ret til at kræve, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger, må disse data - bortset fra deres opbevaring - kun bruges med dit samtykke eller til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat behandles.

4. Dataindsamling på denne hjemmeside

Cookies

Vores hjemmeside bruger såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din slutenhed. De gemmes på din slutenhed enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk efter dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din slutenhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din slutenhed, når du går ind på vores side (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Adskillige cookies er teknisk nødvendige, fordi visse webstedsfunktioner ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise annoncer.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere bestemte funktioner, du ønsker (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikum). grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR, medmindre andet retsgrundlag er angivet. Webstedets operatør har en legitim interesse i lagring af cookies for teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der blev anmodet om samtykke til lagring af cookies, gemmes de relevante cookies udelukkende på grundlag af dette samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstilling af cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af ​​denne hjemmeside være begrænset.

Hvis cookies bruges af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi informere dig om dette separat i denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt bede om dit samtykke.

Serverlogfiler

Udbyderen af ​​siderne indsamler og opbevarer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. disse er:

  • Browsertype og browserversion
  • anvendte operativsystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavnet på den adgangsgivende computer
  • Tidspunkt for serveranmodning
  • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside - serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har opgivet der, blive opbevaret af os med henblik på behandling af henvendelsen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af ​​en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser rettet til os (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette blev spurgt.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

5. Analyseværktøjer og annoncering

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere adfærden hos besøgende på webstedet. Hjemmesideoperatøren modtager forskellige brugsdata, såsom sidevisninger, opholdets længde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data kan opsummeres af Google i en profil, der er tildelt den respektive bruger eller deres enhed.

Google Analytics bruger teknologier, der gør det muligt for brugeren at blive genkendt med det formål at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller fingeraftryk på enheden). De oplysninger, som Google indsamler om brugen af ​​denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der.

Dette analyseværktøj bruges på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sin hjemmeside og sin annoncering. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 (1) (a) GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på denne hjemmeside. Som et resultat heraf vil din IP-adresse blive forkortet af Google inden for EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den sendes til USA. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af ​​dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive flettet sammen med andre Google-data.

Browser plug-in

Du kan forhindre Google i at indsamle og behandle dine data ved at downloade og installere browser-pluginet, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brug af Google Analytics.

Opbevarings varighed

Data gemt af Google på bruger- og begivenhedsniveau, der er knyttet til cookies, bruger-id'er (f.eks. bruger-id) eller annoncerings-id'er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-annonce-id) anonymiseres efter 14 måneder eller slettes. Du kan finde detaljer om dette under følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Webstedsoperatøren bruger Google Ads. Google Ads er et online annonceringsprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads giver os mulighed for at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, når brugeren indtaster bestemte søgetermer på Google (søgeordsmålretning). Desuden kan målrettede annoncer vises ved hjælp af brugerdata (f.eks. lokationsdata og interesser), der er tilgængelige fra Google (målgruppemålretning). Som webstedsoperatør kan vi vurdere disse data kvantitativt, for eksempel ved at analysere, hvilke søgeord der førte til visningen af ​​vores annoncer, og hvor mange annoncer der førte til tilsvarende klik.

Google Ads bruges på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Webstedets operatør har en legitim interesse i at markedsføre sine serviceprodukter så effektivt som muligt.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google konverteringssporing

Denne hjemmeside bruger Google Konverteringssporing. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjælp af Google Conversion Tracking kan vi og Google genkende, om brugeren har udført bestemte handlinger. For eksempel kan vi vurdere, hvilke knapper på vores hjemmeside der blev klikket på, hvor ofte, og hvilke produkter der blev set eller købt særligt hyppigt. Disse oplysninger bruges til at generere konverteringsstatistik. Vi lærer det samlede antal brugere, der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger de har foretaget. Vi modtager ingen information, som vi personligt kan identificere brugeren med. Google bruger selv cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier til identifikation.

Googles konverteringssporing bruges på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sin hjemmeside og sin annoncering. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 (1) (a) GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Googles konverteringssporing i Googles databeskyttelsesbestemmelser: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Plugins og værktøjer

Google Web Fonts (lokal hosting)

Denne side bruger såkaldte webfonte leveret af Google til ensartet visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. Der er ingen forbindelse til Googles servere.

Du kan finde flere oplysninger om Google Web Fonts under https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. E-handel og betalingsudbydere

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger i det omfang, de er nødvendige for etablering, indhold eller ændring af retsforholdet (lagerdata). Dette er baseret på artikel 6, stk. 1, litra b GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller prækontraktuelle foranstaltninger. Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger om brugen af ​​denne hjemmeside (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller for at fakturere brugeren.

De indsamlede kundedata vil blive slettet efter afslutning af ordren eller ophør af forretningsforholdet. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Dataoverførsel ved kontraktindgåelse for netbutikker, forhandlere og vareforsendelse

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjemand, hvis dette er nødvendigt inden for rammerne af kontraktbehandlingen, for eksempel til den virksomhed, der er betroet leveringen af ​​varerne eller den bank, der er ansvarlig for at behandle betalingen. Enhver yderligere overførsel af data finder ikke sted, eller kun hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Dine data videregives ikke til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål.

Grundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, litra b GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller prækontraktuelle foranstaltninger.

Datatransmission ved indgåelse af kontrakt for tjenester og digitalt indhold

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjemand, hvis dette er nødvendigt inden for rammerne af kontraktbehandlingen, for eksempel til den bank, der er ansvarlig for behandling af betalinger.

Enhver yderligere overførsel af data finder ikke sted, eller kun hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Dine data videregives ikke til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål.

Grundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, litra b GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller prækontraktuelle foranstaltninger.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsvirksomheder på vores hjemmeside. Hvis du foretager et køb hos os, vil dine betalingsoplysninger (f.eks. navn, betalingsbeløb, kontooplysninger, kreditkortnummer) blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen med henblik på betalingsbehandling. De respektive kontrakt- og databeskyttelsesbestemmelser for den respektive udbyder gælder for disse transaktioner. Betalingstjenesteudbyderne bruges på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR (kontraktbehandling) og af hensyn til en betalingsproces, der er så smidig, bekvem og sikker som muligt (artikel 6, stk. 1, litra f). GDPR). For så vidt der anmodes om dit samtykke til visse handlinger, er artikel 6 (1) (a) GDPR det juridiske grundlag for databehandling; Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes for fremtiden.

Vi bruger følgende betalingstjenester / betalingstjenesteudbydere på denne hjemmeside:

PayPal

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal").

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Detaljer kan findes i PayPals databeskyttelseserklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Andre tjenester

Smart udseende

Dette websted bruger Smartlook-sporingsværktøjet fra Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Tjekkiet ("Smartlook") til at registrere tilfældigt udvalgte individuelle besøg udelukkende med en anonym IP-adresse. Dette sporingsværktøj gør det muligt at bruge cookies til at vurdere, hvordan du bruger hjemmesiden (f.eks. hvilket indhold der klikkes på). Til dette formål vises en brugsprofil visuelt. Brugerprofiler oprettes kun, når der bruges pseudonymer. Retsgrundlaget for behandlingen af ​​dine data er det samtykke, du har givet (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO). De oplysninger, der indsamles på denne måde, videregives til den ansvarlige. Den ansvarlige gemmer dette udelukkende på sin server i Tyskland. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden via cookie-indstillingerne. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Smartlook kan findes på https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Rediger indstillinger

Rediger samtykkeindstillinger