Μυστικότητα

1. Απόρρητο με μια ματιά

Γενικές πληροφορίες

Οι ακόλουθες σημειώσεις παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων μας που παρατίθεται σε αυτό το κείμενο.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον χειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ενότητα "Ειδοποίηση για τον αρμόδιο φορέα" σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν μας τα κοινοποιείτε. Αυτό μπορεί να είναι z. Β. είναι δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ή με τη συγκατάθεσή σας από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Αυτά είναι κυρίως τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή ώρα προβολής σελίδας). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος παρέχεται χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σας.

Τι δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων δωρεάν ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Έχετε επίσης το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, η συμπεριφορά σας στο σερφ μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

2. Δίκτυα φιλοξενίας και παράδοσης περιεχομένου (CDN)

Εξωτερική φιλοξενία

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (hoster). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύονται στους διακομιστές του οικοδεσπότη. Αυτά μπορεί να είναι κυρίως διευθύνσεις IP, αιτήματα επικοινωνίας, δεδομένα μετα-και επικοινωνίας, δεδομένα συμβολαίου, δεδομένα επικοινωνίας, ονόματα, πρόσβαση σε ιστότοπο και άλλα δεδομένα που παράγονται μέσω ιστότοπου.

Ο ξενώνας χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση της σύμβασης με τους δυνητικούς και τους υπάρχοντες πελάτες μας (Άρθρο 6 Παρ. 1 εδ. β DSGVO) και προς το συμφέρον της ασφαλούς, γρήγορης και αποτελεσματικής παροχής της διαδικτυακής μας προσφοράς από επαγγελματία πάροχο ( Άρθρο 6 Παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR).

Ο οικοδεσπότης μας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόδοσης και θα ακολουθεί τις οδηγίες μας σε σχέση με αυτά τα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τον παρακάτω hoster:

ALL-INKL.COM - Νέα Μέσα Μόναχο
Ιδιοκτήτης: René Munnich
Main Street 68 | D-02742 Friedersdorf

Σύναψη σύμβασης διεκπεραίωσης παραγγελιών

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επεξεργασία που συμμορφώνεται με την προστασία δεδομένων, έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με τον οικοδεσπότη μας.

3. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

Μυστικότητα

Οι χειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα συλλεχθούν διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω e-mail) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Σημείωση για τον αρμόδιο φορέα

Το αρμόδιο όργανο για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 Μόναχο

Τηλέφωνο: +49 (0) 89 21 540 01 40
Email: hi@gtbabel.com

Αρμόδιο όργανο είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, μόνο του ή μαζί με άλλα, αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Διάρκεια αποθήκευσης

Εκτός εάν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Εάν υποβάλετε ένα νόμιμο αίτημα για διαγραφή ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτούς λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. φορολογικές ή εμπορικές περιόδους διατήρησης). Στην τελευταία περίπτωση, τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις πάψουν να υφίστανται αυτοί οι λόγοι.

Σημείωση σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει εργαλεία από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ ή άλλες τρίτες χώρες που δεν είναι ασφαλή βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε αυτές τις τρίτες χώρες και να υποβληθούν σε επεξεργασία εκεί. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτές τις χώρες δεν μπορεί να εγγυηθεί κανένα επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με αυτό της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα στις αρχές ασφαλείας χωρίς εσείς ως ενδιαφερόμενο πρόσωπο να μπορείτε να κινηθείτε νομικά εναντίον αυτού. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι αρχές των ΗΠΑ (π.χ. μυστικές υπηρεσίες) θα επεξεργάζονται, θα αξιολογούν και θα αποθηκεύουν μόνιμα τα δεδομένα σας σε διακομιστές των ΗΠΑ για σκοπούς παρακολούθησης. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία δεδομένων

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα αντίρρησης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις και στην άμεση διαφήμιση (άρθρο 21 GDPR)

ΕΑΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ. 6 ABS. 1 LIT. Ε Ή ΣΤΟ ΓΚΠΔ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΝΤΑΤΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΕΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΕΙΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΖΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΛΗΣΗ 211.

ΕΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΝΤΑΤΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ. ΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΕΙΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 (2) GDPR).

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του GDPR, οι θιγόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, στον τόπο εργασίας τους ή στον τόπο της εικαζόμενης παραβίασης. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο μέσο.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχετε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή κατά την εκπλήρωση μιας σύμβασης που παραδίδονται σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε κοινή, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Εάν ζητήσετε την απευθείας μεταφορά των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήσεις που μας στέλνετε ως διαχειριστής του ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μεταδίδετε σε εμάς δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Κρυπτογραφημένες συναλλαγές πληρωμών σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν υπάρχει υποχρέωση να μας αποστείλετε τα δεδομένα πληρωμής σας (π.χ. αριθμός λογαριασμού για εξουσιοδότηση άμεσης χρέωσης) μετά τη σύναψη σύμβασης βάσει προμήθειας, αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για την επεξεργασία της πληρωμής.

Οι συναλλαγές πληρωμής με τα συνήθη μέσα πληρωμής (Visa/MasterCard, πάγια εντολή) πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.

Με την κρυπτογραφημένη επικοινωνία, τα δεδομένα πληρωμής που διαβιβάζετε σε εμάς δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, διαγραφή και διόρθωση

Στο πλαίσιο των ισχυουσών νομικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα δωρεάν πληροφοριών σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή . Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για αυτό. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υπάρχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το ελέγξουμε. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνέβη/γίνεται παράνομα, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί για τη διαγραφή.
  • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για να ασκήσετε, να υπερασπιστείτε ή να διεκδικήσετε νομικές αξιώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντί να διαγραφεί.
  • Εάν έχετε υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) GDPR, τα συμφέροντά σας και τα δικά μας πρέπει να σταθμιστούν. Εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποιανού τα συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά τα δεδομένα - εκτός από την αποθήκευσή τους - μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικό δημόσιο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

4. Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Μπισκότα

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου και δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τελική συσκευή σας. Αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης (cookies περιόδου λειτουργίας) είτε μόνιμα (μόνιμα cookies). Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Τα μόνιμα cookie παραμένουν αποθηκευμένα στην τελική συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς ή μέχρι να διαγραφούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, cookies από τρίτες εταιρείες μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στην τελική συσκευή σας όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας (cookies τρίτων). Αυτά επιτρέπουν σε εμάς ή σε εσάς να χρησιμοποιούμε ορισμένες υπηρεσίες τρίτων εταιρειών (π.χ. cookies για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα επειδή ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή για την προβολή διαφημίσεων.

Cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας (απαραίτητα cookies) ή για την παροχή συγκεκριμένων λειτουργιών που θέλετε (λειτουργικά cookies, π.χ. για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών) ή για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου (π.χ. cookies για τη μέτρηση του κοινού ιστού). τη βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, εκτός εάν προσδιορίζεται άλλη νομική βάση. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση cookies για την τεχνικά χωρίς σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν ζητήθηκε συναίνεση για την αποθήκευση cookies, τα σχετικά cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά βάσει αυτής της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να περιοριστεί.

Εάν τα cookies χρησιμοποιούνται από τρίτες εταιρείες ή για σκοπούς ανάλυσης, θα σας ενημερώσουμε για αυτό ξεχωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. αυτά είναι:

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα αιτήματος διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την παρουσίαση και τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού του χωρίς τεχνικά σφάλματα - τα αρχεία καταγραφής διακομιστή πρέπει να καταγράφονται για το σκοπό αυτό.

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που καταχωρίσατε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (Άρθρο 6 Παράγραφος 1 στοιχ. στ ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παράγραφος 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ) αν αυτό ρωτήθηκε.

Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

5. Εργαλεία Ανάλυσης και Διαφήμιση

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Analytics δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή του ιστότοπου να αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου. Ο χειριστής του ιστότοπου λαμβάνει διάφορα δεδομένα χρήσης, όπως προβολές σελίδας, διάρκεια παραμονής, λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται και προέλευση του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να συνοψιστούν από την Google σε ένα προφίλ που έχει εκχωρηθεί στον αντίστοιχο χρήστη ή στη συσκευή του.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν στον χρήστη να αναγνωρίζεται με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών (π.χ. cookie ή δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής). Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Google σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συνήθως μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Αυτό το εργαλείο ανάλυσης χρησιμοποιείται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του. Εάν ζητήθηκε αντίστοιχη συναίνεση (π.χ. συναίνεση για αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Ανωνυμοποίηση IP

Έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Ως αποτέλεσμα, η διεύθυνση IP σας θα συντομευθεί από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προτού διαβιβαστεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα αποστέλλεται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομεύεται εκεί. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου στον χειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Προσθήκη προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα χρήστη στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Επεξεργασία παραγγελίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με την Google και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από την Google σε επίπεδο χρήστη και συμβάντων και συνδέονται με cookie, αναγνωριστικά χρήστη (π.χ. User ID) ή αναγνωριστικά διαφήμισης (π.χ. cookie DoubleClick, αναγνωριστικό διαφήμισης Android) ανωνυμοποιούνται μετά από 14 μήνες ή διαγράφονται. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Ο χειριστής του ιστότοπου χρησιμοποιεί το Google Ads. Το Google Ads είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα διαφήμισης από την Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Ads μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε διαφημίσεις στη μηχανή αναζήτησης Google ή σε ιστότοπους τρίτων όταν ο χρήστης εισάγει συγκεκριμένους όρους αναζήτησης στο Google (στόχευση λέξεων-κλειδιών). Επιπλέον, οι στοχευμένες διαφημίσεις μπορούν να προβάλλονται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα χρήστη (π.χ. δεδομένα τοποθεσίας και ενδιαφέροντα) που είναι διαθέσιμα από την Google (στόχευση ομάδας στόχου). Ως διαχειριστής του ιστότοπου, μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτά τα δεδομένα ποσοτικά, για παράδειγμα αναλύοντας ποιοι όροι αναζήτησης οδήγησαν στην εμφάνιση των διαφημίσεών μας και πόσες διαφημίσεις οδήγησαν σε αντίστοιχα κλικ.

Το Google Ads χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να εμπορεύεται τα προϊόντα υπηρεσιών του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://policies.google.com/privacy/frameworks και https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Παρακολούθηση μετατροπών Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την παρακολούθηση μετατροπών Google. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Με τη βοήθεια του Google Conversion Tracking, εμείς και η Google μπορούμε να αναγνωρίσουμε εάν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει ορισμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορούμε να αξιολογήσουμε σε ποια κουμπιά στον ιστότοπό μας έγιναν κλικ πόσο συχνά και ποια προϊόντα προβλήθηκαν ή αγοράστηκαν ιδιαίτερα συχνά. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων μετατροπών. Μαθαίνουμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στις διαφημίσεις μας και ποιες ενέργειες έχουν κάνει. Δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία με την οποία μπορούμε να ταυτοποιήσουμε προσωπικά τον χρήστη. Η ίδια η Google χρησιμοποιεί cookies ή συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης για αναγνώριση.

Η παρακολούθηση μετατροπών Google χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του. Εάν ζητήθηκε αντίστοιχη συναίνεση (π.χ. συναίνεση για αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση μετατροπών Google στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Πρόσθετα και εργαλεία

Γραμματοσειρές Ιστού Google (τοπική φιλοξενία)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές Ιστού που παρέχονται από την Google για την ομοιόμορφη εμφάνιση των γραμματοσειρών. Οι γραμματοσειρές Google εγκαθίστανται τοπικά. Δεν υπάρχει σύνδεση με διακομιστές Google.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Ιστού Google στην ενότητα https://developers.google.com/fonts/faq και στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Παροχείς ηλεκτρονικού εμπορίου και πληρωμών

Επεξεργασία δεδομένων (στοιχεία πελατών και σύμβασης)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία, το περιεχόμενο ή την αλλαγή της έννομης σχέσης (στοιχεία αποθέματος). Αυτό βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (δεδομένα χρήσης) μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να μπορέσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή να χρεώσει τον χρήστη.

Τα δεδομένα πελατών που συλλέγονται θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τον τερματισμό της επιχειρηματικής σχέσης. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Διαβίβαση δεδομένων κατά τη σύναψη σύμβασης για ηλεκτρονικά καταστήματα, αντιπροσώπους και αποστολή εμπορευμάτων

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της επεξεργασίας συμβολαίων, για παράδειγμα στην εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η παράδοση των αγαθών ή στην τράπεζα που είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση της πληρωμής. Οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων δεν πραγματοποιείται ή μόνο εάν έχετε ρητά συναινέσει στη μετάδοση. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

Διαβίβαση δεδομένων με τη σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της επεξεργασίας συμβολαίων, για παράδειγμα στην τράπεζα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των πληρωμών.

Οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων δεν πραγματοποιείται ή μόνο εάν έχετε ρητά συναινέσει στη μετάδοση. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

Υπηρεσίες πληρωμών

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνουμε υπηρεσίες πληρωμών από τρίτες εταιρείες. Εάν κάνετε μια αγορά από εμάς, τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. όνομα, ποσό πληρωμής, στοιχεία λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής κάρτας) θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για τους σκοπούς της επεξεργασίας πληρωμών. Για τις συναλλαγές αυτές ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις περί σύμβασης και προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούνται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR (επεξεργασία συμβολαίου) και προς το συμφέρον μιας όσο το δυνατόν πιο ομαλής, βολικής και ασφαλούς διαδικασίας πληρωμής (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR). Εφόσον ζητείται η συγκατάθεσή σας για ορισμένες ενέργειες, το Άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) Ο GDPR είναι η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή για το μέλλον.

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες πληρωμών / παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε αυτόν τον ιστότοπο:

PayPal

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής «PayPal»).

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στη δήλωση προστασίας δεδομένων του PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Άλλες Υπηρεσίες

Έξυπνη εμφάνιση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το εργαλείο παρακολούθησης Smartlook από το Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Τσεχική Δημοκρατία ("Smartlook") για την καταγραφή τυχαία επιλεγμένων μεμονωμένων επισκέψεων αποκλειστικά με μια ανώνυμη διεύθυνση IP. Αυτό το εργαλείο παρακολούθησης καθιστά δυνατή τη χρήση cookie για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο (π.χ. σε ποιο περιεχόμενο γίνεται κλικ). Για το σκοπό αυτό, εμφανίζεται οπτικά ένα προφίλ χρήσης. Τα προφίλ χρηστών δημιουργούνται μόνο όταν χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεση που έχετε δώσει (Άρθρο 6 Παρ. 1 Σ. 1 στοιχ. α DSGVO). Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο διαβιβάζονται στον υπεύθυνο. Ο υπεύθυνος το αποθηκεύει αποκλειστικά στον διακομιστή του στη Γερμανία. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον μέσω των ρυθμίσεων cookie. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο Smartlook μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις

Επεξεργασία ρυθμίσεων συναίνεσης