Jäljend

Vastavalt TMG §-le 5

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 München

Äriregister: HRB 227506
Registreerimiskohus: Müncheni ringkonnakohus

Esindajad:
Proua Nadine Budde
Hr David Vielhuber

Võtke ühendust

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 40
Faks: +49 (0) 89 21 540 01 49
E-post: hi@gtbabel.com

Maksu ID

Käibemaksuseaduse § 27 a kohane käibemaksukohustuslase number:
DE 307 642 726

Teave kutsekindlustuse kohta

Kindlustusandja nimi ja asukoht:
exali AG
Franz-Kobinger-Strasse 9
86157 Augsburg

Kindlustuse kehtivusala:
Ülemaailmne kindlustuskaitse

ELi vaidluste lahendamine

Euroopa Komisjon pakub veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Meie e-posti aadressi leiate ülalt trükisest.

Tarbijavaidluste lahendamine / universaalne vahekohus

Me ei soovi ega ole kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetlustes tarbija vahekohtu ees.

Vastutus sisu eest

Teenusepakkujana vastutame nendel lehtedel oma sisu eest vastavalt Saksa telemeediaseaduse (TMG) paragrahvi 7 lõikele 1. Vastavalt TMG §-dele 8 kuni 10 ei ole meil aga teenusepakkujana kohustust jälgida edastatavat või salvestatud kolmandate isikute teavet ega uurida asjaolusid, mis viitavad ebaseaduslikule tegevusele.

Teabe eemaldamise või kasutamise blokeerimise kohustused vastavalt üldistele seadustele jäävad muutumatuks. Vastutus selles osas on aga võimalik alles hetkest, mil on teada konkreetsest seaduserikkumisest. Niipea, kui saame teada mis tahes seaduserikkumisest, eemaldame selle sisu viivitamatult.

Vastutus linkide eest

Meie pakkumine sisaldab linke välistele veebisaitidele, mida me ei saa mõjutada. Seetõttu ei saa me selle välise sisu eest vastutada. Lingitud lehtede sisu eest vastutab alati vastav lehtede pakkuja või operaator. Lingitud lehtedel kontrolliti linkimise ajal võimalikke õigusrikkumisi. Ebaseaduslik sisu ei olnud linkimise ajal äratuntav.

Lingitud lehtede sisu pidev kontroll ei ole aga mõistlik ilma konkreetsete tõenditeta rikkumise kohta. Niipea, kui saame teada juriidilistest rikkumistest, eemaldame sellised lingid viivitamatult.

Autoriõigus

Nende lehtede sisu ja teosed, mille saidi haldajad on loonud, alluvad Saksamaa autoriõiguse seadusele. Paljundamine, toimetamine, levitamine ja igasugune kasutamine väljaspool autoriõiguse piire eeldab vastava autori või looja kirjalikku nõusolekut. Selle saidi allalaadimine ja koopiad on lubatud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks.

Kuivõrd selle saidi sisu ei ole loonud operaator, järgitakse kolmandate isikute autoriõigusi. Eelkõige on sellisena märgitud kolmandate isikute sisu. Kui saate sellest hoolimata teada autoriõiguste rikkumisest, palume meid sellest teavitada. Niipea, kui saame teada juriidilistest rikkumistest, eemaldame sellise sisu viivitamatult.