Privaatsus

1. Privaatsus lühidalt

Üldine informatsioon

Järgmised märkused annavad lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui seda veebisaiti külastate. Isikuandmed on kõik andmed, mille alusel saab teid isiklikult tuvastada. Üksikasjalikku teavet andmekaitse teema kohta leiate meie andmekaitsedeklaratsioonist, mis on loetletud selle teksti all.

Andmete kogumine sellel veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Andmetöötlust sellel veebisaidil teostab veebisaidi haldaja. Nende kontaktandmed leiate käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni jaotisest "Teade vastutava asutuse kohta".

Kuidas me teie andmeid kogume?

Ühest küljest kogutakse teie andmeid siis, kui te need meile edastate. See võib olla z. B. olema andmed, mille sisestate kontaktivormi.

Muid andmeid koguvad meie IT-süsteemid automaatselt või teie nõusolekul veebilehe külastamisel. Need on peamiselt tehnilised andmed (nt Interneti-brauser, operatsioonisüsteem või lehe vaatamise aeg). Neid andmeid kogutakse automaatselt kohe, kui sellele veebisaidile sisenete.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmetest kogutakse, et tagada veebilehe vigadeta pakkumine. Teisi andmeid saab kasutada teie kasutaja käitumise analüüsimiseks.

Millised õigused on teil oma andmetega seoses?

Teil on igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist või kustutamist. Kui olete andmetöötluseks nõusoleku andnud, saate selle nõusoleku igal ajal edaspidiseks tagasi võtta. Samuti on teil teatud tingimustel õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Samuti on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Kui teil on andmekaitseteemalisi lisaküsimusi, võite meiega igal ajal ühendust võtta.

Analüüsitööriistad ja kolmandate osapoolte tööriistad

Kui külastate seda veebisaiti, saab teie surfamiskäitumist statistiliselt hinnata. Seda tehakse peamiselt nn analüüsiprogrammidega.

Üksikasjalikku teavet nende analüüsiprogrammide kohta leiate järgmisest andmekaitsedeklaratsioonist.

2. Majutus- ja sisuedastusvõrgud (CDN)

Väline hostimine

Seda veebisaiti hostib väline teenusepakkuja (majutaja). Sellel veebisaidil kogutud isikuandmed salvestatakse hosti serverites. Peamiselt võivad need olla IP-aadressid, kontaktipäringud, meta- ja sideandmed, lepinguandmed, kontaktandmed, nimed, juurdepääs veebisaidile ja muud veebisaidi kaudu genereeritud andmed.

Majutusteenust kasutatakse meie potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega sõlmitud lepingu täitmiseks (DSGVO art. 6 lõige 1 lit. b) ning meie veebipakkumise turvalise, kiire ja tõhusa pakkumise huvides professionaalse teenusepakkuja poolt ( GDPR artikli 6 lõike 1 lõigus f).

Meie hostija töötleb teie andmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik tema täitmiskohustuste täitmiseks, ning järgib nende andmetega seoses meie juhiseid.

Kasutame järgmist hosterit:

ALL-INKL.COM – New Media Munnich
Omanik: René Munnich
Main Street 68 | D-02742 Friedersdorf

Tellimuse töötlemiseks lepingu sõlmimine

Andmekaitsenõuetele vastava töötlemise tagamiseks oleme sõlminud oma majutajaga tellimuste töötlemise lepingu.

3. Üldinfo ja kohustuslik teave

Privaatsus

Nende lehtede operaatorid suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ning kooskõlas seaduslike andmekaitsemäärustega ja käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga.

Kui kasutate seda veebisaiti, kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille abil saab teid isiklikult tuvastada. See andmekaitsedeklaratsioon selgitab, milliseid andmeid me kogume ja milleks neid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil see juhtub.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel) võib esineda turvalünki. Andmete täielik kaitsmine kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutava asutuse kohta

Sellel veebisaidil andmete töötlemise eest vastutav organ on:

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 München

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 40
E-post: hi@gtbabel.com

Vastutav organ on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Säilitamise kestus

Kui käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis ei ole täpsustatud konkreetset säilitamisperioodi, jäävad teie isikuandmed meile seniks, kuni andmetöötluse eesmärk enam ei kehti. Kui esitate õiguspärase kustutamistaotluse või tühistate oma nõusoleku andmetöötluseks, kustutatakse teie andmed, välja arvatud juhul, kui meil on teie isikuandmete säilitamiseks muud õiguslikult lubatud põhjused (nt maksu- või äritegevuse säilitamise tähtajad); viimasel juhul andmed kustutatakse, kui need põhjused on ära langenud.

Märkus andmete edastamise kohta USA-sse ja muudesse kolmandatesse riikidesse

Meie veebisait sisaldab USA-s või muudes kolmandates riikides asuvate ettevõtete tööriistu, mis ei ole andmekaitseseaduse kohaselt turvalised. Kui need tööriistad on aktiivsed, saab teie isikuandmeid nendesse kolmandatesse riikidesse edastada ja seal töödelda. Tahaksime juhtida tähelepanu sellele, et nendes riikides ei saa tagada ELiga võrreldavat andmekaitse taset. Näiteks on USA ettevõtted kohustatud avaldama isikuandmeid julgeolekuasutustele, ilma et teie kui asjaomane isik saaks selle vastu õiguslikke meetmeid võtta. Seetõttu ei saa välistada, et USA ametivõimud (nt salateenistused) töötlevad, hindavad ja püsivalt salvestavad teie andmeid USA serverites jälgimise eesmärgil. Meil ei ole nendele töötlemistoimingutele mingit mõju.

Andmetöötluse nõusoleku tagasivõtmine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Saate juba antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kuni tühistamiseni toimunud andmetöötluse seaduslikkust tühistamine ei mõjuta.

Õigus esitada vastuväiteid andmete kogumisele erijuhtudel ja otsereklaamile (GDPR artikkel 21)

KUI ANDMETE TÖÖTLEMINE PÕHINEB ART. 6 ABS. 1 LIT. E VÕI F GDPR, ON TEIE KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL ÕIGUS ESITADA OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE VASTU IGAL AJAL; SEE KEHTIB KA NENDE SÄTETE PÕHINEVALT PROFILEERIMISEL. VASTAVAD ÕIGUSLIK ALUS, MIL TÖÖTLEMISE ALUS ON, LEIAD SELLEST ANDMETE PRIVAATSUSPOLIITIKAst. VASTUVÕTETE VÕISTLUSEL EI TÖÖTLEMA ME ENAM TEIE SEISUKOHTAID ISIKUANDMEID, VÄLJA KUI ME EI SUUDA TÕENDADA TEIE HUVIDE, ÕIGUSTE JA VABADUSE VASTUVÕIDU VASTAVAST ARTIKLI ARTIKKEL 21 (1 GDPR) (1).

KUI TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDATAKSE OTSE REKLAAMISEKS, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTU OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA SELLISTE REKLAAMIDE EESMÄRGID; SEE KEHTIB KA PROFILEERIMISE KOHTA SELLISTE OTSEREKLAAMIGA SEOTUD MÄÄRAS. KUI VÕISTETE, EI KASUTATA TEIE ISIKUANDMEID ENAM OTSESE REKLAAMISE EESMÄRGIL (VASTUVÕIDU VASTUVÕTE GDPR-i ART. 21 lõike 2 järgi).

Kaebuse esitamise õigus pädevale järelevalveasutusele

GDPR-i rikkumiste korral on mõjutatud isikutel õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige oma alalise elukoha, töökoha või väidetava rikkumise asukoha liikmesriigis. Kaebuse esitamise õigus ei piira muid haldus- või kohtulikke õiguskaitsevahendeid.

Õigus andmete teisaldatavusele

Teil on õigus saada teile või kolmandale isikule ühises masinloetavas vormingus üle andmed, mida töötleme automaatselt teie nõusoleku alusel või lepingu täitmisel. Kui taotlete andmete otseülekannet teisele vastutavale isikule, tehakse seda ainult tehniliselt teostatavas ulatuses.

SSL või TLS krüptimine

Turvakaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu edastamise kaitsmiseks, nagu näiteks tellimused või päringud, mille saadate meile saidi operaatorina, kasutab see sait SSL- või TLS-krüptimist. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära selle järgi, et brauseri aadressirida muutub "http://" asemel "https://" ja lukusümboli järgi brauseri real.

Kui SSL- või TLS-krüptimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad osapooled meile edastatud andmeid lugeda.

Krüpteeritud maksetehingud sellel veebisaidil

Kui pärast tasulise lepingu sõlmimist on kohustus saata meile oma makseandmed (nt otsekorralduse autoriseerimiseks konto number), on need andmed vajalikud makse töötlemiseks.

Maksetehingud tavaliste maksevahenditega (Visa/MasterCard, otsekorraldus) tehakse eranditult krüpteeritud SSL- või TLS-ühenduse kaudu. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära selle järgi, et brauseri aadressirida muutub "http://" asemel "https://" ja lukusümboli järgi brauseri real.

Krüpteeritud suhtluse korral ei saa kolmandad osapooled lugeda teie meile edastatud makseandmeid.

Teave, kustutamine ja parandamine

Kehtivate õigusnormide raames on teil õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajadusel õigus neid andmeid igal ajal parandada või kustutada. . Kui teil on isikuandmete teemal täiendavaid küsimusi, võite meiega igal ajal ühendust võtta.

Õigus töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta. Töötlemise piiramise õigus on järgmistel juhtudel:

  • Kui vaidlustate meie poolt salvestatud isikuandmete täpsuse, vajame selle kontrollimiseks tavaliselt aega. Uurimise ajaks on Teil õigus nõuda Teie isikuandmete töötlemise piiramist.
  • Kui Teie isikuandmete töötlemine toimus/toimub ebaseaduslikult, saate kustutamise asemel taotleda andmete töötlemise piiramist.
  • Kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid te vajate neid juriidiliste nõuete teostamiseks, kaitsmiseks või esitamiseks, on teil õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist, mitte kustutamist.
  • Kui olete GDPR-i artikli 21 lõike 1 kohaselt vastuväite esitanud, tuleb teie ja meie huve kaaluda. Kuni pole veel kindlaks tehtud, kelle huvid on ülimuslikud, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid (välja arvatud nende säilitamine) kasutada ainult teie nõusolekul või juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või menetletakse Euroopa Liidu või liikmesriigi olulist avalikku huvi.

4. Andmete kogumine sellel veebisaidil

Küpsised

Meie veebisait kasutab niinimetatud "küpsiseid". Küpsised on väikesed tekstifailid ja ei kahjusta teie lõppseadet. Need salvestatakse teie lõppseadmesse kas ajutiselt seansi ajaks (seansiküpsised) või püsivalt (püsiküpsised). Seansiküpsised kustutatakse pärast teie külastust automaatselt. Püsiküpsised salvestatakse teie lõppseadmesse seni, kuni te need ise kustutate või kuni teie veebibrauser need automaatselt kustutab.

Mõnel juhul võidakse teie lõppseadmesse salvestada ka kolmandate osapoolte küpsised, kui sisenete meie saidile (kolmanda osapoole küpsised). Need võimaldavad meil või teil kasutada kolmanda osapoole ettevõtte teatud teenuseid (nt küpsiseid makseteenuste töötlemiseks).

Küpsistel on erinevad funktsioonid. Paljud küpsised on tehniliselt vajalikud, kuna teatud veebisaidi funktsioonid ilma nendeta ei töötaks (nt ostukorvi funktsioon või videote kuvamine). Teisi küpsiseid kasutatakse kasutaja käitumise hindamiseks või reklaami kuvamiseks.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise suhtlusprotsessi läbiviimiseks (vajalikud küpsised) või teatud soovitud funktsioonide pakkumiseks (funktsionaalsed küpsised, nt ostukorvi funktsiooni jaoks) või veebisaidi optimeerimiseks (nt küpsised veebipubliku mõõtmiseks). GDPR artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, välja arvatud juhul, kui on määratud muud õiguslikku alust. Veebilehe operaatoril on õigustatud huvi küpsiste salvestamise vastu, et oma teenuseid tehniliselt vigadeta ja optimeeritud pakkuda. Kui küsiti nõusolekut küpsiste salvestamiseks, salvestatakse asjakohased küpsised eranditult selle nõusoleku alusel (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a); nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

Saate seadistada oma brauseri nii, et olete küpsiste seadistamisest kursis ja lubate küpsiseid ainult üksikjuhtudel, välistada küpsiste aktsepteerimise teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatse kustutamise, kui brauser on suletud. Kui küpsised on deaktiveeritud, võidakse selle veebisaidi funktsionaalsust piirata.

Kui küpsiseid kasutavad kolmandatest osapooltest ettevõtted või analüüsi eesmärgil, teavitame teid sellest käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis eraldi ja vajadusel küsime teie nõusolekut.

Serveri logifailid

Lehtede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet nn serveri logifailidesse, mille teie brauser meile automaatselt edastab. need on:

  • Brauseri tüüp ja brauseri versioon
  • kasutatud operatsioonisüsteemi
  • Viitaja URL
  • Juurdepääsu andva arvuti hostinimi
  • Serveri päringu aeg
  • IP-aadress

Neid andmeid ei liideta teiste andmeallikatega.

Neid andmeid kogutakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebilehe haldajal on õigustatud huvi oma veebilehe tehniliselt vigadeta esitlemise ja optimeerimise vastu – selleks tuleb salvestada serveri logifailid.

Kontaktivorm

Kui saadate meile päringud kontaktivormi kaudu, säilitame teie päringuvormil olevad andmed, sealhulgas seal esitatud kontaktandmed, päringu töötlemiseks ja järelküsimuste korral. Me ei edasta neid andmeid ilma teie nõusolekuta.

Neid andmeid töödeldakse GDPR artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete võtmiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile saadetud päringute tõhusaks töötlemiseks (GDPR artikli 6 lõige 1 l. f) või teie nõusolekul (GDPR art 6 lõige 1 l. a) kui seda küsiti.

Kontaktivormi sisestatud andmed jäävad meile alles seni, kuni palute meil need kustutada, tühistate oma nõusoleku säilitamiseks või andmete säilitamise eesmärk enam ei kehti (nt pärast teie taotluse töötlemist). Kohustuslikud õigussätted – eelkõige säilitamisperioodid – jäävad samaks.

5. Analüüsivahendid ja reklaam

Google Analytics

See veebisait kasutab veebianalüüsi teenuse Google Analytics funktsioone. Pakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Analytics võimaldab veebisaidi operaatoril analüüsida veebisaidi külastajate käitumist. Veebilehe operaator saab erinevaid kasutusandmeid, nagu lehtede vaatamised, viibimise kestus, kasutatavad operatsioonisüsteemid ja kasutaja päritolu. Google võib need andmed kokku võtta profiilis, mis on määratud vastavale kasutajale või tema seadmele.

Google Analytics kasutab tehnoloogiaid, mis võimaldavad kasutajat kasutaja käitumise analüüsimiseks ära tunda (nt küpsised või seadme sõrmejäljed). Google'i kogutud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt USA-s asuvasse Google'i serverisse ja salvestatakse seal.

Seda analüüsivahendit kasutatakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebilehe haldajal on õigustatud huvi kasutajate käitumise analüüsimiseks, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka selle reklaami. Kui küsiti vastavat nõusolekut (nt nõusolek küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine eranditult GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine USA-sse toimub EL Komisjoni lepingu tüüptingimuste alusel. Üksikasjad leiate siit: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP anonüümseks muutmine

Oleme sellel veebisaidil aktiveerinud IP anonüümseks muutmise funktsiooni. Selle tulemusena lühendab Google teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides enne selle USA-sse edastamist. Ainult erandjuhtudel saadetakse täielik IP-aadress USA-s asuvasse Google'i serverisse ja lühendatakse seal. Selle veebisaidi haldaja nimel kasutab Google seda teavet teie veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ning veebisaidi haldajale muude veebisaidi tegevuse ja Interneti kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Teie brauseri poolt Google Analyticsi osana edastatud IP-aadressi ei liideta muude Google'i andmetega.

Brauseri pistikprogramm

Saate takistada Google'il teie andmete kogumist ja töötlemist, kui laadite alla ja installite brauseri pistikprogrammi, mis on saadaval järgmisel lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Lisateavet selle kohta, kuidas Google Analytics kasutajaandmeid käsitleb, leiate Google'i andmekaitsedeklaratsioonist: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Tellimuste töötlemine

Oleme sõlminud Google'iga tellimuste töötlemise lepingu ja rakendame Google Analyticsi kasutamisel täielikult Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid nõudeid.

Säilitamise kestus

Google'i salvestatud andmed kasutaja ja sündmuse tasemel, mis on lingitud küpsistega, kasutaja ID-dega (nt kasutaja ID) või reklaami ID-dega (nt DoubleClicki küpsised, Androidi reklaami ID) anonüümseks muudetakse või kustutatakse 14 kuu pärast. Selle kohta leiate üksikasju järgmiselt lingilt: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Veebisaidi operaator kasutab Google Adsi. Google Ads on veebireklaamiprogramm ettevõttelt Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Ads võimaldab meil kuvada reklaame Google'i otsingumootoris või kolmandate osapoolte veebisaitidel, kui kasutaja sisestab Google'isse teatud otsinguterminid (märksõna sihtimine). Lisaks saab sihitud reklaame kuvada Google'i kasutajaandmete (nt asukohaandmed ja huvid) abil (sihtrühma sihtimine). Veebilehe operaatorina saame neid andmeid hinnata kvantitatiivselt, näiteks analüüsides, millised otsingusõnad viisid meie reklaamide kuvamiseni ja kui palju reklaame viidi vastavate klikkideni.

Google Adsi kasutatakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebilehe operaatoril on õigustatud huvi oma teenustooteid võimalikult tõhusalt turundada.

Andmete edastamine USA-sse toimub EL Komisjoni lepingu tüüptingimuste alusel. Üksikasjad leiate siit: https://policies.google.com/privacy/frameworks ja https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google'i konversioonide jälgimine

See veebisait kasutab Google'i konversioonide jälgimist. Pakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google'i konversioonide jälgimise abil saame me ja Google tuvastada, kas kasutaja on teatud toiminguid teinud. Näiteks saame hinnata, millistele nuppudele meie veebisaidil kui sageli klõpsati ja milliseid tooteid vaadati või osteti eriti sageli. Seda teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks. Saame teada meie reklaamidel klikkinud kasutajate koguarvu ja toiminguid, mida nad on teinud. Me ei saa teavet, mille abil saaksime kasutajat isiklikult tuvastada. Google ise kasutab tuvastamiseks küpsiseid või võrreldavaid tuvastustehnoloogiaid.

Google'i konversioonide jälgimist kasutatakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebilehe haldajal on õigustatud huvi kasutajate käitumise analüüsimiseks, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka selle reklaami. Kui küsiti vastavat nõusolekut (nt nõusolek küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine eranditult GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

Lisateavet Google'i konversioonide jälgimise kohta leiate Google'i andmekaitseeeskirjadest: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Pluginad ja tööriistad

Google'i veebifondid (kohalik hostimine)

See sait kasutab Google'i pakutavaid niinimetatud veebifonte fontide ühtseks kuvamiseks. Google'i fondid installitakse kohapeal. Ühendus Google'i serveritega puudub.

Lisateavet Google'i veebifondide kohta leiate jaotisest https://developers.google.com/fonts/faq ja Google'i privaatsuseeskirjadest: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. E-kaubanduse ja maksete pakkujad

Andmete töötlemine (kliendi- ja lepinguandmed)

Kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult niivõrd, kuivõrd need on vajalikud õigussuhte tekkimiseks, sisuks või muutmiseks (inventariandmed). See põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil b, mis lubab andmeid töödelda lepingu või lepingueelsete meetmete täitmiseks. Kogume, töötleme ja kasutame selle veebisaidi kasutamise kohta isikuandmeid (kasutusandmeid) ainult ulatuses, mis on vajalik kasutajal teenuse kasutamiseks või kasutajale arve esitamiseks.

Kogutud kliendiandmed kustutatakse pärast tellimuse täitmist või ärisuhte lõpetamist. Seadusjärgsed säilitusperioodid jäävad samaks.

Andmete edastamine lepingu sõlmimisel e-poodidele, edasimüüjatele ja kaupade lähetamisele

Isikuandmeid edastame kolmandatele isikutele vaid juhul, kui see on lepingulise töötlemise raames vajalik, näiteks kauba kohaletoimetamine usaldatud ettevõttele või makse töötlemise eest vastutavale pangale. Andmete edasine edastamine ei toimu või toimub ainult siis, kui olete edastamiseks selgesõnaliselt andnud nõusoleku. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma teie selgesõnalise nõusolekuta, näiteks reklaami eesmärgil.

Andmetöötluse aluseks on GDPR art 6 lg 1 punkt b, mis võimaldab andmeid töödelda lepingu või lepingueelsete meetmete täitmiseks.

Andmete edastamine teenuste ja digitaalse sisu lepingu sõlmimisel

Kolmandatele isikutele edastame isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik lepingulise töötlemise raames, näiteks maksete töötlemise eest vastutavale pangale.

Andmete edasine edastamine ei toimu või toimub ainult siis, kui olete edastamiseks selgesõnaliselt andnud nõusoleku. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma teie selgesõnalise nõusolekuta, näiteks reklaami eesmärgil.

Andmetöötluse aluseks on GDPR art 6 lg 1 punkt b, mis võimaldab andmeid töödelda lepingu või lepingueelsete meetmete täitmiseks.

Makseteenused

Integreerime oma veebisaidile kolmandate osapoolte ettevõtete makseteenused. Kui sooritate meilt ostu, töötleb makseteenuse pakkuja teie makseandmeid (nt nimi, maksesumma, konto andmed, krediitkaardi number) makse töötlemise eesmärgil. Nendele tehingutele kohaldatakse vastava pakkuja vastavat lepingut ja andmekaitse sätteid. Makseteenuse pakkujaid kasutatakse GDPR artikli 6 lõike 1 punkti b (lepingu töötlemine) alusel ning võimalikult sujuva, mugava ja turvalise makseprotsessi huvides (artikli 6 lõike 1 punkt f) GDPR). Kui teatud toimingute jaoks nõutakse teie nõusolekut, on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a andmetöötluse õiguslik alus; Nõusoleku saab tuleviku jaoks igal ajal tagasi võtta.

Kasutame sellel veebisaidil järgmisi makseteenuseid / makseteenuse pakkujaid:

PayPal

Selle makseteenuse pakkuja on PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi "PayPal").

Andmete edastamine USA-sse toimub EL Komisjoni lepingu tüüptingimuste alusel. Üksikasjad leiate siit: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Üksikasjad leiate PayPali andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Muud teenused

Tark välimus

See sait kasutab Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Tšehhi Vabariik ("Smartlook") jälgimistööriista Smartlok, et salvestada juhuslikult valitud üksikkülastused ainult anonüümse IP-aadressiga. See jälgimistööriist võimaldab kasutada küpsiseid, et hinnata, kuidas te veebisaiti kasutate (nt millisel sisul klõpsatakse). Selleks kuvatakse visuaalselt kasutusprofiil. Kasutajaprofiilid luuakse ainult pseudonüümide kasutamisel. Teie andmete töötlemise õiguslik alus on teie antud nõusolek (DSGVO artikli 6 lõige 1 S. 1 lit. a). Sel viisil kogutud teave edastatakse vastutavale isikule. Vastutav isik salvestab selle ainult oma Saksamaal asuvas serveris. Küpsiste seadete kaudu saate oma nõusoleku igal ajal edaspidiseks tagasi võtta. Lisateavet andmekaitse kohta Smartlookis leiate aadressilt https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Muutke seadeid

Muutke nõusoleku seadeid