حق انصراف

رضایت شما برای ما مهم است. شما حق انصراف از خرید را در مدت چهارده روز بدون ذکر دلیل دارید. مدت زمان کنسل چهارده روز از روز خرید محصول می باشد. برای استفاده از حق انصراف خود، لطفا فرم زیر را پر کنید. برای رعایت مهلت انصراف، کافی است قبل از انقضای مدت انصراف، ارتباط مربوط به اعمال حق فسخ را ارسال کنید.

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 مونیخ

اطلاعات مشتری