Príobháideachta

1. Sracfhéachaint ar phríobháideachas

Eolas ginearálta

Tugann na nótaí seo a leanas forbhreathnú simplí ar cad a tharlaíonn do do shonraí pearsanta nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh Gréasáin seo. Is ionann sonraí pearsanta agus na sonraí go léir lenar féidir tú a aithint go pearsanta. Is féidir faisnéis mhionsonraithe ar an ábhar cosanta sonraí a fháil inár ndearbhú cosanta sonraí atá liostaithe faoin téacs seo.

Bailiú sonraí ar an suíomh Gréasáin seo

Cé atá freagrach as bailiú sonraí ar an suíomh Gréasáin seo?

Is é oibreoir an tsuímh Ghréasáin a dhéanann an phróiseáil sonraí ar an suíomh Gréasáin seo. Is féidir leat a sonraí teagmhála a fháil sa rannán "Fógra maidir leis an gcomhlacht freagrach" sa dearbhú cosanta sonraí seo.

Conas a bhailímid do shonraí?

Ar thaobh amháin, bailítear do shonraí nuair a chuireann tú in iúl dúinn iad. Is féidir é seo a bheith z. B. a bheith ina sonraí a chuireann tú isteach i bhfoirm teagmhála.

Bailíonn ár gcórais TF sonraí eile go huathoibríoch nó le do thoiliú nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh Gréasáin. Is sonraí teicniúla iad seo go príomha (m.sh. brabhsálaí idirlín, córas oibriúcháin nó am amharc an leathanaigh). Bailítear na sonraí seo go huathoibríoch chomh luath agus a théann tú isteach sa suíomh Gréasáin seo.

Cad chuige a n-úsáidimid do shonraí?

Bailítear cuid de na sonraí chun a chinntiú go gcuirtear an suíomh Gréasáin ar fáil gan earráidí. Is féidir sonraí eile a úsáid chun d’iompar úsáideora a anailísiú.

Cad iad na cearta atá agat maidir le do shonraí?

Tá sé de cheart agat faisnéis a fháil saor in aisce ag am ar bith faoi bhunús, faighteoir agus cuspóir do shonraí pearsanta stóráilte. Tá sé de cheart agat freisin iarraidh ar na sonraí seo a cheartú nó a scriosadh. Má tá do thoiliú tugtha agat maidir le próiseáil sonraí, féadfaidh tú an toiliú seo a chúlghairm am ar bith amach anseo. Tá an ceart agat freisin, faoi chúinsí áirithe, a iarraidh go gcuirfí srian le próiseáil do shonraí pearsanta. Tá sé de cheart agat freisin gearán a dhéanamh leis an údarás inniúil maoirseachta.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag am ar bith má tá aon cheist eile agat faoi chosaint sonraí.

Uirlisí anailíse agus uirlisí tríú páirtí

Nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh Gréasáin seo, is féidir d’iompraíocht scimeála a mheas go staitistiúil. Déantar é seo go príomha le cláir anailíse mar a thugtar orthu.

Tá faisnéis mhionsonraithe ar na cláir anailíse seo le fáil sa dearbhú cosanta sonraí seo a leanas.

2. Líonraí Óstála agus Seachadta Ábhar (CDN)

Óstáil sheachtrach

Tá an suíomh Gréasáin seo á óstáil ag soláthraí seirbhíse seachtrach (óstóir). Stóráiltear na sonraí pearsanta a bhailítear ar an suíomh Gréasáin seo ar fhreastalaithe an óstaigh. Is féidir seoltaí IP, iarratais teagmhála, meiteasonraí agus sonraí cumarsáide, sonraí conartha, sonraí teagmhála, ainmneacha, rochtain ar shuíomh Gréasáin agus sonraí eile a ghintear trí shuíomh Gréasáin a bheith i gceist anseo go príomha.

Úsáidtear an t-óstálaí chun críche an chonartha a chomhlíonadh lenár gcustaiméirí ionchasacha agus reatha (Airt. 6 Alt 1 lit. b DSGVO) agus ar mhaithe le soláthar slán, tapa agus éifeachtach dár dtairiscint ar líne ag soláthraí gairmiúil ( Airt. 6 Alt 1 lit. f GDPR).

Ní phróiseálfaidh ár n-óstach do shonraí ach a mhéid is gá sin chun a oibleagáidí feidhmíochta a chomhlíonadh agus leanfaidh sé ár dtreoracha maidir leis na sonraí seo.

Bainimid úsáid as an óstálaí seo a leanas:

ALL-INKL.COM - Meáin Nua München
Úinéir: René Munnich
An Phríomhshráid 68 | D-02742 Friedersdorf

Íoslódáil an conradh le haghaidh próiseála orduithe

D'fhonn próiseáil a chomhlíonann cosaint sonraí a áirithiú, tá conradh próiseála ordaithe tugtha i gcrích againn lenár n-óstach.

3. Faisnéis ghinearálta agus faisnéis éigeantach

Príobháideachta

Glacann oibreoirí na leathanach seo go mór le cosaint do shonraí pearsanta. Caithfimid do shonraí pearsanta faoi rún agus de réir na rialachán reachtúil um chosaint sonraí agus an dearbhú cosanta sonraí seo.

Má úsáideann tú an suíomh Gréasáin seo, baileofar sonraí pearsanta éagsúla. Is éard is sonraí pearsanta ann ná sonraí lenar féidir tú a aithint go pearsanta. Míníonn an dearbhú cosanta sonraí seo na sonraí a bhailímid agus cad chuige a n-úsáidimid iad. Míníonn sé freisin conas agus cén cuspóir a tharlaíonn sé seo.

Ba mhaith linn a chur in iúl go bhféadfadh bearnaí slándála a bheith i dtarchur sonraí ar an Idirlíon (m.sh. nuair a bhíonn cumarsáid á déanamh trí ríomhphost). Ní féidir na sonraí a chosaint go hiomlán ar rochtain tríú páirtithe.

Nóta ar an gcomhlacht freagrach

Is é an comhlacht atá freagrach as próiseáil sonraí ar an suíomh Gréasáin seo:

close2 meáin nua GmbH
Auenstrasse 6
80469 München

Teileafón: +49 (0) 89 21 540 01 40
Ríomhphost: hi@gtbabel.com

Is é an comhlacht freagrach an duine nádúrtha nó dlítheanach a chinneann, ina aonar nó in éineacht le daoine eile, na críocha agus na modhanna chun sonraí pearsanta a phróiseáil (m.sh. ainmneacha, seoltaí ríomhphoist, etc.).

Ré stórála

Mura sonraítear tréimhse stórála ar leith sa dearbhú cosanta sonraí seo, fanfaidh do shonraí pearsanta linn go dtí nach mbeidh feidhm a thuilleadh ag an gcuspóir próiseála sonraí. Má chuireann tú isteach iarratas dlisteanach ar scriosadh nó má dhéanann tú do thoiliú le próiseáil sonraí a chúlghairm, scriosfar do shonraí ach amháin má tá cúiseanna eile atá ceadaithe go dlíthiúil againn chun do shonraí pearsanta a stóráil (m.sh. tréimhsí coinneála cánach nó tráchtála); sa chás deiridh sin, scriosfar na sonraí a luaithe a bheidh deireadh leis na cúiseanna sin.

Nóta ar aistriú sonraí chuig SAM agus chuig tríú tíortha eile

Áirítear ar ár suíomh Gréasáin uirlisí ó chuideachtaí atá lonnaithe i SAM nó tríú tíortha eile nach bhfuil slán faoin dlí um chosaint sonraí. Má tá na huirlisí seo gníomhach, is féidir do shonraí pearsanta a aistriú chuig na tríú tíortha seo agus iad a phróiseáil ansin. Ba mhaith linn a chur in iúl nach féidir leibhéal cosanta sonraí ar bith inchomparáide le leibhéal an AE a ráthú sna tíortha seo. Mar shampla, tá oibleagáid ar chuideachtaí SAM sonraí pearsanta a scaoileadh chuig údaráis slándála gan tusa mar an duine lena mbaineann a bheith in ann caingean dlí a ghlacadh ina choinne seo. Ní féidir a chur as an áireamh mar sin go ndéanfaidh údaráis SAM (m.sh. seirbhísí rúnda) do shonraí a phróiseáil, a mheas agus a stóráil go buan ar fhreastalaithe SAM chun críocha monatóireachta. Níl aon tionchar againn ar na gníomhaíochtaí próiseála seo.

Do thoiliú le próiseáil sonraí a chúlghairm

Ní féidir go leor oibríochtaí próiseála sonraí a dhéanamh ach amháin le do thoiliú sainráite. Féadfaidh tú an toiliú atá tugtha agat cheana féin a chúlghairm tráth ar bith. Níl aon tionchar ag an gcúlghairm ar dhlíthiúlacht na próiseála sonraí a rinneadh go dtí an chúlghairm.

An ceart agóid a dhéanamh i gcoinne bailiú sonraí i gcásanna speisialta agus chun fógraíocht a dhíriú (Airt. 21 GDPR)

MÁ BHFUIL AN PRÓISEÁIL SONRAÍ BUNAITHE AR EALAÍN. 6 ABS. 1 ITL. E NÓ F GDPR, TÁ AN CEART AGAT A GHABHANN LEIS AN SONRAÍ PEARSANTA A PHRÓISEÁIL AG AON TRÍ AR CÚISEANNA A D'ÉIRÍODH Ó DO SHÁS ÁIRITHE; Baineann SEO FREISIN MAIDIR LE Próifíliú Bunaithe AR NA FORÁLACHA SEO. FÉIDIR AN BUNÚS DLÍ SHEACH AR A BHFUIL Próiseáil BUNAITHE A FÁIL SA BHEARTAIS PRÍOBHÁIDEACHAIS SONRAÍ SEO. MÁ CUIREANN TÚ NÍ CHEART, NÍ DHÉANFAIDH MUID DO SONRAÍ PEARSANTA ÚSÁIDEACHA A DHÉANAMH A DHÉANAMH A DHÉANAMH FAOI GHNÓTHÚ MUIDIR LIOM FORAS CUIMHNEACHÁIN A CHRUTHÚ DON PHRÓISEÁLA A SHARÁIDEANN AR DO CHUSPÓIRÍ, DO CHEARTA AGUS DO SAOIRSE DE RÉIR AIRTEAGAL 21(1) GDPR).

MÁ BHFUIL DO SONRAÍ PEARSANTA PRÓISEÁLA CHUN FÓGRA DHÍREACH, TÁ AN CEART AGAT GNÁTH GNÁTH AR AON SONRAÍ PEARSANTA A PHRÓISEÁIL CHUN CRÍOCHA NA FÓGRAÍ SEO; Baineann SEO FREISIN MAIDIR LE PRÓIFÍLIÚ AR AN MÉID A BHAINEANN LE FÓGRAÍOCHT DHÍREACH SIN. MÁ CUIREANN TÚ NÍ CUIREANN TÚ NÍ ÚSÁID DO SONRAÍ PEARSANTA A MHÍNIÚ CHUN CRÍOCHA FÓGRA DHÍREACH (AGUS A DHÉANAMH LE hAIRTEAGAL 21 (2) GDPR).

Ceart achomhairc chuig an údarás inniúil maoirseachta

I gcás sáruithe ar an GDPR, beidh sé de cheart ag na daoine a ndéantar difear dóibh gearán a dhéanamh le húdarás maoirseachta, go háirithe i mBallstát a ngnáthchónaithe, a n-áit oibre nó áit an tsáraithe líomhnaithe. Tá an ceart chun gearán a dhéanamh gan dochar d’aon leigheas riaracháin nó breithiúnach eile.

Ceart chun iniomparthacht sonraí

Tá sé de cheart agat sonraí a phróiseáilimid go huathoibríoch ar bhonn do thoilithe nó chun conradh a chomhlíonadh a bheith tugtha ar láimh duit nó do thríú páirtí i bhformáid choiteann atá inléite ag meaisín. Má iarrann tú go n-aistreofaí na sonraí go díreach chuig duine eile atá freagrach, ní dhéanfar é sin ach a mhéid atá sé indéanta go teicniúil.

Criptiú SSL nó TLS

Ar chúiseanna slándála agus chun tarchur ábhar rúnda a chosaint, mar orduithe nó fiosrúcháin a sheolann tú chugainn mar oibreoir an tsuímh, úsáideann an suíomh seo criptiú SSL nó TLS. Is féidir leat nasc criptithe a aithint toisc go n-athraíonn líne seoltaí an bhrabhsálaí ó "http://" go "https://" agus le siombail an ghlais i líne do bhrabhsálaí.

Má chuirtear criptiú SSL nó TLS i ngníomh, ní féidir le tríú páirtithe na sonraí a tharchuireann tú chugainn a léamh.

Idirbhearta íocaíochta criptithe ar an suíomh Gréasáin seo

Má tá oibleagáid ann do shonraí íocaíochta a sheoladh chugainn (m.sh. uimhir chuntais le haghaidh údarú dochair dhírigh) tar éis conradh bunaithe ar tháillí a thabhairt i gcrích, beidh na sonraí seo ag teastáil chun íocaíocht a phróiseáil.

Déantar idirbhearta íocaíochta a úsáideann na gnáthmhodhanna íocaíochta (Víosa/MasterCárta, dochar díreach) go heisiach trí nasc criptithe SSL nó TLS. Is féidir leat nasc criptithe a aithint toisc go n-athraíonn líne seoltaí an bhrabhsálaí ó "http://" go "https://" agus le siombail an ghlais i líne do bhrabhsálaí.

Le cumarsáid criptithe, ní féidir le tríú páirtithe do shonraí íocaíochta a tharchuireann tú chugainn a léamh.

Faisnéis, scriosadh agus ceartú

Faoi chuimsiú na bhforálacha dlí is infheidhme, tá sé de cheart agat faisnéis a fháil saor in aisce faoi do shonraí pearsanta atá stóráilte, a dtionscnamh agus faighteoir agus cuspóir na próiseála sonraí agus, más gá, ceart chun na sonraí seo a cheartú nó a scriosadh tráth ar bith. . Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag am ar bith má tá aon cheist eile agat faoi ábhar na sonraí pearsanta.

An ceart chun próiseáil a shrianadh

Tá sé de cheart agat srian a chur le próiseáil do shonraí pearsanta a iarraidh. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag am ar bith le haghaidh seo. Tá an ceart chun próiseáil a shrianadh sna cásanna seo a leanas:

  • Má dhéanann tú díospóid faoi chruinneas do shonraí pearsanta atá stóráilte againn, is gnách go mbíonn am againn chun é seo a sheiceáil. Ar feadh thréimhse an scrúdaithe, tá an ceart agat a iarraidh go gcuirfí srian le próiseáil do shonraí pearsanta.
  • Má tharla/go bhfuil próiseáil do shonraí pearsanta ag tarlú go neamhdhleathach, is féidir leat srian a chur le próiseáil sonraí in ionad iad a scriosadh.
  • Mura bhfuil do shonraí pearsanta ag teastáil uainn a thuilleadh, ach go dteastaíonn sé uait chun éilimh dhlíthiúla a fheidhmiú, a chosaint nó a dhearbhú, tá an ceart agat a iarraidh go gcuirfí srian le próiseáil do shonraí pearsanta seachas iad a scriosadh.
  • Má tá agóid curtha isteach agat de réir Airteagal 21 (1) GDPR, ní mór do leasanna agus ár leasanna féin a mheá. Chomh fada is nach bhfuil sé cinntithe fós cé na leasanna atá i réim, tá an ceart agat a éileamh go gcuirfí srian le próiseáil do shonraí pearsanta.

Má chuir tú srian le próiseáil do shonraí pearsanta, ní féidir na sonraí seo - seachas iad a stóráil - a úsáid ach amháin le do thoiliú nó chun éilimh dhlíthiúla a dhearbhú, a fheidhmiú nó a chosaint nó chun cearta duine nádúrtha nó dlítheanach eile a chosaint nó ar chúiseanna a bhaineann le. leas poiblí tábhachtach an Aontais Eorpaigh nó Ballstáit a phróiseáil.

4. Bailiú sonraí ar an suíomh Gréasáin seo

Fianáin

Úsáideann ár suíomh Gréasáin "fianáin" mar a thugtar orthu. Is comhaid bheaga téacs iad fianáin agus ní dhéanfaidh siad aon damáiste do do ghléas deiridh. Stóráiltear iad ar do ghléas deiridh go sealadach ar feadh seisiúin (fianáin seisiúin) nó go buan (fianáin bhuana). Scriostar fianáin an tseisiúin go huathoibríoch tar éis do chuairte. Fanann fianáin bhuana stóráilte ar do ghléas deiridh go dtí go scriosann tú iad féin nó go dtí go scriosann do bhrabhsálaí gréasáin iad go huathoibríoch.

I gcásanna áirithe, is féidir fianáin ó chuideachtaí tríú páirtí a stóráil ar do ghléas deiridh nuair a théann tú isteach inár suíomh (fianáin tríú páirtí). Cuireann siad seo ar ár gcumas nó tusa seirbhísí áirithe de chuid na cuideachta tríú páirtí a úsáid (m.sh. fianáin chun seirbhísí íocaíochta a phróiseáil).

Tá feidhmeanna éagsúla ag fianáin. Tá gá le go leor fianáin go teicniúil toisc nach n-oibreodh feidhmeanna áirithe láithreáin ghréasáin gan iad (m.sh. feidhm na tralaí siopadóireachta nó físeáin a thaispeáint). Úsáidtear fianáin eile chun iompar úsáideoirí a mheas nó chun fógraíocht a thaispeáint.

Fianáin a theastaíonn chun an próiseas cumarsáide leictreonaí a chur i gcrích (fianáin riachtanacha) nó chun feidhmeanna áirithe a theastaíonn uait a sholáthar (fianáin fheidhmeacha, m.sh. d’fheidhm na tralaí siopadóireachta) nó chun an láithreán gréasáin a bharrfheabhsú (m.sh. fianáin chun an lucht féachana gréasáin a thomhas) a stóráiltear ar bunús Airteagal 6(1)(f) GDPR, mura sonraítear bunús dlí eile. Tá leas dlisteanach ag oibreoir an tsuímh Ghréasáin maidir le fianáin a stóráil chun a chuid seirbhísí a sholáthar atá saor ó earráidí go teicniúil. Má iarradh toiliú le fianáin a stóráil, déantar na fianáin ábhartha a stóráil go heisiach ar bhonn an toilithe seo (Airteagal 6(1)(a) GDPR); is féidir an toiliú a chúlghairm tráth ar bith.

Is féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú ionas go gcuirfear ar an eolas tú faoi shocrú na bhfianán agus gan ach fianáin a cheadú i gcásanna aonair, gan glacadh le fianáin a eisiamh i gcásanna áirithe nó go ginearálta agus scriosadh uathoibríoch na bhfianán a ghníomhachtú nuair a dhúntar an brabhsálaí. Má dhéantar fianáin a dhíghníomhachtú, féadfar srian a chur ar fheidhmiúlacht an tsuímh Ghréasáin seo.

Má úsáideann cuideachtaí tríú páirtí fianáin nó chun críocha anailíse, cuirfimid é sin in iúl duit ar leithligh sa dearbhú cosanta sonraí seo agus, más gá, iarrfaimid do thoiliú.

Comhaid logáil freastalaí

Bailíonn agus stórálann soláthraí na leathanaigh faisnéis go huathoibríoch i gcomhaid loga freastalaí mar a thugtar orthu, a tharchuireann do bhrabhsálaí chugainn go huathoibríoch. Is iad seo:

  • Cineál brabhsálaí agus leagan brabhsálaí
  • córas oibriúcháin a úsáidtear
  • URL an atreoraithe
  • Ainm óstach an ríomhaire rochtana
  • Am iarratais an fhreastalaí
  • Seoladh IP

Ní dhéantar na sonraí seo a chumasc le foinsí sonraí eile.

Bailítear na sonraí seo ar bhonn Airteagal 6(1)(f) GDPR. Tá leas dlisteanach ag oibreoir an tsuímh Ghréasáin i gcur i láthair agus leas iomlán a bhaint as a shuíomh Gréasáin atá saor ó earráid go teicniúil - ní mór comhaid loga an fhreastalaí a thaifeadadh chun na críche sin.

Foirm teagmhála

Má sheolann tú fiosrúcháin chugainn tríd an bhfoirm teagmhála, stórálfar do shonraí ón bhfoirm fiosrúcháin, lena n-áirítear na sonraí teagmhála a chuir tú ar fáil ann, chun an fiosrúchán a phróiseáil agus i gcás ceisteanna leantacha. Ní chuirimid na sonraí seo ar aghaidh gan do thoiliú.

Próiseáiltear na sonraí seo ar bhonn Airteagal 6(1)(b) GDPR má bhaineann d’iarratas le comhlíonadh conartha nó má tá sé riachtanach chun bearta réamhchonarthacha a dhéanamh. I ngach cás eile, tá an phróiseáil bunaithe ar ár leas dlisteanach i bpróiseáil éifeachtach fiosrúchán a sheoltar chugainn (Airt. 6 Alt. 1 lit. f GDPR) nó ar do thoiliú (Airt. 6 Alt. 1 lit. a GDPR). dá gcuirfí ceist air seo.

Fanfaidh na sonraí a chuireann tú isteach san fhoirm teagmhála linn go dtí go n-iarrfaidh tú orainn é a scriosadh, do thoiliú le stóráil a chúlghairm nó nach bhfuil feidhm a thuilleadh ag an gcuspóir stórála sonraí (m.sh. tar éis d’iarratas a bheith próiseáilte). Ní dhéanfar aon difear d’fhorálacha dlí éigeantacha – go háirithe tréimhsí coinneála.

5. Uirlisí Anailíse agus Fógraíocht

Google Analytics

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo feidhmeanna na seirbhíse anailíse gréasáin Google Analytics. Is é an soláthraí Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire.

Cuireann Google Analytics ar chumas oibreoir an tsuímh Ghréasáin iompar cuairteoirí an tsuímh Ghréasáin a anailísiú. Faigheann oibreoir an tsuímh Ghréasáin sonraí úsáide éagsúla, mar shampla amhairc ar leathanaigh, fad fanachta, córais oibriúcháin a úsáidtear agus bunús an úsáideora. Féadfaidh Google na sonraí seo a achoimriú i bpróifíl a shanntar don úsáideoir faoi seach nó dá ghléas.

Úsáideann Google Analytics teicneolaíochtaí a ligeann don úsáideoir a bheith aitheanta chun críche anailís a dhéanamh ar iompar an úsáideora (m.sh. fianáin nó méarlorgaireacht gléas). Is gnách an fhaisnéis a bhailíonn Google faoi úsáid an tsuímh Ghréasáin seo a tharchur chuig freastalaí Google i SAM agus a stóráil ann.

Úsáidtear an uirlis anailíse seo ar bhonn Airteagal 6(1)(f) GDPR. Tá leas dlisteanach ag oibreoir an tsuímh Ghréasáin in anailís a dhéanamh ar iompar úsáideoirí chun a shuíomh Gréasáin agus a fhógraíocht a bharrfheabhsú. Má iarradh toiliú comhfhreagrach (e.g. toiliú le fianáin a stóráil), déantar an phróiseáil go heisiach ar bhonn Airteagal 6(1)(a) den GDPR; is féidir an toiliú a chúlghairm tráth ar bith.

Tá aistriú sonraí chuig SAM bunaithe ar chlásail chaighdeánacha chonarthacha Choimisiún an AE. Is féidir sonraí a fháil anseo: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Ainmniú IP

Táimid tar éis an fheidhm anaithnidithe IP a ghníomhachtú ar an suíomh Gréasáin seo. Mar thoradh air sin, déanfaidh Google do sheoladh IP a ghiorrú laistigh de bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó i stáit chonarthacha eile den Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch sula dtarchuirfear chuig SAM é. Is i gcásanna eisceachtúla amháin a sheolfar an seoladh IP iomlán chuig freastalaí Google i SAM agus a ghiorrú ansin. Thar ceann oibreoir an tsuímh Ghréasáin seo, úsáidfidh Google an fhaisnéis seo chun d’úsáid as an suíomh Gréasáin a mheas, chun tuarascálacha a thiomsú ar ghníomhaíocht an tsuímh Ghréasáin agus chun seirbhísí eile a bhaineann le gníomhaíocht an tsuímh Ghréasáin agus úsáid idirlín a sholáthar d’oibreoir an tsuímh Ghréasáin. Ní dhéanfar an seoladh IP arna tharchur ag do bhrabhsálaí mar chuid de Google Analytics a chumasc le sonraí eile Google.

Breiseán brabhsálaí

Is féidir leat cosc ​​a chur ar Google do shonraí a bhailiú agus a phróiseáil tríd an mbreiseán brabhsálaí atá ar fáil faoin nasc seo a leanas a íoslódáil agus a shuiteáil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi a láimhseálann Google Analytics sonraí úsáideoirí i ndearbhú cosanta sonraí Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Próiseáil ordú

Tá conradh próiseála ordaithe tugtha i gcrích againn le Google agus tá ceanglais dhian na n-údarás cosanta sonraí Gearmánach á gcur i bhfeidhm againn go hiomlán agus iad ag úsáid Google Analytics.

Ré stórála

Déantar sonraí arna stóráil ag Google ag leibhéal an úsáideora agus an imeachta atá nasctha le fianáin, aitheantais úsáideora (m.sh. ID Úsáideora) nó IDanna fógraíochta (m.sh. fianáin DoubleClick, ID fógraíochta Android) a anaithnidiú tar éis 14 mhí nó scriostar iad. Is féidir leat sonraí a fháil faoi seo faoin nasc seo a leanas: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Fógraí Google

Úsáideann oibreoir an tsuímh Ghréasáin Google Ads. Is clár fógraíochta ar líne é Google Ads ó Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire.

Cuireann Google Ads ar ár gcumas fógraí a thaispeáint in inneall cuardaigh Google nó ar shuíomhanna Gréasáin tríú páirtí nuair a chuireann an t-úsáideoir téarmaí cuardaigh áirithe isteach ar Google (spriocadh eochairfhocail). Ina theannta sin, is féidir fógraí spriocdhírithe a thaispeáint ag baint úsáide as na sonraí úsáideora (m.sh. sonraí suímh agus leasanna) atá ar fáil ó Google (spriocghrúpa ag díriú). Mar oibreoir an tsuímh Ghréasáin, is féidir linn na sonraí seo a mheas go cainníochtúil, mar shampla trí anailís a dhéanamh ar na téarmaí cuardaigh ba chúis le taispeáint ár bhfógraí agus cé mhéad fógra ba chúis le cliceanna comhfhreagracha.

Úsáidtear Google Ads ar bhonn Airteagal 6(1)(f) GDPR. Tá leas dlisteanach ag oibreoir an tsuímh Ghréasáin margaíocht a dhéanamh ar a chuid táirgí seirbhíse chomh héifeachtach agus is féidir.

Tá aistriú sonraí chuig SAM bunaithe ar chlásail chaighdeánacha chonarthacha Choimisiún an AE. Is féidir sonraí a fháil anseo: https://policies.google.com/privacy/frameworks agus https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Rianú tiontaithe Google

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Rianú Tiontú Google. Is é an soláthraí Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire.

Le cabhair ó Google Tiontú Rianú, is féidir linn agus Google a aithint cibé an bhfuil an t-úsáideoir i gcrích gníomhartha áirithe. Mar shampla, is féidir linn a mheas cé na cnaipí ar ár suíomh Gréasáin a chliceáil cé chomh minic agus cé na táirgí a breathnaíodh nó a ceannaíodh go háirithe go minic. Úsáidtear an fhaisnéis seo chun staitisticí tiontaithe a ghiniúint. Foghlaimimid líon iomlán na n-úsáideoirí a chliceáil ar ár bhfógraí agus cad iad na bearta a rinne siad. Ní fhaighimid aon fhaisnéis lenar féidir linn an t-úsáideoir a aithint go pearsanta. Úsáideann Google féin fianáin nó teicneolaíochtaí aitheantais inchomparáide le haghaidh aitheantais.

Úsáidtear rianú tiontaithe Google ar bhonn Airteagal 6(1)(f) GDPR. Tá leas dlisteanach ag oibreoir an tsuímh Ghréasáin in anailís a dhéanamh ar iompar úsáideoirí chun a shuíomh Gréasáin agus a fhógraíocht a bharrfheabhsú. Má iarradh toiliú comhfhreagrach (e.g. toiliú le fianáin a stóráil), déantar an phróiseáil go heisiach ar bhonn Airteagal 6(1)(a) den GDPR; is féidir an toiliú a chúlghairm tráth ar bith.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi rianú tiontaithe Google i rialacháin um chosaint sonraí Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Breiseáin agus Uirlisí

Clónna Gréasáin Google (óstáil áitiúil)

Úsáideann an suíomh seo clónna gréasáin mar a thugtar orthu a sholáthraíonn Google chun clónna a thaispeáint go haonfhoirmeach. Tá Clónna Google suiteáilte go háitiúil. Níl aon nasc le freastalaithe Google.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi Google Web Fonts faoi https://developers.google.com/fonts/faq agus i bpolasaí príobháideachais Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Soláthraithe Ríomhthráchtáil agus Íocaíochta

Próiseáil sonraí (sonraí custaiméara agus conartha)

Ní bhailímid, ní phróiseálaimid agus ní úsáidimid sonraí pearsanta ach amháin sa mhéid go bhfuil siad riachtanach chun an caidreamh dlíthiúil (sonraí fardail) a bhunú, a ábhar nó a athrú. Tá sé seo bunaithe ar Airteagal 6 Alt 1 Litir b GDPR, a cheadaíonn próiseáil sonraí chun conradh nó bearta réamhchonarthacha a chomhlíonadh. Bailímid, próiseáilimid agus úsáidimid sonraí pearsanta maidir le húsáid an tsuímh Ghréasáin seo (sonraí úsáide) ach a mhéid is gá chun a chur ar chumas an úsáideora an tseirbhís a úsáid nó chun billeáil a dhéanamh ar an úsáideoir.

Scriosfar na sonraí custaiméirí a bhailítear tar éis an t-ordú a chríochnú nó an caidreamh gnó a fhoirceannadh. Níl aon tionchar fós ar thréimhsí coinneála reachtúla.

Tarchur sonraí ar thabhairt i gcrích an chonartha do shiopaí ar líne, do dhéileálaithe agus do sheoladh earraí

Ní chuirimid sonraí pearsanta ar aghaidh chuig tríú páirtithe ach amháin má tá sé seo riachtanach faoi chuimsiú na próiseála conartha, mar shampla chuig an gcuideachta a bhfuil cúram seachadadh na n-earraí nó an banc atá freagrach as an íocaíocht a phróiseáil. Ní dhéanfar aon tarchur sonraí breise nó mura bhfuil tú tar éis toiliú go sainráite a thabhairt don tarchur. Ní thabharfar do shonraí ar aghaidh chuig tríú páirtithe gan do thoiliú sainráite, mar shampla chun críocha fógraíochta.

Is é an bunús le haghaidh próiseála sonraí ná Airteagal 6 Alt 1 lit. b GDPR, a cheadaíonn próiseáil sonraí chun conradh nó bearta réamhchonarthacha a chomhlíonadh.

Tarchur sonraí ar thabhairt i gcrích an chonartha le haghaidh seirbhísí agus ábhar digiteach

Ní chuirimid sonraí pearsanta ar aghaidh chuig tríú páirtithe ach amháin más gá sin laistigh de chreat próiseála conartha, mar shampla chuig an mbanc atá freagrach as íocaíochtaí a phróiseáil.

Ní dhéanfar aon tarchur sonraí breise nó mura bhfuil tú tar éis toiliú go sainráite a thabhairt don tarchur. Ní thabharfar do shonraí ar aghaidh chuig tríú páirtithe gan do thoiliú sainráite, mar shampla chun críocha fógraíochta.

Is é an bunús le haghaidh próiseála sonraí ná Airteagal 6 Alt 1 lit. b GDPR, a cheadaíonn próiseáil sonraí chun conradh nó bearta réamhchonarthacha a chomhlíonadh.

Seirbhísí íocaíochta

Comhtháthaimid seirbhísí íocaíochta ó chuideachtaí tríú páirtí ar ár suíomh Gréasáin. Má dhéanann tú ceannach uainn, déanfaidh an soláthraí seirbhíse íocaíochta do shonraí íocaíochta (m.sh. ainm, méid na híocaíochta, sonraí cuntais, uimhir chárta creidmheasa) a phróiseáil chun críche íocaíochta a phróiseáil. Tá feidhm ag forálacha conartha agus cosanta sonraí an tsoláthraí faoi seach maidir leis na hidirbhearta sin. Úsáidtear na soláthraithe seirbhísí íocaíochta ar bhonn Airteagal 6(1)(b) GDPR (próiseáil conartha) agus ar mhaithe le próiseas íocaíochta atá chomh réidh, chomh áisiúil agus chomh slán agus is féidir (Airteagal 6(1)(f) ). GDPR). A mhéid a iarrtar do thoiliú le haghaidh gníomhaíochtaí áirithe, is é Airteagal 6(1)(a) GDPR an bunús dlí le próiseáil sonraí; Is féidir toiliú a chúlghairm am ar bith don todhchaí.

Bainimid úsáid as na seirbhísí íocaíochta / soláthraithe seirbhíse íocaíochta seo a leanas ar an suíomh Gréasáin seo:

PayPal

Is é soláthraí na seirbhíse íocaíochta seo PayPal (Eoraip) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucsamburg ("PayPal" anseo feasta).

Tá aistriú sonraí chuig SAM bunaithe ar chlásail chaighdeánacha chonarthacha Choimisiún an AE. Is féidir sonraí a fháil anseo: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Is féidir sonraí a fháil i ndearbhú cosanta sonraí PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Seirbhísí Eile

Cuma cliste

Úsáideann an suíomh seo uirlis rianaithe Smartlook ó Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Poblacht na Seice (“Smartlook”) chun cuairteanna aonair roghnaithe go randamach a thaifeadadh go heisiach le seoladh IP gan ainm. Leis an uirlis rianaithe seo is féidir fianáin a úsáid chun an chaoi a n-úsáideann tú an suíomh Gréasáin a mheas (m.sh. cén t-ábhar a bhfuil cliceáil air). Chun na críche sin, taispeántar próifíl úsáide go radhairc. Ní chruthaítear próifílí úsáideoirí ach amháin nuair a úsáidtear ainm cleite. Is é an bonn dlíthiúil chun do shonraí a phróiseáil ná an toiliú a thug tú (Airt. 6 Alt 1 S. 1 lit. a DSGVO). Cuirtear an fhaisnéis a bhailítear ar an mbealach seo ar aghaidh chuig an duine atá freagrach. Déanann an duine atá freagrach é seo a stóráil go heisiach ar a fhreastalaí sa Ghearmáin. Is féidir leat do thoiliú a chúlghairm am ar bith le héifeacht don todhchaí trí na socruithe fianán. Is féidir tuilleadh faisnéise ar chosaint sonraí ag Smartlook a fháil ag https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Cuir socruithe in eagar

Cuir socruithe toilithe in eagar