זכות משיכה

שביעות הרצון שלך חשובה לנו. זכותך לבטל רכישה תוך ארבעה עשר יום ללא מתן סיבה. תקופת הביטול היא ארבעה עשר ימים מיום רכישת המוצר. כדי לממש את זכות המשיכה שלך, אנא מלא את הטופס הבא. כדי לעמוד במועד הביטול, מספיק שתשלח את ההודעה בדבר מימוש זכות הביטול לפני תום תקופת הביטול.

close2 new media GmbH
אוונשטראסה 6
80469 מינכן

מידע ללקוחות