Privatnost

1. Privatnost na prvi pogled

Opće informacije

Sljedeće napomene pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovu web stranicu. Osobni podaci su svi podaci s kojima se možete osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka koja je navedena ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove kontakt podatke možete pronaći u odjeljku "Obavijest nadležnom tijelu" u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo vaše podatke?

S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju kada nam ih priopćite. Ovo može biti z. B. biti podaci koje unosite u kontakt obrazac.

Ostali podaci se prikupljaju automatski ili uz vaš pristanak našim IT sustavima kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme prikaza stranice). Ovi podaci se prikupljaju automatski čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Dio podataka se prikuplja kako bi se osiguralo da se web stranica pruža bez pogrešaka. Ostali podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo u bilo kojem trenutku besplatno primiti informacije o podrijetlu, primatelju i namjeni vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje ovih podataka. Ako ste dali svoju suglasnost za obradu podataka, ovu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku za budućnost. Također imate pravo, pod određenim okolnostima, zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme ako imate dodatnih pitanja o temi zaštite podataka.

Alati za analizu i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se uglavnom radi s takozvanim programima za analizu.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Hosting i mreže za isporuku sadržaja (CDN)

Vanjski hosting

Ovu web stranicu hostira vanjski davatelj usluga (hoster). Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima domaćina. To prvenstveno mogu biti IP adrese, zahtjevi za kontakt, meta i komunikacijski podaci, podaci o ugovoru, kontakt podaci, imena, pristup web stranici i drugi podaci generirani putem web stranice.

Hoster se koristi u svrhu ispunjenja ugovora s našim potencijalnim i postojećim korisnicima (čl. 6. st. 1. lit. b DSGVO) te u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja ( Članak 6. stavak 1. lit. f GDPR).

Naš hoster će obraditi vaše podatke samo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje njegovih obveza i slijedit će naše upute u vezi s tim podacima.

Koristimo sljedeći hoster:

ALL-INKL.COM - Novi mediji München
Vlasnik: René Munnich
Glavna ulica 68 | D-02742 Friedersdorf

Sklapanje ugovora o obradi narudžbe

Kako bismo osigurali obradu u skladu sa zaštitom podataka, sklopili smo ugovor o obradi narudžbi s našim hosterom.

3. Opći podaci i obvezni podaci

Privatnost

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ovu web stranicu, prikupljat će se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci s kojima se možete osobno identificirati. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Napominjemo da prijenos podataka na internetu (npr. pri komunikaciji putem e-pošte) može imati sigurnosne nedostatke. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih osoba nije moguća.

Napomena o nadležnom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj web stranici je:

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 München

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 40
E-pošta: hi@gtbabel.com

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i načinu obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

Trajanje skladištenja

Osim ako je određeno razdoblje pohrane navedeno u ovoj izjavi o zaštiti podataka, vaši osobni podaci ostat će s nama sve dok se svrha obrade podataka više ne primjenjuje. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete svoju suglasnost za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani osim ako nemamo drugih zakonski dopuštenih razloga za pohranu vaših osobnih podataka (npr. porezna ili komercijalna razdoblja zadržavanja); u potonjem slučaju, podaci će biti izbrisani nakon što ti razlozi prestanu postojati.

Napomena o prijenosu podataka u SAD i druge treće zemlje

Naša web stranica uključuje alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u ili drugim trećim zemljama koji nisu sigurni prema zakonu o zaštiti podataka. Ako su ti alati aktivni, vaši osobni podaci mogu se prenijeti u te treće zemlje i tamo obrađivati. Napominjemo da se u ovim zemljama ne može jamčiti razina zaštite podataka usporediva s onom u EU. Na primjer, američke tvrtke dužne su objaviti osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao dotična osoba ne možete poduzeti pravni postupak protiv toga. Stoga se ne može isključiti da će američka tijela (npr. tajne službe) obraditi, procijeniti i trajno pohraniti vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu praćenja. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

Opoziv vašeg pristanka za obradu podataka

Mnoge operacije obrade podataka moguće su samo uz vašu izričitu suglasnost. Privolu koju ste već dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se odvijala do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21 GDPR-a)

AKO JE OBRADA PODATAKA TEMELJENA NA čl. 6 ABS. 1 LIT. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U BILO KOJE VRIJEME IZ RAZLOGA KOJI PROTEKLE IZ VAŠE ODREĐENE SITUACIJE; OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE NA TEMELJU OVIH ODREDBA. DODATNA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE TEMELJE OBRADA MOŽETE PRONAĆI U OVOJ POLITICI PRIVATNOSTI PODATAKA. AKO SE PROTIVITE, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE OSOBE OSOBNE PODATKE OSIM AKO NE MOŽEMO DOKAZATI SVEOBUHVATNE RAZLOGE ZA OBRADU KOJE PREMAŽU VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODU PRIMJEDANJE PREMA UGOVORU112).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU ZA IZRAVNO OGLAŠAVANJE, IMATE PRAVO PRIGOVOR U BILO KOM TRENUTKU NA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVRHU TAKVOG OGLAŠAVANJA; OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE U MJERI KOJI SE ODNOSI NA TAKVO IZRAVNO OGLAŠAVANJE. AKO SE BUDETE PROTIV, VAŠI OSOBNI PODACI NEĆE SE VIŠE KORISTITI U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRJEDOV PREMA ČLANKU 21. (2) GDPR-a).

Pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, oni koji su pogođeni imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, mjesta rada ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski pravni lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje obrađujemo automatski na temelju vašeg pristanka ili u skladu s ugovorom predaju vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

SSL ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice, ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju. Šifriranu vezu možete prepoznati po činjenici da se adresni redak preglednika mijenja iz "http://" u "https://" i po simbolu zaključavanja u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

Šifrirane platne transakcije na ovoj web stranici

Ako postoji obveza da nam pošaljete svoje podatke o plaćanju (npr. broj računa za autorizaciju izravnog terećenja) nakon sklapanja ugovora na temelju naknada, ti su podaci potrebni za obradu plaćanja.

Platne transakcije korištenjem uobičajenih sredstava plaćanja (Visa/MasterCard, izravno terećenje) provode se isključivo putem šifrirane SSL ili TLS veze. Šifriranu vezu možete prepoznati po činjenici da se adresni redak preglednika mijenja iz "http://" u "https://" i po simbolu zaključavanja u retku preglednika.

Uz šifriranu komunikaciju, vaše podatke o plaćanju koje nam šaljete ne mogu čitati treće strane.

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru primjenjivih zakonskih odredbi, imate pravo na besplatne informacije o vašim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka u bilo kojem trenutku . Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme ako imate dodatnih pitanja u vezi s osobnim podacima.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Za to nas možete kontaktirati u bilo kojem trenutku. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako osporavate točnost vaših osobnih podataka koje smo pohranili, obično nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja pregleda imate pravo zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči.
  • Ako se obrada vaših osobnih podataka dogodila/događa nezakonito, umjesto brisanja možete zatražiti ograničenje obrade podataka.
  • Ako nam više ne trebaju vaši osobni podaci, ali su vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili polaganje pravnih zahtjeva, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči umjesto da se izbrišu.
  • Ako ste uložili prigovor u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, vaši i naši interesi moraju biti odvagnuti. Sve dok još nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci - osim njihove pohrane - mogu koristiti samo uz vaš pristanak ili za polaganje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga obrađuju se važni javni interesi Europske unije ili države članice.

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Kolačići

Naša web stranica koristi takozvane "kolačiće". Kolačići su male tekstualne datoteke i ne uzrokuju nikakvu štetu vašem krajnjem uređaju. Oni se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju ili privremeno za vrijeme trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije se automatski brišu nakon vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili dok ih vaš web preglednik automatski ne izbriše.

U nekim slučajevima, kolačići tvrtki trećih strana također se mogu pohraniti na vaš krajnji uređaj kada uđete na našu stranicu (kolačići treće strane). Oni nam ili vama omogućuju korištenje određenih usluga tvrtke treće strane (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni kolačići su tehnički potrebni jer određene funkcije web stranice ne bi funkcionirale bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz videa). Drugi kolačići se koriste za procjenu ponašanja korisnika ili za prikaz oglašavanja.

Kolačići koji su potrebni za provedbu procesa elektroničke komunikacije (nužni kolačići) ili za pružanje određenih funkcija koje želite (funkcionalni kolačići, npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike). pohranjeni na temeljem članka 6. (1) (f) GDPR-a, osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranu kolačića radi tehnički bez grešaka i optimiziranog pružanja svojih usluga. Ako je zatražen pristanak za pohranu kolačića, relevantni kolačići pohranjuju se isključivo na temelju te privole (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a); suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Svoj preglednik možete postaviti tako da budete informirani o postavljanju kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito te aktivirati automatsko brisanje kolačića kada je preglednik zatvoren. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Ako kolačiće koriste tvrtke treće strane ili u svrhu analize, o tome ćemo vas posebno obavijestiti u ovoj izjavi o zaštiti podataka i, ako je potrebno, zatražiti vaš pristanak.

Datoteke zapisnika poslužitelja

Pružatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane poslužiteljske log datoteke, koje nam vaš preglednik automatski prenosi. ovi su:

  • Vrsta preglednika i verzija preglednika
  • korišteni operativni sustav
  • URL preporuke
  • Naziv hosta računala koje pristupa
  • Vrijeme zahtjeva poslužitelja
  • IP adresa

Ovi podaci se ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ovi se podaci prikupljaju na temelju članka 6. (1) (f) GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za tehnički besprijekornu prezentaciju i optimizaciju svoje web stranice - datoteke zapisnika poslužitelja moraju biti snimljene u tu svrhu.

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući kontakt podatke koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju dodatnih pitanja. Ove podatke ne prosljeđujemo bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. (1) (b) GDPR-a ako je vaš zahtjev povezan s ispunjenjem ugovora ili je neophodan za provođenje predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. stavak 1. lit. a GDPR) ako se ovo pitalo.

Podaci koje unesete u kontakt obrazac ostat će s nama sve dok nas ne zatražite da ih izbrišemo, dok ne opozovemo privolu za pohranu ili se svrha pohrane podataka više ne primjenjuje (npr. nakon što je vaš zahtjev obrađen). Obvezne zakonske odredbe - posebice razdoblja zadržavanja - ostaju nepromijenjene.

5. Alati za analizu i oglašavanje

Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije usluge web analize Google Analytics. Davatelj usluga je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućuje operateru web stranice analizu ponašanja posjetitelja web stranice. Operater web stranice prima različite podatke o korištenju, kao što su pregledi stranica, duljina boravka, korišteni operativni sustavi i porijeklo korisnika. Google može sažeti ove podatke u profil koji je dodijeljen odgovarajućem korisniku ili njegovom uređaju.

Google Analytics koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize ponašanja korisnika (npr. kolačići ili otisak prsta uređaja). Podaci koje prikuplja Google o korištenju ove web stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju.

Ovaj alat za analizu koristi se na temelju članka 6. (1) (f) GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes analizirati ponašanje korisnika kako bi optimizirao i svoju web stranicu i oglašavanje. Ako je zatražen odgovarajući pristanak (npr. pristanak za pohranu kolačića), obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. (1) (a) GDPR-a; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Anonimizacija IP-a

Aktivirali smo funkciju IP anonimizacije na ovoj web stranici. Kao rezultat toga, Google će skratiti vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru prije nego što bude proslijeđena u SAD. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa bit će poslana na Google poslužitelj u SAD-u i tamo skraćena. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove informacije za procjenu vaše upotrebe web stranice, sastavljanje izvješća o aktivnostima web stranice i pružanje drugih usluga povezanih s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta operateru web stranice. IP adresa koju vaš preglednik prenosi kao dio Google Analytics neće se spojiti s drugim Google podacima.

Dodatak za preglednik

Možete spriječiti Google da prikuplja i obrađuje vaše podatke preuzimanjem i instalacijom dodatka preglednika koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Više informacija o tome kako Google Analytics obrađuje korisničke podatke možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Obrada narudžbe

S Googleom smo sklopili ugovor o obradi narudžbi i u potpunosti provodimo stroge zahtjeve njemačkih tijela za zaštitu podataka pri korištenju Google Analyticsa.

Trajanje skladištenja

Podaci koje Google pohranjuje na razini korisnika i događaja koji su povezani s kolačićima, korisničkim ID-ovima (npr. User ID) ili ID-ovima oglašavanja (npr. DoubleClick kolačići, Android ID oglašavanja) anonimiziraju se nakon 14 mjeseci ili se brišu. Pojedinosti o tome možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Operater web stranice koristi Google Ads. Google Ads je program za online oglašavanje tvrtke Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogućuje prikazivanje oglasa u Google tražilici ili na web stranicama trećih strana kada korisnik unese određene pojmove za pretraživanje na Googleu (ciljanje ključnih riječi). Nadalje, ciljani oglasi mogu se prikazati pomoću korisničkih podataka (npr. podataka o lokaciji i interesa) dostupnih od Googlea (ciljanje ciljane grupe). Kao operater web stranice, te podatke možemo kvantitativno procijeniti, na primjer analizirajući koji su pojmovi za pretraživanje doveli do prikaza naših oglasa i koliko je oglasa dovelo do odgovarajućih klikova.

Google Ads se koristi na temelju članka 6 (1) (f) GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes da svoje uslužne proizvode plasira na što učinkovitiji način.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google praćenje konverzija

Ova web stranica koristi Google praćenje konverzija. Davatelj usluga je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Uz pomoć Google praćenja konverzija, mi i Google možemo prepoznati je li korisnik izvršio određene radnje. Na primjer, možemo procijeniti koji su gumbi na našoj web stranici bili klikani koliko često i koji su se proizvodi posebno često pregledavali ili kupovali. Ove informacije se koriste za generiranje statistike konverzije. Saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naše oglase i koje su radnje poduzeli. Ne primamo nikakve podatke s kojima bismo mogli osobno identificirati korisnika. Sam Google koristi kolačiće ili slične tehnologije prepoznavanja za identifikaciju.

Google praćenje konverzija koristi se na temelju članka 6 (1) (f) GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes analizirati ponašanje korisnika kako bi optimizirao i svoju web stranicu i oglašavanje. Ako je zatražen odgovarajući pristanak (npr. pristanak za pohranu kolačića), obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. (1) (a) GDPR-a; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Više informacija o Google praćenju konverzija možete pronaći u Googleovim propisima o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Dodaci i alati

Google Web Fontovi (lokalni hosting)

Ova stranica koristi takozvane web fontove koje pruža Google za ujednačen prikaz fontova. Google Fontovi se instaliraju lokalno. Nema veze s Google poslužiteljima.

Više informacija o Google web fontovima možete pronaći pod https://developers.google.com/fonts/faq iu Googleovim pravilima o privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Davatelji usluga e-trgovine i plaćanja

Obrada podataka (podaci o klijentima i ugovorima)

Osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u mjeri u kojoj su nužni za uspostavljanje, sadržaj ili promjenu pravnog odnosa (popisni podaci). To se temelji na članku 6. stavku 1. slovu b GDPR-a, koji dopušta obradu podataka radi ispunjenja ugovora ili predugovornih mjera. Prikupljamo, obrađujemo i koristimo osobne podatke o korištenju ove web stranice (podatke o korištenju) samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno da korisniku omogućimo korištenje usluge ili da mu naplatimo račun.

Prikupljeni podaci o klijentima bit će izbrisani nakon završetka narudžbe ili prestanka poslovnog odnosa. Zakonski rokovi zadržavanja ostaju nepromijenjeni.

Prijenos podataka po sklapanju ugovora za online trgovine, trgovce i otpremu robe

Osobne podatke prenosimo samo trećim osobama ako je to potrebno u okviru obrade ugovora, na primjer tvrtki kojoj je povjerena isporuka robe ili banci odgovornoj za obradu plaćanja. Svaki daljnji prijenos podataka se ne odvija ili samo ako ste izričito pristali na prijenos. Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, na primjer u svrhe oglašavanja.

Osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a, koji omogućuje obradu podataka radi ispunjenja ugovora ili predugovornih mjera.

Prijenos podataka po sklapanju ugovora o uslugama i digitalnim sadržajima

Osobne podatke prenosimo trećim stranama samo ako je to potrebno u okviru obrade ugovora, na primjer banci odgovornoj za obradu plaćanja.

Svaki daljnji prijenos podataka se ne odvija ili samo ako ste izričito pristali na prijenos. Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, na primjer u svrhe oglašavanja.

Osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a, koji omogućuje obradu podataka radi ispunjenja ugovora ili predugovornih mjera.

Usluge plaćanja

Na našu web stranicu integriramo usluge plaćanja trećih strana. Ako kupite kod nas, vaše podatke o plaćanju (npr. ime, iznos plaćanja, pojedinosti o računu, broj kreditne kartice) obradit će davatelj platnih usluga u svrhu obrade plaćanja. Odgovarajući ugovor i odredbe o zaštiti podataka dotičnog pružatelja primjenjuju se na ove transakcije. Pružatelji platnih usluga koriste se na temelju članka 6. stavka 1. (b) GDPR-a (obrada ugovora) iu interesu što je moguće glatkog, prikladnijeg i sigurnijeg procesa plaćanja (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR). U mjeri u kojoj se traži vaš pristanak za određene radnje, članak 6 (1) (a) GDPR je pravna osnova za obradu podataka; Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku za budućnost.

Na ovoj web stranici koristimo sljedeće usluge plaćanja / pružatelje usluga plaćanja:

PayPal

Pružatelj ove usluge plaćanja je PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljnjem tekstu "PayPal").

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Pojedinosti se mogu pronaći u PayPal-ovoj izjavi o zaštiti podataka: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Ostale usluge

Pametan izgled

Ova stranica koristi alat za praćenje Smartlook od Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Češka Republika (“Smartlook”) za snimanje nasumično odabranih pojedinačnih posjeta isključivo s anonimnom IP adresom. Ovaj alat za praćenje omogućuje korištenje kolačića za procjenu načina na koji koristite web stranicu (npr. na koji sadržaj se klikne). U tu svrhu vizualno se prikazuje profil korištenja. Korisnički profili se stvaraju samo kada se koriste pseudonimi. Pravna osnova za obradu vaših podataka je privolu koju ste dali (čl. 6. st. 1. S. 1. lit. a DSGVO). Tako prikupljene informacije prosljeđuju se odgovornoj osobi. Odgovorna osoba to pohranjuje isključivo na svom poslužitelju u Njemačkoj. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost putem postavki kolačića. Dodatne informacije o zaštiti podataka u Smartlooku možete pronaći na https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Uredite postavke

Uredite postavke pristanka