Magánélet

1. Adatvédelem egy pillantással

Általános információ

A következő megjegyzések egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. A személyes adat minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információk a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az ezen a weboldalon történő adatgyűjtésért?

A weboldalon az adatkezelést a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a jelen adatvédelmi nyilatkozat „Értesítés a felelős szervről” című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor közli velünk. Ez lehet z. B. olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek, amikor Ön a weboldalt látogatja. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint belép erre a webhelyre.

Mire használjuk az adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük össze, hogy a weboldal hibamentes legyen. Más adatok felhasználhatók felhasználói viselkedésének elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról ingyenes tájékoztatást kapjon. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha hozzájárulását adta az adatkezeléshez, ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek jogában áll továbbá bizonyos körülmények között kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz is.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban.

Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök

Amikor meglátogatja ezt a webhelyet, szörfözési viselkedése statisztikailag értékelhető. Ez főleg úgynevezett elemző programokkal történik.

Ezekkel az elemző programokkal kapcsolatos részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. Tárhely és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső hosting

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hoster) üzemelteti. Az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatokat a fogadó szerverein tároljuk. Ezek elsősorban IP-címek, kapcsolatfelvételi kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, webhely-elérési és egyéb weboldalon keresztül generált adatok lehetnek.

A tárhelyet a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából (DSGVO 6. cikk 1. bek. b lit.) és online ajánlatunk professzionális szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony nyújtása érdekében használjuk ( 6. cikk, 1. bekezdés, f) bekezdés, GDPR).

Tárolónk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amely a teljesítési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, és követi az adatokkal kapcsolatos utasításainkat.

A következő tárhelyet használjuk:

ALL-INKL.COM - New Media Munnich
Tulajdonos: René Munnich
Fő utca 68 | D-02742 Friedersdorf

Megrendelés feldolgozására vonatkozó szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő adatkezelés érdekében rendelésfeldolgozási szerződést kötöttünk szolgáltatónkkal.

3. Általános információk és kötelező információk

Magánélet

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Ha használja ezt a weboldalt, különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adat olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció) biztonsági réseket rejthet magában. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférésével szemben nem lehetséges.

Megjegyzés a felelős szervhez

Az ezen a weboldalon történő adatkezelésért felelős szerv a:

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 München

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 40
E-mail: hi@gtbabel.com

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) kezelésének céljairól és módjáról.

Tárolási időtartam

Amennyiben ebben az adatvédelmi nyilatkozatban konkrét tárolási időszakot nem határoztak meg, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja megszűnik. Ha jogos törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha a személyes adatok tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (pl. adózási vagy kereskedelmi adatmegőrzési időszak); ez utóbbi esetben az adatok törlésre kerülnek, amint ezek az okok megszűntek.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításhoz

Weboldalunkon az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban működő cégektől származó eszközök találhatók, amelyek az adatvédelmi törvények értelmében nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai ezekbe a harmadik országokba továbbíthatók és ott feldolgozhatók. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban az EU-hoz hasonló szintű adatvédelem nem garantálható. Például az egyesült államokbeli vállalatok kötelesek személyes adatokat kiadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint érintett személy jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok hatóságai (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési célból feldolgozzák, értékelik és állandóan tárolják az Ön adatait az Egyesült Államok szerverein. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatkezelési művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Különleges esetekben az adatgyűjtés és a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

HA AZ ADATKEZELÉS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F GDPR, ÖN JOGÁBAN VAN SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSA ELŐTT BÁRMIKOR KITISZTANI, AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL SZÁRMAZÓ OKOKBAN; EZ AZ EZEN RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN ALAPULÓ PROFILEZÉSRE IS VONATKOZIK. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁNAK A VONATKOZÓ JOGI ALAP JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ. HA TILTAKOZNAK, TÖBBÉ NEM FELDOLGOZJUK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATÁT, HA NEM TUDJUK BIZONYÍTANI A FELDOLGOZÁS ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSÁT, AMELY FELÜLVIZSGÁL AZ ÖN ÉRDEKEIRE, JOGAIRA ÉS SZABADSÁGAI KITITKOZÁSA A GDPR 21. CIKK 1. SZERINT).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN HIRDETÉS SZÁMÁRA FELDOLGOZIK FELDOLGOZNI, AZ ÖNEK JOGA BÁRMIKOR TILAKOZNI SZABAD SZEMÉLYES ADATAI ILYEN HIRDETÉSEK CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSA ELŐTT; EZ AZ ILYEN KÖZVETLEN HIRDETÉSEKHEZ KAPCSOLATOS MÉRTÉKÉBEN IS VONATKOZIK A PROFILOKRA IS. HA ÖN TILÁZAT, SZEMÉLYES ADATAIT TOVÁBBI NEM FELHASZNÁLJUK KÖZVETLEN HIRDETÉSI CÉLOKRA (TITAKOZÁS A GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerint).

Fellebbezési jog az illetékes felügyeleti hatósághoz

A GDPR megsértése esetén az érintetteknek jogukban áll panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye található. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az általunk az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során általunk automatikusan feldolgozott adatokat közönséges, géppel olvasható formátumban átadja Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok más felelős személy részére történő közvetlen továbbítását, ez csak a technikailag megvalósítható mértékben történik meg.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, például megrendelések vagy megkeresések, amelyeket Ön, mint oldal üzemeltetőjeként küld nekünk, ez az oldal SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsora "http://"-ről "https://"-re változik, valamint a böngésző sorában található lakat szimbólumról.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a webhelyen

Ha a díjas szerződés megkötését követően fizetési adatait (pl. csoportos beszedési megbízás számlaszámát) köteles elküldeni részünkre, ezek az adatok a fizetés feldolgozásához szükségesek.

A szokásos fizetési móddal (Visa/MasterCard, csoportos beszedési megbízás) történő fizetési tranzakciók kizárólag titkosított SSL vagy TLS kapcsolaton keresztül történnek. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsora "http://"-ről "https://"-re változik, valamint a böngésző sorában található lakat szimbólumról.

Titkosított kommunikáció esetén az Ön számunkra továbbított fizetési adatait harmadik fél nem olvashatja.

Tájékoztatás, törlés és javítás

A hatályos jogszabályi rendelkezések keretein belül Önnek jogában áll ingyenes tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és szükség esetén bármikor jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. . Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Ezzel kapcsolatban bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. A vizsgálat idejére Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.
  • Ha személyes adatainak kezelése jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását a törlés helyett.
  • Ha a GDPR 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban kifogást nyújtott be, mérlegelni kell az Ön és a mi érdekeinket. Amíg még nem határozták meg, hogy kinek az érdeke érvényesül, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.

Ha korlátozta személyes adatainak kezelését, ezek az adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére vagy okokból használhatók fel. az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdekét dolgozzák fel.

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütiket

Weboldalunk úgynevezett "cookie-kat" használ. A sütik kisméretű szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végeszközben. Az Ön végeszközén vagy ideiglenesen egy munkamenet időtartamára (munkamenet cookie-k) vagy tartósan (állandó cookie-k) tárolódnak. A munkamenet-sütik a látogatást követően automatikusan törlődnek. Az állandó cookie-k mindaddig tárolva maradnak a végeszközén, amíg Ön nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Egyes esetekben a harmadik féltől származó cookie-k is tárolhatók az Ön végkészülékén, amikor belép oldalunkra (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy Ön számára a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásainak (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához használt cookie-k) használatát.

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos sütire technikailag azért van szükség, mert a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. kosár funkció vagy videók megjelenítése). Más cookie-k a felhasználói viselkedés értékelésére vagy a hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához (szükséges cookie-k) vagy bizonyos kívánt funkciók biztosításához (funkcionális cookie-k, pl. a bevásárlókosár funkcióhoz), vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükségesek. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, kivéve, ha más jogalapot határoznak meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a cookie-k tárolásához szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Ha a cookie-k tárolásához hozzájárulást kértek, a vonatkozó cookie-k tárolása kizárólag e hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékozódjon a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-kat, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és a böngésző bezárásakor aktiválja a cookie-k automatikus törlését. A cookie-k kikapcsolása esetén előfordulhat, hogy a weboldal működése korlátozott lesz.

Amennyiben a cookie-kat külső cégek vagy elemzési célokra használnak, erről a jelen adatvédelmi nyilatkozatban külön tájékoztatjuk, és szükség esetén hozzájárulását kérjük.

Szerver naplófájljai

Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. ezek:

  • A böngésző típusa és verziója
  • használt operációs rendszer
  • Hivatkozó URL
  • A hozzáférő számítógép gazdagépneve
  • A szerver kérésének időpontja
  • IP-cím

Ezek az adatok nincsenek összevonva más adatforrásokkal.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján gyűjtjük. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldala műszakilag hibamentes megjelenítéséhez, optimalizálásához - a szerver naplófájljait e célból rögzíteni kell.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, akkor a kérdőívben megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségeket is, a megkeresés feldolgozása és az azt követő kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) vagy az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) ha ezt megkérdezték.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

5. Elemző eszközök és reklámozás

A Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a webhely üzemeltetőjének, hogy elemezze a webhely látogatóinak viselkedését. A weboldal üzemeltetője különféle használati adatokat kap, úgymint oldalletöltések, tartózkodási idő, használt operációs rendszerek és a felhasználó származása. Ezeket az adatokat a Google összefoglalhatja egy profilban, amely az adott felhasználóhoz vagy eszközéhez van hozzárendelve.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (például cookie-k vagy eszköz ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják és ott tárolják.

Ezt az elemző eszközt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján használjuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez, mind a weboldala, mind a hirdetései optimalizálása érdekében. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), az adatfeldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba irányuló adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találja: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP anonimizálás

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP anonimizálás funkciót. Ennek eredményeként a Google lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban, mielőtt az USA-ba továbbítaná. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben küldik el a Google egyesült államokbeli szerverére, és ott lerövidítik. A Google a jelen weboldal üzemeltetője nevében ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön weboldalhasználatát, jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységéről, valamint hogy a weboldal tevékenységével és internethasználatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. A böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

Böngésző beépülő modul

Megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza az Ön adatait, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Rendelés feldolgozása

Megrendelésfeldolgozási szerződést kötöttünk a Google-lal, és maradéktalanul betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használata során.

Tárolási időtartam

A Google által felhasználói és eseményszinten tárolt, cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (pl. User ID) vagy hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick cookie-k, Android hirdetési azonosító) kapcsolt adatok 14 hónap elteltével anonimizálódnak vagy törlődnek. Ennek részleteit a következő linken találja: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

A weboldal üzemeltetője a Google Ads szolgáltatást használja. A Google Ads a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország online hirdetési programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőjében vagy harmadik felek webhelyein, amikor a felhasználó beír bizonyos keresési kifejezéseket a Google-on (kulcsszó szerinti célzás). Továbbá a Google-tól elérhető felhasználói adatok (pl. helyadatok és érdeklődési körök) felhasználásával célzott hirdetések jeleníthetők meg (célcsoportos célzás). Honlap üzemeltetőjeként ezeket az adatokat mennyiségileg is ki tudjuk értékelni, például annak elemzésével, hogy mely keresési kifejezések eredményezték hirdetéseink megjelenését, és hány hirdetés vezetett megfelelő kattintáshoz.

A Google Ads szolgáltatást a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján használjuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik szolgáltatásainak minél hatékonyabb marketingjéhez.

Az USA-ba irányuló adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részletek itt találhatók: https://policies.google.com/privacy/frameworks és https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google konverziókövetés

Ez a webhely a Google konverziókövetést használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Konverziókövetés segítségével mi és a Google felismerhetjük, hogy a felhasználó végrehajtott-e bizonyos műveleteket. Például kiértékelhetjük, hogy weboldalunk mely gombjaira hányszor kattintottak, és mely termékeket tekintették meg vagy vásárolták meg különösen gyakran. Ezt az információt konverziós statisztikák készítésére használják. Megtudjuk, hogy hány felhasználó kattintott a hirdetéseinkre, és milyen lépéseket tettek. Nem kapunk olyan információt, amely alapján a felhasználót személyesen azonosítani tudnánk. A Google maga is cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat használ az azonosításhoz.

A Google konverziókövetését a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján használják. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez, mind a weboldala, mind a hirdetései optimalizálása érdekében. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), az adatfeldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google konverziókövetéséről további információt a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Beépülő modulok és eszközök

Google Web Fonts (helyi tárhely)

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google Fonts helyileg telepítve van. Nincs kapcsolat a Google szervereivel.

A Google Web Fontsról további információt talál a(z ) https://developers.google.com/fonts/faq alatt és a Google adatvédelmi irányelveiben: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. e-kereskedelmi és fizetési szolgáltatók

Adatkezelés (ügyfél és szerződés adatai)

Személyes adatokat csak olyan mértékben gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, amennyiben az a jogviszony létrejöttéhez, tartalmához vagy megváltoztatásához szükséges (leltári adatok). Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását egy szerződés vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése érdekében. A jelen weboldal használatával kapcsolatos személyes adatokat (használati adatokat) csak olyan mértékben gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, amely a szolgáltatás igénybevételéhez vagy a felhasználó számlázásához szükséges.

Az összegyűjtött ügyféladatok a megrendelés teljesítését vagy az üzleti kapcsolat megszűnését követően törlésre kerülnek. A törvényes megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

Adatok továbbítása szerződéskötéskor webáruházak, kereskedők és árufeladás esetén

Személyes adatot csak akkor továbbítunk harmadik félnek, ha ez a szerződéses feldolgozás keretein belül szükséges, például az áruszállítással megbízott cégnek vagy a fizetés feldolgozásáért felelős banknak. Az adatok további továbbítására nem, vagy csak akkor kerül sor, ha Ön kifejezetten hozzájárult a továbbításhoz. Adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek, például reklámcélokra.

Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását egy szerződés vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése érdekében.

Adattovábbítás a szolgáltatásokra és a digitális tartalomra vonatkozó szerződés megkötésekor

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik félnek, ha ez a szerződéses feldolgozás keretében szükséges, például a fizetések feldolgozásáért felelős banknak.

Az adatok további továbbítására nem, vagy csak akkor kerül sor, ha Ön kifejezetten hozzájárult a továbbításhoz. Adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek, például reklámcélokra.

Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását egy szerződés vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése érdekében.

Fizetési szolgáltatások

Weboldalunkon harmadik féltől származó fizetési szolgáltatásokat integrálunk. Ha nálunk vásárol, fizetési adatait (pl. név, fizetési összeg, számlaadatok, hitelkártyaszám) a fizetési szolgáltató kezeli a fizetés feldolgozása céljából. Ezekre a tranzakciókra az adott szolgáltató vonatkozó szerződése és adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak. A pénzforgalmi szolgáltatókat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (szerződésfeldolgozás) alapján, valamint a lehető legzökkenőmentesebb, kényelmesebb és biztonságosabb fizetési folyamat érdekében veszik igénybe (6. cikk (1) bekezdés f) pont). GDPR). Amennyiben bizonyos műveletekhez az Ön hozzájárulását kérik, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja az adatkezelés jogalapja; A hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható.

Ezen a weboldalon a következő fizetési szolgáltatásokat / fizetési szolgáltatókat használjuk:

PayPal

Ennek a fizetési szolgáltatásnak a szolgáltatója a PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban "PayPal").

Az USA-ba irányuló adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találja: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

A részletek a PayPal adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Egyéb szolgáltatások

Okos megjelenés

Ez az oldal a Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Cseh Köztársaság Smartlook nyomkövető eszközét („Smartlook”) használja a véletlenszerűen kiválasztott egyedi látogatások rögzítésére, kizárólag névtelen IP-címmel. Ez a nyomkövető eszköz lehetővé teszi a cookie-k használatát annak értékelésére, hogy Ön hogyan használja a webhelyet (például melyik tartalomra kattintott). Ebből a célból vizuálisan megjelenik egy használati profil. A felhasználói profilok csak álnevek használata esetén jönnek létre. Az Ön adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása (a DSGVO 6. cikkének 1. bekezdése, 1. bekezdés). Az így összegyűjtött információkat a felelős személyhez továbbítják. A felelős személy ezt kizárólag a németországi szerverén tárolja. A cookie-beállításokon keresztül bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. A Smartlook adatvédelemmel kapcsolatos további információk a következő címen találhatók: https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Szerkessze a beállításokat

Szerkessze a beleegyezési beállításokat