Friðhelgi einkalífsins

1. Persónuvernd í hnotskurn

Almennar upplýsingar

Eftirfarandi athugasemdir veita einfalt yfirlit yfir hvað verður um persónuleg gögn þín þegar þú heimsækir þessa vefsíðu. Persónuupplýsingar eru allar upplýsingar sem hægt er að auðkenna þig með. Ítarlegar upplýsingar um efni gagnaverndar er að finna í gagnaverndaryfirlýsingu okkar sem skráð er undir þessum texta.

Gagnasöfnun á þessari vefsíðu

Hver ber ábyrgð á gagnasöfnun á þessari vefsíðu?

Gagnavinnslan á þessari vefsíðu er framkvæmd af rekstraraðila vefsíðunnar. Þú getur fundið tengiliðaupplýsingar þeirra í hlutanum „Tilkynning um ábyrgðaraðila“ í þessari gagnaverndaryfirlýsingu.

Hvernig söfnum við gögnum þínum?

Annars vegar er gögnum þínum safnað þegar þú miðlar þeim til okkar. Þetta getur verið z. B. vera gögn sem þú slærð inn á tengiliðaeyðublað.

Öðrum gögnum er safnað sjálfkrafa eða með samþykki þínu af upplýsingatæknikerfum okkar þegar þú heimsækir vefsíðuna. Þetta eru fyrst og fremst tæknigögn (t.d. netvafri, stýrikerfi eða tími síðuskoðunar). Þessum gögnum er safnað sjálfkrafa um leið og þú ferð inn á þessa vefsíðu.

Til hvers notum við gögnin þín?

Hluta gagnanna er safnað til að tryggja að vefsíðan sé veitt án villna. Önnur gögn er hægt að nota til að greina notendahegðun þína.

Hvaða réttindi hefur þú varðandi gögnin þín?

Þú átt rétt á að fá upplýsingar um uppruna, viðtakanda og tilgang geymdra persónuupplýsinga þinna þér að kostnaðarlausu hvenær sem er. Þú hefur einnig rétt til að biðja um leiðréttingu eða eyðingu þessara gagna. Ef þú hefur gefið samþykki þitt fyrir gagnavinnslu geturðu afturkallað þetta samþykki hvenær sem er í framtíðinni. Þú átt einnig rétt á, undir ákveðnum kringumstæðum, að fara fram á að vinnsla persónuupplýsinga þinna verði takmörkuð. Þú hefur einnig rétt til að leggja fram kvörtun til þar til bærs eftirlitsyfirvalds.

Þú getur haft samband við okkur hvenær sem er ef þú hefur einhverjar frekari spurningar um gagnavernd.

Greiningarverkfæri og verkfæri þriðja aðila

Þegar þú heimsækir þessa vefsíðu er hægt að meta brimbrettahegðun þína tölfræðilega. Þetta er aðallega gert með svokölluðum greiningarforritum.

Ítarlegar upplýsingar um þessi greiningarforrit er að finna í eftirfarandi gagnaverndaryfirlýsingu.

2. Hýsingar- og efnisafhendingarnet (CDN)

Ytri hýsing

Þessi vefsíða er hýst af utanaðkomandi þjónustuaðila (hýsingaraðila). Persónuupplýsingarnar sem safnað er á þessari vefsíðu eru geymdar á netþjónum gestgjafans. Þetta geta fyrst og fremst verið IP tölur, tengiliðabeiðnir, meta- og samskiptagögn, samningsgögn, tengiliðagögn, nöfn, aðgangur að vefsíðu og önnur gögn sem myndast í gegnum vefsíðu.

Hýsingaraðili er notaður í þeim tilgangi að uppfylla samninginn við hugsanlega og núverandi viðskiptavini okkar (gr. 6. mgr. 1 lit. b DSGVO) og í þágu öruggrar, hröðrar og skilvirkrar veitingar á netinu tilboði okkar af fagaðila ( 6. gr. 1. lið f GDPR).

Gestgjafi okkar mun aðeins vinna úr gögnum þínum að því marki sem það er nauðsynlegt til að uppfylla frammistöðuskyldur sínar og mun fylgja leiðbeiningum okkar í tengslum við þessi gögn.

Við notum eftirfarandi hýsingaraðila:

ALL-INKL.COM - New Media Munnich
Eigandi: René Munnich
Aðalstræti 68 | D-02742 Friedersdorf

Gerð samnings um pöntunarafgreiðslu

Til að tryggja gagnaverndarsamræmda vinnslu höfum við gert pöntunarvinnslusamning við gestgjafann okkar.

3. Almennar upplýsingar og skyldubundnar upplýsingar

Friðhelgi einkalífsins

Rekstraraðilar þessara síðna taka vernd persónuupplýsinga þinna mjög alvarlega. Við förum með persónuupplýsingar þínar sem trúnaðarmál og í samræmi við lögbundnar persónuverndarreglur og þessa gagnaverndaryfirlýsingu.

Ef þú notar þessa vefsíðu verður ýmsum persónuupplýsingum safnað. Persónuupplýsingar eru gögn sem hægt er að bera kennsl á þig með. Þessi gagnaverndaryfirlýsing útskýrir hvaða gögnum við söfnum og til hvers við notum þau. Það útskýrir líka hvernig og í hvaða tilgangi þetta gerist.

Við viljum benda á að gagnaflutningur á netinu (t.d. í tölvupóstsamskiptum) getur haft öryggisbil. Fullkomin vernd gagna gegn aðgangi þriðja aðila er ekki möguleg.

Athugið um ábyrgðaraðila

Ábyrgðaraðili gagnavinnslu á þessari vefsíðu er:

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 München

Sími: +49 (0) 89 21 540 01 40
Netfang: hi@gtbabel.com

Ábyrgðaraðili er sá einstaklingur eða lögaðili sem, einn eða ásamt öðrum, ákveður tilgang og leiðir til vinnslu persónuupplýsinga (t.d. nöfn, netföng o.s.frv.).

Geymslutími

Nema tiltekinn geymslutími hafi verið tilgreindur í þessari gagnaverndaryfirlýsingu, verða persónuupplýsingar þínar hjá okkur þar til tilgangur gagnavinnslu á ekki lengur við. Ef þú sendir inn lögmæta beiðni um eyðingu eða afturkallar samþykki þitt fyrir gagnavinnslu, verður gögnum þínum eytt nema við höfum aðrar lagalega leyfilegar ástæður til að geyma persónuupplýsingar þínar (t.d. skatta- eða varðveislutímabil í viðskiptalegum tilgangi); í síðara tilvikinu verður gögnunum eytt þegar þessar ástæður eru ekki lengur fyrir hendi.

Athugasemd um gagnaflutning til Bandaríkjanna og annarra þriðju landa

Vefsíðan okkar inniheldur verkfæri frá fyrirtækjum með aðsetur í Bandaríkjunum eða öðrum þriðju löndum sem eru ekki örugg samkvæmt gagnaverndarlögum. Ef þessi verkfæri eru virk er hægt að flytja persónuupplýsingar þínar til þessara þriðju landa og vinna þar. Við viljum benda á að í þessum löndum er ekki hægt að tryggja sambærilega gagnavernd og ESB. Til dæmis er bandarískum fyrirtækjum skylt að afhenda öryggisyfirvöldum persónuupplýsingar án þess að þú sem hlutaðeigandi geti höfðað mál gegn því. Því er ekki hægt að útiloka að bandarísk yfirvöld (t.d. leyniþjónusta) muni vinna úr, meta og geyma gögnin þín varanlega á bandarískum netþjónum í eftirlitsskyni. Við höfum engin áhrif á þessa vinnslustarfsemi.

Afturköllun samþykkis þíns fyrir gagnavinnslu

Margar gagnavinnsluaðgerðir eru aðeins mögulegar með skýru samþykki þínu. Þú getur afturkallað samþykki sem þú hefur þegar gefið hvenær sem er. Lögmæti gagnavinnslunnar sem átti sér stað fram að afturköllun er óbreytt af afturkölluninni.

Réttur til að andmæla gagnasöfnun í sérstökum tilvikum og beinum auglýsingum (21. gr. GDPR)

EF gagnavinnslan byggist á gr. 6 ABS. 1 LIT. E EÐA F GDPR, ÞÚ HEFTIR RÉTT TIL AÐ MÓTTA VINNSLUN Á PERSÓNUNUM ÞÍN HVERJA TÍMA AF ÁSTÆÐUM SEM LEGA SÉR AF SÉRSTAKAR AÐSTAND ÞÍNAR; ÞETTA Á EINNIG VIÐ UPPLÝSINGAR SAMKVÆMT ÞESSUM ÁKVÆÐUM. VIÐKOMANDI LAGAGRUNDIN SEM vinnsla byggist á ER AÐ FINNA Í ÞESSARI PERSONVERNDARREGLUM. EF ÞÚ MÆTTIÐUR MUNUM VIÐ EKKI LENGUR VINNA ÁHÆTTU PERSÓNUGÖNNUM ÞÍN NEMA VIÐ GETUM SANNAÐ VÍÐAR ÁSTÆÐUR FYRIR vinnslu SEM HANNAR ÞÍN HAGSI, RÉTTINDI OG FRELSI ANDMÆLI SAMKVÆMT 21. GREIN (1) GDPR).

EF PERSÓNUUPPLÝSINGAR ÞÍNAR ERU UNNIÐ TIL BEINAR AUGLÝSINGA, HAFT ÞÚ RÉTT Á AÐ HAFA HVERJAR TÍMA AÐ MÓTTA VINNSLUN Á PERSÓNUNUM ÞÍN Í TILGANGI SVONA AUGLÝSINGA; ÞETTA Á EINNIG VIÐ UPPFÓLUN AÐ ÞVÍ SVONA BEINUM AUGLÝSINGUM TENGT. EF ÞÚ MÆTTIÐUR, VERÐA PERSONUGLÝSINGAR ÞÍN EKKI LENGUR NOTAÐ Í BEINAR AUGLÝSINGAR (ANDMÆLING SAMKVÆMT 21. gr. 21. gr. GDPR).

Málskotsréttur til lögbærs eftirlitsyfirvalds

Ef um er að ræða brot á GDPR, eiga þeir sem verða fyrir áhrifum rétt á að leggja fram kvörtun til eftirlitsyfirvalda, einkum í aðildarríkinu þar sem þeir hafa fasta búsetu, vinnustað eða stað meints brots. Réttur til að leggja fram kvörtun hefur ekki áhrif á önnur stjórnsýslu- eða dómstólaúrræði.

Réttur til gagnaflutnings

Þú átt rétt á að fá gögn sem við vinnum sjálfkrafa á grundvelli samþykkis þíns eða til að uppfylla samnings afhent þér eða þriðja aðila á algengu, véllesanlegu sniði. Ef þú biður um beinan flutning upplýsinganna til annars ábyrgðaraðila verður það aðeins gert að því marki sem það er tæknilega gerlegt.

SSL eða TLS dulkóðun

Af öryggisástæðum og til að vernda sendingu á trúnaðarefni, svo sem pantanir eða fyrirspurnir sem þú sendir okkur sem rekstraraðila vefsins, notar þessi síða SSL eða TLS dulkóðun. Þú getur þekkt dulkóðaða tengingu á því að vistfangslína vafrans breytist úr „http://“ í „https://“ og á læsingartákninu í vafralínunni.

Ef SSL eða TLS dulkóðun er virkjuð geta þriðju aðilar ekki lesið gögnin sem þú sendir okkur.

Dulkóðuð greiðsluviðskipti á þessari vefsíðu

Ef skylda er til að senda okkur greiðslugögnin þín (t.d. reikningsnúmer fyrir beingreiðsluheimild) eftir að samningur um gjald er gerður, eru þessi gögn nauðsynleg fyrir greiðsluafgreiðslu.

Greiðsluviðskipti með venjulegum greiðslumáta (Visa/MasterCard, beingreiðslu) fara eingöngu fram í gegnum dulkóðaða SSL eða TLS tengingu. Þú getur þekkt dulkóðaða tengingu á því að vistfangslína vafrans breytist úr „http://“ í „https://“ og á læsingartákninu í vafralínunni.

Með dulkóðuðum samskiptum geta þriðju aðilar ekki lesið greiðslugögnin þín sem þú sendir okkur.

Upplýsingar, eyðing og leiðrétting

Innan ramma gildandi lagaákvæða átt þú rétt á ókeypis upplýsingum um geymdar persónuupplýsingar þínar, uppruna þeirra og viðtakanda og tilgang gagnavinnslunnar og, ef nauðsyn krefur, rétt til leiðréttingar eða eyðingar á þessum gögnum hvenær sem er. . Þú getur haft samband við okkur hvenær sem er ef þú hefur einhverjar frekari spurningar um efni persónuupplýsinga.

Réttur til takmörkunar á vinnslu

Þú átt rétt á að biðja um takmörkun á vinnslu persónuupplýsinga þinna. Þú getur haft samband við okkur hvenær sem er vegna þessa. Réttur til takmörkunar á vinnslu er fyrir hendi í eftirfarandi tilvikum:

  • Ef þú mótmælir nákvæmni persónuupplýsinga þinna sem geymd eru af okkur, þurfum við venjulega tíma til að athuga þetta. Á meðan prófið stendur yfir hefur þú rétt á að fara fram á að vinnsla persónuupplýsinga þinna verði takmörkuð.
  • Ef vinnsla persónuupplýsinga þinna átti sér stað/er ólöglega, getur þú óskað eftir takmörkun á gagnavinnslu í stað eyðingar.
  • Ef við þurfum ekki lengur á persónuupplýsingunum þínum að halda, en þú þarft þær til að beita, verja eða halda fram lagalegum kröfum, átt þú rétt á að fara fram á að vinnsla persónuupplýsinga þinna verði takmörkuð í stað þess að þeim sé eytt.
  • Ef þú hefur lagt fram andmæli í samræmi við 21. gr. (1) GDPR, verður að vega að hagsmunum þínum og okkar. Svo framarlega sem ekki hefur enn verið ákveðið hvers hagsmunir ráða, átt þú rétt á að krefjast þess að vinnsla persónuupplýsinga þinna verði takmörkuð.

Ef þú hefur takmarkað vinnslu persónuupplýsinga þinna, má einungis nota þessar upplýsingar - fyrir utan varðveislu þeirra - með þínu samþykki eða til að halda fram, beita eða verja lagakröfur eða til að vernda réttindi annars einstaklings eða lögaðila eða af ástæðum skv. unnið er að mikilvægum almannahagsmunum Evrópusambandsins eða aðildarríkis.

4. Gagnasöfnun á þessari vefsíðu

Smákökur

Vefsíðan okkar notar svokallaðar „vafrakökur“. Vafrakökur eru litlar textaskrár og valda ekki skaða á endatækinu þínu. Þær eru geymdar á endatækinu þínu annað hvort tímabundið meðan lotu stendur (lotukökur) eða varanlega (varanlegar vafrakökur). Setukökur eru sjálfkrafa eytt eftir heimsókn þína. Varanlegar vafrakökur eru geymdar á endatækinu þínu þar til þú eyðir þeim sjálfur eða þar til þeim er sjálfkrafa eytt af vafranum þínum.

Í sumum tilfellum geta vafrakökur frá þriðju aðila einnig verið geymdar á endatækinu þínu þegar þú ferð inn á síðuna okkar (þriðju aðila vafrakökur). Þetta gerir okkur eða þér kleift að nota ákveðna þjónustu þriðja aðila fyrirtækisins (t.d. vafrakökur til að vinna úr greiðsluþjónustu).

Vafrakökur hafa mismunandi aðgerðir. Fjölmargar vafrakökur eru tæknilega nauðsynlegar vegna þess að ákveðnar vefsíðuaðgerðir myndu ekki virka án þeirra (t.d. innkaupakörfuaðgerðin eða birting myndskeiða). Aðrar vafrakökur eru notaðar til að meta hegðun notenda eða til að birta auglýsingar.

Vafrakökur sem eru nauðsynlegar til að framkvæma rafræna samskiptaferlið (nauðsynlegar vafrakökur) eða til að veita ákveðnar aðgerðir sem þú vilt (virkar vafrakökur, t.d. fyrir innkaupakörfuaðgerðina) eða til að fínstilla vefsíðuna (t.d. vafrakökur til að mæla áhorfendur á vefnum). á grundvelli f-liðar 1. mgr. 6. gr. GDPR, nema annar lagagrundvöllur sé tilgreindur. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af því að geyma vafrakökur til að veita þjónustu sína tæknilega villulausa og bjartsýni. Ef óskað var eftir samþykki fyrir geymslu á vafrakökum eru viðkomandi vafrakökur geymdar eingöngu á grundvelli þessa samþykkis (a-liðar 6. mgr. GDPR); hægt er að afturkalla samþykkið hvenær sem er.

Þú getur stillt vafrann þinn þannig að þú sért upplýstur um stillingar á vafrakökum og leyfir aðeins vafrakökur í einstökum tilvikum, útilokar samþykki á vafrakökum í vissum tilvikum eða almennt og virkjað sjálfvirka eyðingu vafrakökum þegar vafranum er lokað. Ef vafrakökur eru óvirkar gæti virkni þessarar vefsíðu verið takmörkuð.

Ef vafrakökur eru notaðar af þriðju aðila fyrirtækjum eða í greiningarskyni munum við upplýsa þig um það sérstaklega í þessari gagnaverndaryfirlýsingu og, ef nauðsyn krefur, biðja um samþykki þitt.

Server log skrár

Þjónustuaðili síðna safnar og geymir upplýsingar sjálfkrafa í svokölluðum netþjónaskrám sem vafrinn þinn sendir okkur sjálfkrafa. þetta eru:

  • Vafrategund og vafraútgáfa
  • stýrikerfi sem notað er
  • Tilvísunarslóð
  • Hýsingarheiti tölvunnar sem opnar
  • Tími beiðni netþjóns
  • IP tölu

Þessi gögn eru ekki sameinuð öðrum gagnaveitum.

Þessum gögnum er safnað á grundvelli 6. gr. 1(f) GDPR. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af tæknilega villulausri framsetningu og hagræðingu á vefsíðu sinni - skráa þarf notendaskrár netþjónsins í þessu skyni.

Snertingareyðublað

Ef þú sendir okkur fyrirspurnir í gegnum tengiliðaeyðublaðið verða upplýsingar þínar af fyrirspurnareyðublaðinu, þar á meðal tengiliðaupplýsingarnar sem þú gafst upp þar, geymdar hjá okkur í þeim tilgangi að vinna úr fyrirspurninni og ef upp koma spurningar um framhaldið. Við miðlum ekki þessum gögnum án þíns samþykkis.

Þessi gögn eru unnin á grundvelli b-liðar 6 (1) (b) GDPR ef beiðni þín tengist efndum samnings eða er nauðsynleg til að framkvæma ráðstafanir fyrir samninga. Í öllum öðrum tilfellum byggist vinnslan á lögmætum hagsmunum okkar af skilvirkri vinnslu fyrirspurna sem beint er til okkar (Gr. 6. mgr. 1 lit. f GDPR) eða á samþykki þínu (Art. 6. mgr. 1 lit. a GDPR) ef þetta væri spurt.

Gögnin sem þú slærð inn á tengiliðaeyðublaðið verða áfram hjá okkur þar til þú biður okkur um að eyða þeim, afturkalla samþykki þitt fyrir geymslu eða tilgangur gagnageymslu á ekki lengur við (t.d. eftir að beiðni þín hefur verið afgreidd). Lögboðin lagaákvæði - einkum varðveislutímabil - haldast óbreytt.

5. Greiningarverkfæri og auglýsingar

Google Analytics

Þessi vefsíða notar aðgerðir vefgreiningarþjónustunnar Google Analytics. Þjónustuveitan er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írlandi.

Google Analytics gerir vefstjóra kleift að greina hegðun gesta á vefsíðunni. Rekstraraðili vefsíðunnar fær ýmis notkunargögn, svo sem síðuflettingar, lengd dvalar, stýrikerfi sem notuð eru og uppruna notanda. Þessi gögn gætu verið tekin saman af Google í prófíl sem er úthlutað til viðkomandi notanda eða tækis þeirra.

Google Analytics notar tækni sem gerir notandanum kleift að þekkjast í þeim tilgangi að greina hegðun notenda (t.d. vafrakökur eða fingrafar tækja). Upplýsingarnar sem Google safnar um notkun þessarar vefsíðu eru venjulega sendar til Google netþjóns í Bandaríkjunum og geymdar þar.

Þetta greiningartæki er notað á grundvelli 6. gr. 1(f) GDPR. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af því að greina hegðun notenda í því skyni að hagræða bæði vefsíðu sinni og auglýsingum. Ef óskað var eftir samsvarandi samþykki (t.d. samþykki fyrir geymslu á vafrakökum) fer vinnslan eingöngu fram á grundvelli a-liðar GDPR; hægt er að afturkalla samþykkið hvenær sem er.

Gagnaflutningur til Bandaríkjanna er byggður á stöðluðum samningsákvæðum framkvæmdastjórnar ESB. Upplýsingar má finna hér: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP nafnleynd

Við höfum virkjað IP nafnleyndunaraðgerðina á þessari vefsíðu. Fyrir vikið styttist IP-talan þín af Google innan aðildarríkja Evrópusambandsins eða í öðrum samningsríkjum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið áður en hún er send til Bandaríkjanna. Aðeins í undantekningartilvikum verður allt IP-talan sent á Google netþjón í Bandaríkjunum og stytt þar. Fyrir hönd rekstraraðila þessarar vefsíðu mun Google nota þessar upplýsingar til að meta notkun þína á vefsíðunni, til að taka saman skýrslur um virkni vefsíðunnar og til að veita rekstraraðila vefsíðunnar aðra þjónustu sem tengist vefsíðuvirkni og netnotkun. IP-talan sem vafrinn þinn sendir sem hluti af Google Analytics verður ekki sameinuð öðrum Google gögnum.

Vafraviðbót

Þú getur komið í veg fyrir að Google safni og vinni gögnin þín með því að hlaða niður og setja upp vafraviðbótina sem er í boði undir eftirfarandi tengli: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Þú getur fundið frekari upplýsingar um hvernig Google Analytics meðhöndlar notendagögn í gagnaverndaryfirlýsingu Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Pöntunarafgreiðslu

Við höfum gert pöntunarvinnslusamning við Google og innleiðum að fullu ströngu kröfum þýskra gagnaverndaryfirvalda við notkun Google Analytics.

Geymslutími

Gögn sem Google geymir á notenda- og viðburðastigi sem eru tengd við vafrakökur, notendaauðkenni (t.d. notandaauðkenni) eða auglýsingaauðkenni (t.d. DoubleClick vafrakökur, Android auglýsingaauðkenni) eru nafnlaus eftir 14 mánuði eða þeim eytt. Þú getur fundið upplýsingar um þetta undir eftirfarandi tengli: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google auglýsingar

Rekstraraðili vefsíðunnar notar Google auglýsingar. Google Ads er netauglýsingakerfi frá Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írlandi.

Google Ads gerir okkur kleift að birta auglýsingar í Google leitarvélinni eða á vefsíðum þriðja aðila þegar notandi slær inn ákveðin leitarorð á Google (leitarorðamiðun). Ennfremur er hægt að birta markvissar auglýsingar með því að nota notendagögn (t.d. staðsetningargögn og áhugamál) sem eru tiltæk frá Google (markhópsmiðun). Sem rekstraraðili vefsíðna getum við metið þessi gögn magnbundið, til dæmis með því að greina hvaða leitarorð leiddu til birtingar auglýsinga okkar og hversu margar auglýsingar leiddu til samsvarandi smella.

Google Ads er notað á grundvelli 6. gr. 1(f) GDPR. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af því að markaðssetja þjónustuvörur sínar eins vel og hægt er.

Gagnaflutningur til Bandaríkjanna er byggður á stöðluðum samningsákvæðum framkvæmdastjórnar ESB. Upplýsingar má finna hér: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google viðskiptarakningu

Þessi vefsíða notar Google viðskiptarakningu. Þjónustuveitan er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írlandi.

Með hjálp Google viðskiptarakningar getum við og Google greint hvort notandinn hafi framkvæmt ákveðnar aðgerðir. Til dæmis getum við metið hvaða hnappa á vefsíðunni okkar var smellt hversu oft og hvaða vörur voru skoðaðar eða keyptar sérstaklega oft. Þessar upplýsingar eru notaðar til að búa til viðskiptatölfræði. Við kynnumst heildarfjölda notenda sem hafa smellt á auglýsingarnar okkar og hvaða aðgerðir þeir hafa gripið til. Við fáum engar upplýsingar sem við getum persónugreint notandann með. Google notar sjálft fótspor eða sambærilega auðkenningartækni til auðkenningar.

Google viðskiptarakning er notuð á grundvelli 6. gr. 1(f) GDPR. Rekstraraðili vefsíðunnar hefur lögmæta hagsmuni af því að greina hegðun notenda í því skyni að hagræða bæði vefsíðu sinni og auglýsingum. Ef óskað var eftir samsvarandi samþykki (t.d. samþykki fyrir geymslu á vafrakökum) fer vinnslan eingöngu fram á grundvelli a-liðar GDPR; hægt er að afturkalla samþykkið hvenær sem er.

Þú getur fundið frekari upplýsingar um viðskiptarakningu Google í gagnaverndarreglugerðum Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Viðbætur og verkfæri

Google vefleturgerð (staðbundin hýsing)

Þessi síða notar svokallað vefleturgerð sem Google býður upp á fyrir samræmda birtingu leturgerða. Google leturgerðirnar eru settar upp á staðnum. Það er engin tenging við Google netþjóna.

Þú getur fundið frekari upplýsingar um Google vefleturgerðir undir https://developers.google.com/fonts/faq og í persónuverndarstefnu Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Netverslun og greiðsluveitendur

Vinnsla gagna (upplýsingar um viðskiptavini og samninga)

Við söfnum, vinnum og notum persónuupplýsingar eingöngu að því marki sem þær eru nauðsynlegar til að koma á, innihaldi eða breyta lagasambandinu (birgðagögn). Þetta er byggt á 6. gr. 1. lið b GDPR, sem gerir vinnslu gagna kleift að uppfylla samning eða ráðstafanir áður en samningur er gerður. Við söfnum, vinnum og notum persónuupplýsingar um notkun þessarar vefsíðu (notkunargögn) eingöngu að því marki sem nauðsynlegt er til að gera notandanum kleift að nota þjónustuna eða til að greiða fyrir notandann.

Söfnuðum viðskiptamannagögnum verður eytt eftir að pöntun hefur verið lokið eða viðskiptasambandi slitið. Lögbundin varðveislutími er óbreyttur.

Gagnaflutningur við samningsgerð fyrir netverslanir, söluaðila og vöruafgreiðslu

Við sendum persónuupplýsingar aðeins til þriðja aðila ef það er nauðsynlegt innan ramma samningsvinnslu, til dæmis til þess fyrirtækis sem falið er að afhenda vöruna eða banka sem ber ábyrgð á greiðslunni. Frekari sending gagna á sér ekki stað eða aðeins ef þú hefur samþykki beint fyrir sendingunni. Gögn þín verða ekki send til þriðja aðila án þíns skýlausu samþykkis, til dæmis í auglýsingaskyni.

Grundvöllur gagnavinnslu er b-lið 1. mgr. 6. gr., GDPR, sem gerir vinnslu gagna kleift að uppfylla samning eða ráðstafanir áður en samningur er gerður.

Gagnaflutningur við gerð samnings um þjónustu og stafrænt efni

Við sendum persónuupplýsingar aðeins til þriðja aðila ef það er nauðsynlegt innan ramma samningsvinnslu, til dæmis til banka sem ber ábyrgð á greiðslum.

Frekari sending gagna á sér ekki stað eða aðeins ef þú hefur samþykki beint fyrir sendingunni. Gögn þín verða ekki send til þriðja aðila án þíns skýlausu samþykkis, til dæmis í auglýsingaskyni.

Grundvöllur gagnavinnslu er b-lið 1. mgr. 6. gr., GDPR, sem gerir vinnslu gagna kleift að uppfylla samning eða ráðstafanir áður en samningur er gerður.

Greiðsluþjónustu

Við samþættum greiðsluþjónustu frá þriðja aðila á vefsíðu okkar. Ef þú kaupir hjá okkur verða greiðsluupplýsingar þínar (t.d. nafn, greiðsluupphæð, reikningsupplýsingar, kreditkortanúmer) unnar af greiðsluþjónustuveitunni í þeim tilgangi að vinna greiðslu. Viðkomandi samningur og gagnaverndarákvæði viðkomandi veitanda gilda um þessi viðskipti. Greiðsluþjónustuveitendur eru notaðir á grundvelli b-liðar 6 (1) (b) GDPR (samningsvinnsla) og í þágu greiðsluferlis sem er eins hnökralaust, þægilegt og öruggt og mögulegt er (f-liður 6. mgr.) GDPR). Að svo miklu leyti sem beðið er um samþykki þitt fyrir tilteknum aðgerðum er 6. gr. 1 (a) GDPR lagagrundvöllur gagnavinnslu; Samþykki er hægt að afturkalla hvenær sem er til framtíðar.

Við notum eftirfarandi greiðsluþjónustu / greiðsluþjónustuveitur á þessari vefsíðu:

PayPal

Þjónustuaðili þessarar greiðsluþjónustu er PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hér eftir „PayPal“).

Gagnaflutningur til Bandaríkjanna er byggður á stöðluðum samningsákvæðum framkvæmdastjórnar ESB. Upplýsingar má finna hér: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Upplýsingar er að finna í gagnaverndaryfirlýsingu PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Önnur þjónusta

Snjallt útlit

Þessi síða notar Smartlook rakningartólið frá Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Tékklandi („Smartlook“) til að skrá einstakar heimsóknir af handahófi eingöngu með nafnlausu IP-tölu. Þetta rakningartól gerir það mögulegt að nota vafrakökur til að meta hvernig þú notar vefsíðuna (t.d. hvaða efni er smellt á). Í þessu skyni er notkunarsnið birt sjónrænt. Notendasnið eru aðeins búin til þegar dulnefni eru notuð. Lagagrundvöllurinn fyrir vinnslu gagna þinna er samþykkið sem þú hefur gefið (6. gr. 1. S. 1 lit. a DSGVO). Þær upplýsingar sem safnast með þessum hætti eru miðlað til ábyrgðaraðila. Ábyrgðarmaður geymir þetta eingöngu á netþjóni sínum í Þýskalandi. Þú getur afturkallað samþykki þitt hvenær sem er með gildi til framtíðar í gegnum vafrakökurstillingarnar. Frekari upplýsingar um gagnavernd hjá Smartlook er að finna á https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Breyttu stillingum

Breyttu samþykkisstillingum