Ანაბეჭდი

§ 5 TMG-ის მიხედვით

close2 new media GmbH
აუენშტრასე 6
80469 მიუნხენი

Კომერციული რეესტრი: HRB 227506
სარეგისტრაციო სასამართლო: მიუნხენის რაიონული სასამართლო

Წარმოადგენდა:
Ქალბატონი ნადინ ბუდე
Ბატონო დევიდ ვიელჰუბერი

Კონტაქტი

Ტელეფონი: +49 (0) 89 21 540 01 40
ფაქსი: +49 (0) 89 21 540 01 49
ფოსტა: hi@gtbabel.com

Საგადასახადო ID

Გაყიდვების გადასახადის საიდენტიფიკაციო ნომერი გაყიდვების გადასახადის კანონის § 27-ის მიხედვით:
DE 307 642 726

Ინფორმაცია პროფესიული ანაზღაურების დაზღვევის შესახებ

Მზღვეველის დასახელება და საცხოვრებელი ადგილი:
exali AG
Ფრანც-კობინგერ-შტრასე 9
86157 აუგსბურგი

Დაზღვევის მოქმედების სფერო:
Მსოფლიო სადაზღვევო დაცვა

Ევროკავშირის დავების გადაწყვეტა

Ევროკომისია უზრუნველყოფს პლატფორმას ონლაინ დავების გადაწყვეტისთვის (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
ჩვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი შეგიძლიათ იხილოთ ზემოთ ანაბეჭდში.

Სამომხმარებლო დავების გადაწყვეტა/საყოველთაო საარბიტრაჟო საბჭო

Ჩვენ არ გვსურს ან ვალდებული ვართ მონაწილეობა მივიღოთ სამომხმარებლო საარბიტრაჟო საბჭოს წინაშე დავის გადაწყვეტის პროცედურებში.

Პასუხისმგებლობა შინაარსზე

Როგორც სერვისის პროვაიდერი, ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი ამ გვერდებზე ჩვენს საკუთარ შინაარსზე, გერმანული ტელემედიის აქტის (TMG) მე-7 ნაწილის 1-ლი პუნქტის შესაბამისად. თუმცა, §§ 8-დან 10-მდე TMG-ის თანახმად, ჩვენ, როგორც სერვისის პროვაიდერი, არ ვართ ვალდებული ვაკონტროლოთ მესამე მხარის გადაცემული ან შენახული ინფორმაცია ან გამოვიკვლიოთ გარემოებები, რომლებიც მიუთითებს უკანონო ქმედებებზე.

Ზოგადი კანონების შესაბამისად ინფორმაციის წაშლის ან გამოყენების დაბლოკვის ვალდებულებები უცვლელი რჩება. თუმცა, პასუხისმგებლობა ამ კუთხით შესაძლებელია მხოლოდ იმ დროიდან, როდესაც ცნობილია კანონის კონკრეტული დარღვევის შესახებ ცოდნა. როგორც კი გავიგებთ კანონის დარღვევის შესახებ, ჩვენ დაუყოვნებლივ წავშლით ამ კონტენტს.

Პასუხისმგებლობა ბმულებზე

Ჩვენი შეთავაზება შეიცავს ბმულებს გარე ვებსაიტებზე, რომლებზეც ჩვენ არანაირი გავლენა არ გვაქვს. ამიტომ ჩვენ ვერ ვიღებ რაიმე პასუხისმგებლობას ამ გარე შინაარსისთვის. გვერდების შესაბამისი პროვაიდერი ან ოპერატორი ყოველთვის პასუხისმგებელია დაკავშირებული გვერდების შინაარსზე. მიბმული გვერდები შემოწმდა შესაძლო სამართლებრივი დარღვევებისთვის დაკავშირების დროს. უკანონო კონტენტი არ იყო ამოცნობილი ბმულის მომენტში.

Ამასთან, დაკავშირებული გვერდების შინაარსის მუდმივი კონტროლი არ არის მიზანშეწონილი დარღვევის კონკრეტული მტკიცებულების გარეშე. როგორც კი გავეცნობით საკანონმდებლო დარღვევებს, ჩვენ დაუყოვნებლივ წავშლით ასეთ ბმულებს.

Საავტორო უფლება

Საიტის ოპერატორების მიერ შექმნილი ამ გვერდების შინაარსი და ნამუშევრები ექვემდებარება გერმანულ საავტორო კანონს. დუბლირება, რედაქტირება, გავრცელება და ნებისმიერი სახის ექსპლუატაცია საავტორო უფლებების ფარგლებს გარეთ მოითხოვს შესაბამისი ავტორის ან შემქმნელის წერილობით თანხმობას. ამ საიტის ჩამოტვირთვა და ასლები ნებადართულია მხოლოდ პირადი, არაკომერციული გამოყენებისთვის.

Რამდენადაც ამ საიტის შინაარსი არ არის შექმნილი ოპერატორის მიერ, დაცულია მესამე მხარის საავტორო უფლებები. კერძოდ, მესამე მხარის შიგთავსი აღნიშნულია. თუ მაინც შეიტყობთ საავტორო უფლებების დარღვევის შესახებ, გთხოვთ, შეგვატყობინოთ შესაბამისად. როგორც კი გავიგებთ სამართლებრივი დარღვევების შესახებ, ჩვენ დაუყოვნებლივ წავშლით ასეთ კონტენტს.