Გაყვანის უფლება

Თქვენი კმაყოფილება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. თქვენ გაქვთ უფლება გააუქმოთ შესყიდვა თოთხმეტი დღის განმავლობაში მიზეზის დასახელების გარეშე. გაუქმების ვადაა თოთხმეტი დღე პროდუქტის შეძენის დღიდან. უარის თქმის უფლების გამოსაყენებლად გთხოვთ შეავსოთ შემდეგი ფორმა. გაუქმების ვადის შესასრულებლად, საკმარისია თქვენ გაგზავნოთ კომუნიკაცია გაუქმების უფლების გამოყენების შესახებ გაუქმების ვადის ამოწურვამდე.

close2 new media GmbH
აუენშტრასე 6
80469 მიუნხენი

Მომხმარებლის ინფორმაცია