Კონფიდენციალურობა

1. კონფიდენციალურობა ერთი შეხედვით

Ზოგადი ინფორმაცია

Შემდეგი შენიშვნები იძლევა მარტივ მიმოხილვას იმის შესახებ, თუ რა ემართება თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ამ ვებსაიტის მონახულებისას. პერსონალური მონაცემები არის ყველა მონაცემი, რომლითაც შეიძლება თქვენი პირადად იდენტიფიცირება. დეტალური ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის თემაზე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში, რომელიც ჩამოთვლილია ამ ტექსტის ქვეშ.

Მონაცემთა შეგროვება ამ ვებგვერდზე

Ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ვებსაიტზე მონაცემების შეგროვებაზე?

Ამ ვებსაიტზე მონაცემთა დამუშავებას ახორციელებს ვებგვერდის ოპერატორი. მათი საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში განყოფილებაში „შეტყობინება პასუხისმგებელი ორგანოს შესახებ“.

Როგორ ვაგროვებთ თქვენს მონაცემებს?

Ერთის მხრივ, თქვენი მონაცემები გროვდება, როდესაც თქვენ გვიგზავნით მათ. ეს შეიძლება იყოს z. B. იყოს მონაცემები, რომლებიც შეიყვანეთ საკონტაქტო ფორმაში.

Სხვა მონაცემები გროვდება ავტომატურად ან თქვენი თანხმობით ჩვენი IT სისტემების მიერ, როდესაც თქვენ ეწვევით ვებსაიტს. ეს არის ძირითადად ტექნიკური მონაცემები (მაგ. ინტერნეტ ბრაუზერი, ოპერაციული სისტემა ან გვერდის ნახვის დრო). ეს მონაცემები ავტომატურად გროვდება, როგორც კი შეხვალთ ამ ვებსაიტზე.

Რისთვის ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს?

Მონაცემების ნაწილი გროვდება იმისთვის, რომ ვებგვერდი უზრუნველყოფილი იყოს შეცდომების გარეშე. სხვა მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენი მომხმარებლის ქცევის გასაანალიზებლად.

Რა უფლებები გაქვთ თქვენს მონაცემებთან დაკავშირებით?

Თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს უფასოდ მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი შენახული პერსონალური მონაცემების წარმოშობის, მიმღების და მიზნის შესახებ. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ამ მონაცემების შესწორება ან წაშლა. თუ თქვენ განაცხადეთ თანხმობა მონაცემთა დამუშავებაზე, შეგიძლიათ გააუქმოთ ეს თანხმობა ნებისმიერ დროს სამომავლოდ. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება, გარკვეულ პირობებში, მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება, მიმართოთ კომპეტენტურ სამეთვალყურეო ორგანოს.

Თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს, თუ გაქვთ დამატებითი შეკითხვები მონაცემთა დაცვის თემაზე.

Ანალიზის ხელსაწყოები და მესამე მხარის ინსტრუმენტები

Როდესაც თქვენ ეწვევით ამ ვებსაიტს, თქვენი სერფინგის ქცევა შეიძლება სტატისტიკურად შეფასდეს. ეს ძირითადად ხდება ანალიზის პროგრამებით ე.წ.

Დეტალური ინფორმაცია ამ ანალიზის პროგრამების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ მონაცემთა დაცვის შემდეგ დეკლარაციაში.

2. ჰოსტინგი და კონტენტის მიწოდების ქსელები (CDN)

Გარე ჰოსტინგი

Ამ ვებსაიტს მასპინძლობს გარე სერვისის პროვაიდერი (ჰოსტერი). ამ ვებსაიტზე შეგროვებული პერსონალური მონაცემები ინახება ჰოსტის სერვერებზე. ეს შეიძლება იყოს, უპირველეს ყოვლისა, IP მისამართები, საკონტაქტო მოთხოვნები, მეტა და კომუნიკაციის მონაცემები, კონტრაქტის მონაცემები, საკონტაქტო მონაცემები, სახელები, ვებ გვერდის წვდომა და ვებსაიტის მეშვეობით გენერირებული სხვა მონაცემები.

Ჰოსტერი გამოიყენება ჩვენს პოტენციურ და არსებულ მომხმარებლებთან კონტრაქტის შესასრულებლად (მუხ. 6 პუნქტი 1 ლიტ. b DSGVO) და პროფესიონალი პროვაიდერის მიერ ჩვენი ონლაინ შეთავაზების უსაფრთხო, სწრაფი და ეფექტური მიწოდების ინტერესებში ( მუხლი 6 პუნქტი 1 პუნქტი f GDPR).

Ჩვენი ჰოსტერი დაამუშავებს თქვენს მონაცემებს მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია მისი შესრულების ვალდებულებების შესასრულებლად და მიჰყვება ჩვენს მითითებებს ამ მონაცემებთან დაკავშირებით.

Ჩვენ ვიყენებთ შემდეგ ჰოსტერს:

ALL-INKL.COM - ახალი მედია მიუნხენი
მფლობელი: რენე მიუნხი
მთავარი ქუჩა 68 | D-02742 Friedersdorf

Შეკვეთის დამუშავების ხელშეკრულების გაფორმება

Მონაცემთა დაცვის შესაბამისობის დამუშავების უზრუნველსაყოფად, ჩვენ გავაფორმეთ შეკვეთის დამუშავების ხელშეკრულება ჩვენს ჰოსტერთან.

3. ზოგადი ინფორმაცია და სავალდებულო ინფორმაცია

Კონფიდენციალურობა

Ამ გვერდების ოპერატორები ძალიან სერიოზულად ეკიდებიან თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვას. ჩვენ ვმკურნალობთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს კონფიდენციალურად და მონაცემთა დაცვის კანონიერი რეგულაციებისა და მონაცემთა დაცვის ამ დეკლარაციის შესაბამისად.

Თუ თქვენ იყენებთ ამ ვებსაიტს, შეგროვდება სხვადასხვა პერსონალური მონაცემები. პერსონალური მონაცემები არის მონაცემები, რომლითაც შეიძლება თქვენი პირადად იდენტიფიცირება. მონაცემთა დაცვის ეს დეკლარაცია განმარტავს რა მონაცემებს ვაგროვებთ და რისთვის ვიყენებთ მას. ის ასევე განმარტავს, თუ როგორ და რა მიზნით ხდება ეს.

Გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ინტერნეტში მონაცემთა გადაცემას (მაგ. ელექტრონული ფოსტით კომუნიკაციისას) შეიძლება ჰქონდეს უსაფრთხოების ხარვეზები. მონაცემთა სრული დაცვა მესამე მხარის წვდომისგან შეუძლებელია.

Შენიშვნა პასუხისმგებელი ორგანოს შესახებ

Ამ ვებ-გვერდზე მონაცემთა დამუშავებაზე პასუხისმგებელი ორგანოა:

close2 new media GmbH
აუენშტრასე 6
80469 მიუნხენი

Ტელეფონი: +49 (0) 89 21 540 01 40
ფოსტა: hi@gtbabel.com

Პასუხისმგებელი ორგანოა ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც მარტო ან სხვებთან ერთად წყვეტს პერსონალური მონაცემების (მაგ. სახელები, ელექტრონული ფოსტის მისამართები და ა.შ.) დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს.

Შენახვის ხანგრძლივობა

Თუ მონაცემთა დაცვის ამ დეკლარაციაში არ არის მითითებული შენახვის კონკრეტული პერიოდი, თქვენი პერსონალური მონაცემები დარჩება ჩვენთან მანამ, სანამ მონაცემთა დამუშავების მიზანი აღარ იქნება გამოყენებული. თუ თქვენ წარადგენთ ლეგიტიმურ მოთხოვნას წაშლის შესახებ ან გააუქმებთ თქვენს თანხმობას მონაცემთა დამუშავებაზე, თქვენი მონაცემები წაიშლება, თუ არ გვაქვს თქვენი პერსონალური მონაცემების შენახვის სხვა იურიდიულად დასაშვები მიზეზები (მაგ., საგადასახადო ან კომერციული შენახვის ვადები); ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, მონაცემები წაიშლება მას შემდეგ, რაც ეს მიზეზები შეწყვეტს არსებობას.

Შენიშვნა მონაცემთა გადაცემის შესახებ აშშ-ში და სხვა მესამე ქვეყნებში

Ჩვენი ვებსაიტი მოიცავს ინსტრუმენტებს კომპანიებისგან, რომლებიც დაფუძნებულია აშშ-ში ან სხვა მესამე ქვეყნებში, რომლებიც არ არის დაცული მონაცემთა დაცვის კანონის შესაბამისად. თუ ეს ხელსაწყოები აქტიურია, თქვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაიცეს ამ მესამე ქვეყნებში და იქ დამუშავდეს. გვსურს აღვნიშნოთ, რომ ამ ქვეყნებში არ არის გარანტირებული მონაცემთა დაცვის ისეთი დონე, რომელიც შეედრება ევროკავშირს. მაგალითად, ამერიკული კომპანიები ვალდებულნი არიან გასცენ პერსონალური მონაცემები უსაფრთხოების ორგანოებს ისე, რომ თქვენ, როგორც დაინტერესებულმა პირმა არ შეძლოს ამის წინააღმდეგ სამართლებრივი ზომების მიღება. აქედან გამომდინარე, არ არის გამორიცხული, რომ აშშ-ს ხელისუფლებამ (მაგ. საიდუმლო სამსახურები) დაამუშავოს, შეაფასოს და მუდმივად შეინახოს თქვენი მონაცემები აშშ-ს სერვერებზე მონიტორინგის მიზნით. ჩვენ არანაირი გავლენა არ გვაქვს ამ გადამამუშავებელ აქტივობებზე.

Მონაცემთა დამუშავებაზე თქვენი თანხმობის გაუქმება

Მონაცემთა დამუშავების მრავალი ოპერაცია შესაძლებელია მხოლოდ თქვენი თანხმობით. თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ თანხმობა, რომელიც უკვე გაქვთ გაცემული. მონაცემთა დამუშავების კანონიერება, რომელიც მიმდინარეობდა გაუქმებამდე, რჩება უცვლელი გაუქმებით.

Სპეციალურ შემთხვევებში მონაცემთა შეგროვებისა და პირდაპირი რეკლამის წინააღმდეგ მიმართვის უფლება (მუხლი 21 GDPR)

Თუ მონაცემთა დამუშავება ეფუძნება ხელოვნებას. 6 ABS. 1 ლიტი. E OR F GDPR, თქვენ გაქვთ უფლება გააპროტესტოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება ნებისმიერ დროს თქვენი კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე მიზეზების გამო; ეს ასევე ეხება ამ დებულებებზე დაფუძნებული პროფილის შექმნას. შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი, რომელზედაც დაფუძნებულია დამუშავება, შეგიძლიათ იხილოთ ამ მონაცემთა კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. თუ წინააღმდეგი იქნებით, ჩვენ აღარ დავამუშავებთ თქვენს პირად მონაცემებს, თუ ჩვენ არ შეგვიძლია დავამტკიცოთ დამუშავების ყოვლისმომცველი საფუძველი, რომელიც არღვევს თქვენს ინტერესებს, უფლებებს და თავისუფლების წინააღმდეგობას G21 შესაბამისად.

Თუ თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავებულია პირდაპირი რეკლამის განსახორციელებლად, თქვენ გაქვთ უფლება, ნებისმიერ დროს გააპროტესტოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება ასეთი რეკლამის მიზნებისთვის; ეს ასევე ეხება მსგავს პირდაპირ რეკლამასთან დაკავშირებული პროფილების პროფილს. თუ თქვენ წინააღმდეგი ხართ, თქვენი პერსონალური მონაცემები აღარ იქნება გამოყენებული პირდაპირი რეკლამის მიზნებისთვის (პროტესტი GDPR-ის 21 (2) მუხლის მიხედვით).

Მიმართვის უფლება კომპეტენტურ სამეთვალყურეო ორგანოში

GDPR-ის დარღვევის შემთხვევაში, დაზარალებულებს უფლება აქვთ საჩივარი შეიტანონ სამეთვალყურეო ორგანოში, განსაკუთრებით მათი ჩვეულებრივი საცხოვრებელი, სამუშაო ადგილის ან სავარაუდო დარღვევის ადგილზე. საჩივრის შეტანის უფლება არ ზიანს აყენებს სხვა ადმინისტრაციულ ან სასამართლო საშუალებებს.

Მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება

Თქვენ გაქვთ უფლება გქონდეთ მონაცემები, რომლებსაც ჩვენ ავტომატურად ვამუშავებთ თქვენი თანხმობის საფუძველზე ან ხელშეკრულების შესრულებისას, რომელიც გადაცემულია თქვენ ან მესამე მხარეს საერთო, მანქანით წაკითხვადი ფორმატში. თუ თქვენ მოითხოვთ მონაცემების პირდაპირ გადაცემას სხვა პასუხისმგებელი პირისთვის, ეს განხორციელდება მხოლოდ იმ მოცულობით, რამდენადაც ეს ტექნიკურად შესაძლებელია.

SSL ან TLS დაშიფვრა

Უსაფრთხოების მიზეზების გამო და კონფიდენციალური შინაარსის გადაცემის დასაცავად, როგორიცაა შეკვეთები ან მოთხოვნები, რომლებსაც თქვენ გვიგზავნით, როგორც საიტის ოპერატორს, ეს საიტი იყენებს SSL ან TLS დაშიფვრას. თქვენ შეგიძლიათ ამოიცნოთ დაშიფრული კავშირი იმით, რომ ბრაუზერის მისამართის ხაზი იცვლება "http://"-დან "https://"-ზე და თქვენი ბრაუზერის ხაზის დაბლოკვის სიმბოლოთი.

Თუ SSL ან TLS დაშიფვრა გააქტიურებულია, თქვენ მიერ გადმოცემული მონაცემები ვერ წაიკითხება მესამე მხარის მიერ.

Დაშიფრული გადახდის ოპერაციები ამ ვებსაიტზე

Თუ არსებობს ვალდებულება, გამოგვიგზავნოთ თქვენი გადახდის მონაცემები (მაგ. ანგარიშის ნომერი პირდაპირი დებეტის ავტორიზაციისთვის) საკომისიოზე დაფუძნებული ხელშეკრულების დადების შემდეგ, ეს მონაცემები საჭიროა გადახდის დამუშავებისთვის.

Გადახდის ოპერაციები ჩვეულებრივი გადახდის საშუალებებით (Visa/MasterCard, პირდაპირი დებეტი) ხორციელდება ექსკლუზიურად დაშიფრული SSL ან TLS კავშირის საშუალებით. თქვენ შეგიძლიათ ამოიცნოთ დაშიფრული კავშირი იმით, რომ ბრაუზერის მისამართის ხაზი იცვლება "http://"-დან "https://"-ზე და თქვენი ბრაუზერის ხაზის დაბლოკვის სიმბოლოთი.

Დაშიფრული კომუნიკაციით, თქვენი გადახდის მონაცემები, რომლებსაც თქვენ გადაგცემთ, ვერ წაიკითხება მესამე მხარის მიერ.

Ინფორმაცია, წაშლა და შესწორება

Მოქმედი საკანონმდებლო დებულებების ფარგლებში, თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ უფასო ინფორმაცია თქვენი შენახული პერსონალური მონაცემების, მისი წარმოშობისა და მიმღების, მონაცემთა დამუშავების მიზნის შესახებ და, საჭიროების შემთხვევაში, უფლება შეასწოროთ ან წაშალოთ ეს მონაცემები ნებისმიერ დროს. . თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს, თუ თქვენ გაქვთ დამატებითი შეკითხვები პერსონალური მონაცემების თემაზე.

Დამუშავების შეზღუდვის უფლება

Თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა. ამისათვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს. დამუშავების შეზღუდვის უფლება არსებობს შემდეგ შემთხვევებში:

  • Თუ ეჭვობთ ჩვენს მიერ შენახული თქვენი პერსონალური მონაცემების სიზუსტეზე, ჩვენ ჩვეულებრივ გვჭირდება დრო ამის შესამოწმებლად. გამოცდის ხანგრძლივობის განმავლობაში თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა.
  • Თუ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება მოხდა/ხდება უკანონოდ, შეგიძლიათ მოითხოვოთ მონაცემთა დამუშავების შეზღუდვა წაშლის ნაცვლად.
  • Თუ ჩვენ აღარ გვჭირდება თქვენი პერსონალური მონაცემები, მაგრამ თქვენ გჭირდებათ ისინი განსახორციელებლად, დასაცავად ან სამართლებრივი პრეტენზიების დასამტკიცებლად, თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა წაშლის ნაცვლად.
  • Თუ თქვენ შეიტანეთ საჩივარი GDPR-ის 21(1) მუხლის შესაბამისად, თქვენი და ჩვენი ინტერესები უნდა შეფასდეს. სანამ ჯერ არ არის დადგენილი, ვისი ინტერესები ჭარბობს, თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა.

Თუ თქვენ შეზღუდეთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება, ეს მონაცემები - გარდა მისი შენახვისა - შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ თქვენი თანხმობით ან სამართლებრივი პრეტენზიების დასამტკიცებლად, განსახორციელებლად ან დასაცავად ან სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლებების დასაცავად ან მიზეზების გამო. დამუშავებულია ევროკავშირის ან წევრი სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ინტერესები.

4. მონაცემთა შეგროვება ამ ვებგვერდზე

Ქუქიები

Ჩვენი ვებგვერდი იყენებს ე.წ. „ქუქი-ფაილებს“. ქუქი ფაილები არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები და არ აზიანებენ თქვენს ბოლო მოწყობილობას. ისინი ინახება თქვენს ბოლო მოწყობილობაზე ან დროებით სესიის ხანგრძლივობის განმავლობაში (სესიის ქუქიები) ან მუდმივად (მუდმივი ქუქიები). სესიის ქუქიები ავტომატურად იშლება თქვენი ვიზიტის შემდეგ. მუდმივი ქუქი-ფაილები ინახება თქვენს ბოლო მოწყობილობაზე, სანამ თქვენ თვითონ არ წაშლით მათ ან სანამ ისინი ავტომატურად არ წაიშლება თქვენი ვებ ბრაუზერის მიერ.

Ზოგიერთ შემთხვევაში, მესამე მხარის კომპანიების ქუქიების შენახვა შესაძლებელია თქვენს ბოლო მოწყობილობაზე, როდესაც შეხვალთ ჩვენს საიტზე (მესამე მხარის ქუქიები). ეს საშუალებას გვაძლევს გამოვიყენოთ მესამე მხარის კომპანიის გარკვეული სერვისები (მაგ. ქუქიები გადახდის სერვისების დასამუშავებლად).

Ქუქი-ფაილებს აქვთ სხვადასხვა ფუნქციები. მრავალი ქუქი-ფაილი ტექნიკურად აუცილებელია, რადგან ვებსაიტის გარკვეული ფუნქციები მათ გარეშე არ იმუშავებს (მაგ. კალათის ფუნქცია ან ვიდეოების ჩვენება). სხვა ქუქიები გამოიყენება მომხმარებლის ქცევის შესაფასებლად ან რეკლამის ჩვენებისთვის.

Ქუქი-ფაილები, რომლებიც საჭიროა ელექტრონული კომუნიკაციის პროცესის განსახორციელებლად (აუცილებელი ქუქიები) ან თქვენთვის სასურველი გარკვეული ფუნქციების (ფუნქციური ქუქი-ფაილები, მაგ. კალათის ფუნქციისთვის) ან ვებსაიტის ოპტიმიზაციისთვის (მაგ. ქუქიები ვებ აუდიტორიის გასაზომად). ინახება მე-6 მუხლის 1-ლი ქვეპუნქტის ვ) GDPR-ის საფუძველზე, თუ სხვა სამართლებრივი საფუძველი არ არის მითითებული. ვებსაიტის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი ქუქი-ფაილების შენახვაში მისი სერვისების ტექნიკურად უშეცდომო და ოპტიმიზებული მიწოდებისთვის. თუ ქუქი-ფაილების შენახვაზე თანხმობა იყო მოთხოვნილი, შესაბამისი ქუქი ფაილები ინახება ექსკლუზიურად ამ თანხმობის საფუძველზე (მუხლი 6(1)(a) GDPR); თანხმობა შეიძლება ნებისმიერ დროს გაუქმდეს.

Თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ იყოთ ინფორმირებული ქუქიების დაყენების შესახებ და დაუშვათ ქუქიები მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში, გამორიცხოთ ქუქიების მიღება გარკვეული შემთხვევებისთვის ან ზოგადად და გაააქტიუროთ ქუქიების ავტომატური წაშლა, როდესაც ბრაუზერი დახურულია. თუ ქუქი ფაილები გამორთულია, ამ ვებსაიტის ფუნქციონირება შეიძლება შეიზღუდოს.

Თუ ქუქი-ფაილებს იყენებენ მესამე მხარის კომპანიები ან ანალიზის მიზნებისთვის, ჩვენ შეგატყობინებთ ამის შესახებ ცალკე ამ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში და საჭიროების შემთხვევაში მოვითხოვთ თქვენს თანხმობას.

Სერვერის ჟურნალის ფაილები

Გვერდების პროვაიდერი ავტომატურად აგროვებს და ინახავს ინფორმაციას ეგრეთ წოდებულ სერვერის ჟურნალის ფაილებში, რომელსაც თქვენი ბრაუზერი ავტომატურად გადასცემს ჩვენთვის. ესენი არიან:

  • Ბრაუზერის ტიპი და ბრაუზერის ვერსია
  • გამოყენებული ოპერაციული სისტემა
  • Მითითების URL
  • Წვდომის კომპიუტერის ჰოსტის სახელი
  • Სერვერის მოთხოვნის დრო
  • IP მისამართი

Ეს მონაცემები არ არის გაერთიანებული მონაცემთა სხვა წყაროებთან.

Ეს მონაცემები გროვდება GDPR-ის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის ვ) საფუძველზე. ვებსაიტის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი მისი ვებსაიტის ტექნიკურად უპრობლემოდ წარმოდგენისა და ოპტიმიზაციის მიმართ - ამ მიზნით უნდა ჩაიწეროს სერვერის ჟურნალის ფაილები.

Საკონტაქტო ფორმა

Თუ თქვენ გამოგვიგზავნით შეკითხვებს საკონტაქტო ფორმის საშუალებით, თქვენი დეტალები მოთხოვნის ფორმიდან, მათ შორის, თქვენ მიერ მოწოდებული საკონტაქტო დეტალების ჩათვლით, შეინახება ჩვენ მიერ მოთხოვნის დამუშავების მიზნით და შემდგომი კითხვების შემთხვევაში. ჩვენ არ გადავცემთ ამ მონაცემებს თქვენი თანხმობის გარეშე.

Ეს მონაცემები მუშავდება GDPR-ის მე-6 (1) (ბ) მუხლის საფუძველზე, თუ თქვენი მოთხოვნა დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან ან აუცილებელია წინასახელშეკრულებო ღონისძიებების განსახორციელებლად. ყველა სხვა შემთხვევაში, დამუშავება ეფუძნება ჩვენს ლეგიტიმურ ინტერესს ჩვენთვის მიმართული მოთხოვნების ეფექტური დამუშავებით (მუხლი 6 პუნქტი 1 ლიტ. ვ GDPR) ან თქვენს თანხმობას (მუხ. 6 პუნქტი 1 ლიტ. GDPR) თუ ეს იყო გამოკითხული.

Საკონტაქტო ფორმაში შეყვანილი მონაცემები ჩვენთან დარჩება მანამ, სანამ არ მოგვთხოვთ მის წაშლას, არ გააუქმებთ თქვენს თანხმობას შენახვაზე ან მონაცემთა შენახვის მიზანი აღარ იქნება გამოყენებული (მაგ. თქვენი მოთხოვნის დამუშავების შემდეგ). სავალდებულო საკანონმდებლო დებულებები - განსაკუთრებით შენახვის ვადები - უცვლელი რჩება.

5. ანალიზის ინსტრუმენტები და რეკლამა

Google Analytics

Ეს ვებგვერდი იყენებს ვებ ანალიზის სერვისის Google Analytics ფუნქციებს. პროვაიდერი არის Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics საშუალებას აძლევს ვებსაიტის ოპერატორს გაანალიზოს ვებსაიტის ვიზიტორების ქცევა. ვებსაიტის ოპერატორი იღებს სხვადასხვა გამოყენების მონაცემებს, როგორიცაა გვერდის ნახვები, ყოფნის ხანგრძლივობა, გამოყენებული ოპერაციული სისტემები და მომხმარებლის წარმოშობა. ეს მონაცემები შეიძლება შეჯამდეს Google-ის მიერ პროფილში, რომელიც მინიჭებულია შესაბამის მომხმარებელს ან მის მოწყობილობას.

Google Analytics იყენებს ტექნოლოგიებს, რომლებიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ამოიცნოს მომხმარებლის ქცევის ანალიზის მიზნით (მაგ. ქუქიები ან მოწყობილობის თითის ანაბეჭდი). Google-ის მიერ ამ ვებსაიტის გამოყენების შესახებ შეგროვებული ინფორმაცია ჩვეულებრივ გადაეცემა Google-ის სერვერს აშშ-ში და ინახება იქ.

Ეს ანალიზის ინსტრუმენტი გამოიყენება GDPR-ის მე-6 (1) (ვ) მუხლის საფუძველზე. ვებსაიტის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი მომხმარებლის ქცევის ანალიზით, რათა ოპტიმიზაცია გაუწიოს როგორც ვებსაიტს, ასევე რეკლამას. თუ მოთხოვნილი იყო შესაბამისი თანხმობა (მაგ. თანხმობა ქუქი-ფაილების შენახვაზე), დამუშავება ხდება ექსკლუზიურად GDPR მუხლის 6(1)(a) საფუძველზე; თანხმობა შეიძლება ნებისმიერ დროს გაუქმდეს.

Მონაცემთა გადაცემა აშშ-ში ეფუძნება ევროკომისიის სტანდარტულ სახელშეკრულებო პუნქტებს. დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ აქ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP ანონიმიზაცია

Ჩვენ გავააქტიურეთ IP ანონიმიზაციის ფუნქცია ამ ვებსაიტზე. შედეგად, Google-ის მიერ შემცირდება თქვენი IP მისამართი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ან ევროპის ეკონომიკური ზონის შესახებ შეთანხმების სხვა ხელშემკვრელ ქვეყნებში, სანამ ის აშშ-ში გადაიცემა. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში იგზავნება სრული IP მისამართი Google სერვერზე აშშ-ში და იქ შემცირდება. ამ ვებსაიტის ოპერატორის სახელით Google გამოიყენებს ამ ინფორმაციას თქვენი ვებსაიტის გამოყენების შესაფასებლად, ვებსაიტის აქტივობის შესახებ ანგარიშების შედგენისთვის და ვებსაიტის ოპერატორს ვებსაიტის აქტივობასთან და ინტერნეტის გამოყენებასთან დაკავშირებული სხვა სერვისების უზრუნველსაყოფად. თქვენი ბრაუზერის მიერ Google Analytics-ის ნაწილის მიერ გადაცემული IP მისამართი არ გაერთიანდება Google-ის სხვა მონაცემებთან.

Ბრაუზერის დანამატი

Თქვენ შეგიძლიათ ხელი შეუშალოთ Google-ს თქვენი მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაში, ბრაუზერის მოდულის ჩამოტვირთვისა და ინსტალაციის გზით, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ მეტი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ამუშავებს Google Analytics მომხმარებლის მონაცემებს Google-ის მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Შეკვეთა მზადდება

Ჩვენ გავაფორმეთ შეკვეთის დამუშავების კონტრაქტი Google-თან და სრულად ვასრულებთ მონაცემთა დაცვის გერმანიის უწყებების მკაცრ მოთხოვნებს Google Analytics-ის გამოყენებისას.

Შენახვის ხანგრძლივობა

Google-ის მიერ მომხმარებლისა და მოვლენის დონეზე შენახული მონაცემები, რომლებიც დაკავშირებულია ქუქი-ფაილებებთან, მომხმარებლის ID-ებთან (მაგ. მომხმარებლის ID) ან სარეკლამო ID-ებთან (მაგ. DoubleClick ქუქი-ფაილები, Android სარეკლამო ID) ანონიმირდება 14 თვის შემდეგ ან წაიშლება. ამის შესახებ დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Ვებსაიტის ოპერატორი იყენებს Google Ads-ს. Google Ads არის ონლაინ სარეკლამო პროგრამა Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Ads საშუალებას გვაძლევს გამოვაჩინოთ რეკლამები Google-ის საძიებო სისტემაში ან მესამე მხარის ვებსაიტებზე, როდესაც მომხმარებელი შეიყვანს გარკვეულ საძიებო ტერმინებს Google-ში (საკვანძო სიტყვების მიზნობრივი). გარდა ამისა, მიზნობრივი რეკლამები შეიძლება იყოს ნაჩვენები მომხმარებლის მონაცემების (მაგ. მდებარეობის მონაცემები და ინტერესები) გამოყენებით, რომლებიც ხელმისაწვდომია Google-ში (სამიზნე ჯგუფის მიზნობრივი მიზნები). როგორც ვებსაიტის ოპერატორს, ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ ეს მონაცემები რაოდენობრივად, მაგალითად, გავაანალიზოთ, რომელმა საძიებო ტერმინებმა გამოიწვია ჩვენი რეკლამის ჩვენება და რამდენმა რეკლამამ გამოიწვია შესაბამისი დაწკაპუნება.

Google Ads გამოიყენება GDPR-ის მე-6 (1) (f) მუხლის საფუძველზე. ვებსაიტის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი თავისი სერვისის პროდუქტების რაც შეიძლება ეფექტურად მარკეტინგში.

Მონაცემთა გადაცემა აშშ-ში ეფუძნება ევროკომისიის სტანდარტულ სახელშეკრულებო პუნქტებს. დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ აქ: https://policies.google.com/privacy/frameworks და https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google-ის კონვერტაციის თვალყურის დევნება

Ეს ვებსაიტი იყენებს Google Conversion Tracking-ს. პროვაიდერი არის Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Conversion Tracking-ის დახმარებით ჩვენ და გუგლს შეგვიძლია ვაღიაროთ, შეასრულა თუ არა მომხმარებელმა გარკვეული ქმედებები. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ ჩვენი ვებსაიტის რომელ ღილაკებს დააწკაპუნეთ რამდენად ხშირად და რომელი პროდუქტების ნახვა ან შეძენა განსაკუთრებით ხშირად მოხდა. ეს ინფორმაცია გამოიყენება კონვერტაციის სტატისტიკის შესაქმნელად. ჩვენ ვსწავლობთ მომხმარებელთა საერთო რაოდენობას, რომლებმაც დააწკაპუნეს ჩვენს რეკლამებზე და რა ქმედებები განახორციელეს. ჩვენ არ ვიღებთ არანაირ ინფორმაციას, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია მომხმარებლის პირადად იდენტიფიცირება. თავად Google იყენებს ქუქი-ფაილებს ან ამოცნობის შესადარ ტექნოლოგიებს იდენტიფიკაციისთვის.

Google-ის კონვერტაციის თვალთვალი გამოიყენება GDPR-ის მე-6 (1) (f) მუხლის საფუძველზე. ვებსაიტის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი მომხმარებლის ქცევის ანალიზით, რათა ოპტიმიზაცია გაუწიოს როგორც ვებსაიტს, ასევე რეკლამას. თუ მოთხოვნილი იყო შესაბამისი თანხმობა (მაგ. თანხმობა ქუქი-ფაილების შენახვაზე), დამუშავება ხდება ექსკლუზიურად GDPR მუხლის 6(1)(a) საფუძველზე; თანხმობა შეიძლება ნებისმიერ დროს გაუქმდეს.

Google-ის კონვერტაციის თვალთვალის შესახებ მეტი ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ Google-ის მონაცემთა დაცვის რეგულაციებში: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. დანამატები და ხელსაწყოები

Google Web Fonts (ადგილობრივი ჰოსტინგი)

Ეს საიტი იყენებს Google-ის მიერ მოწოდებულ ეგრეთ წოდებულ ვებ შრიფტებს შრიფტების ერთიანი ჩვენებისთვის. Google ფონტები დაინსტალირებულია ადგილობრივად. არ არის კავშირი Google სერვერებთან.

Google Web Fonts-ის შესახებ მეტი ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ სექციაში https://developers.google.com/fonts/faq და Google-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. ელექტრონული კომერციის და გადახდის პროვაიდერები

Მონაცემთა დამუშავება (მომხმარებლის და კონტრაქტის მონაცემები)

Ჩვენ ვაგროვებთ, ვამუშავებთ და ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ისინი აუცილებელია სამართლებრივი ურთიერთობის დამყარების, შინაარსის ან ცვლილებისთვის (ინვენტარის მონაცემები). ეს ეფუძნება მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის ბ GDPR-ს, რომელიც საშუალებას აძლევს მონაცემთა დამუშავებას ხელშეკრულების ან წინასახელშეკრულებო ღონისძიებების შესასრულებლად. ჩვენ ვაგროვებთ, ვამუშავებთ და ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებს ამ ვებსაიტის გამოყენების შესახებ (გამოყენების მონაცემებს) მხოლოდ იმ მოცულობით, რაც საჭიროა მომხმარებლისთვის სერვისით სარგებლობის ან მომხმარებლისთვის ანგარიშსწორება.

Შეგროვებული მომხმარებლის მონაცემები წაიშლება შეკვეთის დასრულების ან საქმიანი ურთიერთობის შეწყვეტის შემდეგ. კანონით დადგენილი შენახვის ვადები უცვლელი რჩება.

Მონაცემთა გადაცემა ხელშეკრულების დადებისას ონლაინ მაღაზიებისთვის, დილერებისთვის და საქონლის გაგზავნისთვის

Ჩვენ მხოლოდ პერსონალურ მონაცემებს გადავცემთ მესამე მხარეებს, თუ ეს აუცილებელია კონტრაქტის დამუშავების ფარგლებში, მაგალითად კომპანიისთვის, რომელსაც ენდობა საქონლის მიწოდება ან ბანკს, რომელიც პასუხისმგებელია გადახდის დამუშავებაზე. მონაცემების შემდგომი გადაცემა არ ხდება ან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით გადაცემას. თქვენი მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს თქვენი თანხმობის გარეშე, მაგალითად, სარეკლამო მიზნებისთვის.

Მონაცემთა დამუშავების საფუძველია მე-6 მუხლის 1 პუნქტი b GDPR, რომელიც საშუალებას აძლევს მონაცემთა დამუშავებას ხელშეკრულების ან წინასახელშეკრულებო ღონისძიებების შესასრულებლად.

Მონაცემთა გადაცემა მომსახურებისა და ციფრული კონტენტის ხელშეკრულების გაფორმებისას

Ჩვენ მხოლოდ პერსონალურ მონაცემებს გადავცემთ მესამე პირებს, თუ ეს აუცილებელია კონტრაქტის დამუშავების ფარგლებში, მაგალითად, ბანკს, რომელიც პასუხისმგებელია გადახდების დამუშავებაზე.

Მონაცემების შემდგომი გადაცემა არ ხდება ან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით გადაცემას. თქვენი მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს თქვენი თანხმობის გარეშე, მაგალითად, სარეკლამო მიზნებისთვის.

Მონაცემთა დამუშავების საფუძველია მე-6 მუხლის 1 პუნქტი b GDPR, რომელიც საშუალებას აძლევს მონაცემთა დამუშავებას ხელშეკრულების ან წინასახელშეკრულებო ღონისძიებების შესასრულებლად.

Გადახდის სერვისები

Ჩვენ ვაერთიანებთ გადახდის სერვისებს მესამე მხარის კომპანიებისგან ჩვენს ვებსაიტზე. თუ ჩვენგან ყიდულობთ, თქვენი გადახდის დეტალები (მაგ. სახელი, გადახდის თანხა, ანგარიშის დეტალები, საკრედიტო ბარათის ნომერი) დამუშავდება გადახდის სერვისის პროვაიდერის მიერ გადახდის დამუშავების მიზნით. ამ ტრანზაქციებზე ვრცელდება შესაბამისი კონტრაქტი და შესაბამისი პროვაიდერის მონაცემთა დაცვის დებულებები. გადახდის სერვისის პროვაიდერები გამოიყენება GDPR-ის (კონტრაქტის დამუშავება) მუხლის 6(1)(ბ) საფუძველზე და რაც შეიძლება გლუვი, მოსახერხებელი და უსაფრთხო გადახდის პროცესის ინტერესებში (მუხლი 6(1)(ვ) GDPR). რამდენადაც თქვენი თანხმობა მოითხოვება გარკვეულ ქმედებებზე, მუხლი 6(1)(a) GDPR არის მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი; თანხმობა შეიძლება გაუქმდეს ნებისმიერ დროს სამომავლოდ.

Ჩვენ ვიყენებთ შემდეგ გადახდის სერვისებს/გადახდის სერვისების პროვაიდერებს ამ ვებსაიტზე:

PayPal

Ამ გადახდის სერვისის მიმწოდებელია PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (შემდგომში „PayPal“).

Მონაცემთა გადაცემა აშშ-ში ეფუძნება ევროკომისიის სტანდარტულ სახელშეკრულებო პუნქტებს. დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ აქ: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ PayPal-ის მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. სხვა მომსახურება

Ჭკვიანი გარეგნობა

Ეს საიტი იყენებს Smartlook თვალთვალის ხელსაწყოს Smartsupp.com-დან, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, ჩეხეთის რესპუბლიკა („Smartlook“) შემთხვევით შერჩეული ინდივიდუალური ვიზიტების ჩასაწერად ექსკლუზიურად ანონიმური IP მისამართით. თვალთვალის ეს ინსტრუმენტი შესაძლებელს ხდის ქუქიების გამოყენებას იმის შესაფასებლად, თუ როგორ იყენებთ ვებსაიტს (მაგ., რომელ შინაარსზეა დაწკაპუნებული). ამ მიზნით, გამოყენების პროფილი ვიზუალურად არის ნაჩვენები. მომხმარებლის პროფილები იქმნება მხოლოდ ფსევდონიმების გამოყენებისას. თქვენი მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი არის თქვენ მიერ გაცემული თანხმობა (მუხ. 6 პუნქტი 1 S. 1 ლიტ. a DSGVO). ამ გზით შეგროვებული ინფორმაცია გადაეცემა პასუხისმგებელ პირს. პასუხისმგებელი პირი ინახავს ამას ექსკლუზიურად თავის სერვერზე გერმანიაში. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი თანხმობა ნებისმიერ დროს, რაც მომავალში ძალაში იქნება ქუქიების პარამეტრების მეშვეობით. დამატებითი ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის შესახებ Smartlook-ზე შეგიძლიათ იხილოთ მისამართზე: https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. პარამეტრების რედაქტირება

Თანხმობის პარამეტრების რედაქტირება