Право на повлекување

Вашето задоволство ни е важно. Имате право да откажете купување во рок од четиринаесет дена без да наведете причина. Периодот на откажување е четиринаесет дена од денот кога сте го купиле производот. За да го искористите вашето право на повлекување, ве молиме пополнете го следниов формулар. За да го исполните рокот за откажување, доволно е да ја испратите комуникацијата во врска со вашето остварување на правото на откажување пред да истече периодот на откажување.

затвори2 нови медиуми GmbH
Оенштрасе 6
80469 Минхен

Информации за клиентите