Приватноста

1. Приватност на прв поглед

Генерални информации

Следниве белешки даваат едноставен преглед на тоа што се случува со вашите лични податоци кога ќе ја посетите оваа веб-локација. Лични податоци се сите податоци со кои можете да бидете лично идентификувани. Детални информации за темата заштита на податоците може да се најдат во нашата декларација за заштита на податоците наведена под овој текст.

Собирање податоци на оваа веб-локација

Кој е одговорен за собирање податоци на оваа веб-локација?

Обработката на податоците на оваа веб-локација ја врши операторот на веб-страницата. Нивните податоци за контакт можете да ги најдете во делот „Известување за одговорното тело“ во оваа изјава за заштита на податоците.

Како ги собираме вашите податоци?

Од една страна, вашите податоци се собираат кога ни ги доставувате. Ова може да биде z. Б. бидат податоци што ги внесувате во контакт форма.

Другите податоци се собираат автоматски или со ваша согласност од страна на нашите ИТ системи кога ќе ја посетите веб-локацијата. Ова се првенствено технички податоци (на пр. интернет прелистувач, оперативен систем или време на приказ на страницата). Овие податоци се собираат автоматски веднаш штом ќе влезете на оваа веб-локација.

За што ги користиме вашите податоци?

Дел од податоците се собираат за да се осигура дека веб-локацијата е обезбедена без грешки. Други податоци може да се користат за анализа на вашето корисничко однесување.

Кои права ги имате во однос на вашите податоци?

Имате право во секое време да добивате информации за потеклото, примачот и целта на вашите зачувани лични податоци бесплатно. Исто така, имате право да побарате корекција или бришење на овие податоци. Ако сте дале согласност за обработка на податоци, може да ја отповикате оваа согласност во секое време во иднина. Исто така, имате право, под одредени околности, да побарате да се ограничи обработката на вашите лични податоци. Исто така, имате право да поднесете жалба до надлежниот надзорен орган.

Можете да не контактирате во секое време доколку имате дополнителни прашања на тема заштита на податоците.

Алатки за анализа и алатки од трети страни

Кога ќе ја посетите оваа веб-локација, вашето однесување при сурфање може статистички да се оцени. Тоа главно се прави со таканаречените програми за анализа.

Детални информации за овие програми за анализа може да се најдат во следната декларација за заштита на податоците.

2. Мрежи за хостирање и испорака на содржина (CDN)

Надворешен хостинг

Оваа веб-локација е хостирана од надворешен давател на услуги (домаќин). Личните податоци собрани на оваа веб-локација се чуваат на серверите на домаќинот. Ова првенствено може да бидат IP адреси, барања за контакт, мета и комуникациски податоци, податоци за договорот, податоци за контакт, имиња, пристап до веб-локација и други податоци генерирани преку веб-локација.

Хостерот се користи за исполнување на договорот со нашите потенцијални и постоечки клиенти (чл. 6 став 1 лит. б DSGVO) и во интерес на безбедно, брзо и ефикасно обезбедување на нашата онлајн понуда од професионален провајдер ( чл. 6 Став 1 став ѓ GDPR).

Нашиот хостер ќе ги обработува вашите податоци само до степен до кој тоа е неопходно за исполнување на неговите обврски за извршување и ќе ги следи нашите упатства во врска со овие податоци.

Го користиме следниот хостер:

ALL-INKL.COM - Нови медиуми Минхен
Сопственик: Рене Минхен
Главна улица 68 | D-02742 Фридерсдорф

Склучување на договор за обработка на нарачки

Со цел да обезбедиме обработка во согласност со заштитата на податоците, склучивме договор за обработка на нарачки со нашиот хостер.

3. Општи информации и задолжителни информации

Приватноста

Операторите на овие страници многу сериозно ја сфаќаат заштитата на вашите лични податоци. Ние ги третираме вашите лични податоци доверливо и во согласност со законските прописи за заштита на податоците и оваа декларација за заштита на податоците.

Доколку ја користите оваа веб-локација, ќе се собираат разни лични податоци. Личните податоци се податоци со кои можете лично да бидете идентификувани. Оваа декларација за заштита на податоците објаснува кои податоци ги собираме и за што ги користиме. Исто така, објаснува како и за каква цел се случува ова.

Би сакале да истакнеме дека преносот на податоци на Интернет (на пр. кога се комуницира преку е-пошта) може да има безбедносни празнини. Целосна заштита на податоците од пристап на трети лица не е можна.

Забелешка за одговорното тело

Одговорното тело за обработка на податоците на оваа веб-локација е:

затвори2 нови медиуми GmbH
Оенштрасе 6
80469 Минхен

Телефон: +49 (0) 89 21 540 01 40
Е-пошта: hi@gtbabel.com

Одговорно тело е физичкото или правното лице кое самостојно или заедно со други одлучува за целите и начините на обработка на личните податоци (на пр. имиња, адреси на е-пошта итн.).

Времетраење на складирање

Доколку не е наведен одреден период на складирање во оваа изјава за заштита на податоците, вашите лични податоци ќе останат кај нас додека целта за обработка на податоците повеќе не важи. Доколку поднесете легитимно барање за бришење или отповикување на вашата согласност за обработка на податоците, вашите податоци ќе бидат избришани освен ако немаме други законски дозволени причини за складирање на вашите лични податоци (на пр. даночни или комерцијални периоди на задржување); во вториот случај, податоците ќе бидат избришани откако овие причини ќе престанат да постојат.

Забелешка за пренос на податоци во САД и други трети земји

Нашата веб-локација вклучува алатки од компании со седиште во САД или други трети земји кои не се безбедни според законот за заштита на податоците. Доколку овие алатки се активни, вашите лични податоци може да се пренесат во овие трети земји и таму да се обработуваат. Би сакале да истакнеме дека во овие земји не може да се гарантира никакво ниво на заштита на податоците споредливо со она на ЕУ. На пример, американските компании се обврзани да ги објават личните податоци на безбедносните органи без вие како засегнатото лице да можете да преземете правна постапка против ова. Затоа, не може да се исклучи дека американските власти (на пр. тајните служби) ќе ги обработуваат, оценуваат и трајно ќе ги складираат вашите податоци на американските сервери заради следење. Ние немаме никакво влијание врз овие преработувачки активности.

Поништување на вашата согласност за обработка на податоци

Многу операции за обработка на податоци се можни само со ваша изречна согласност. Можете да ја отповикате согласноста што веќе сте ја дале во секое време. Законитоста на обработката на податоците што се одвивала до отповикувањето останува незасегната од отповикувањето.

Право на приговор за собирање податоци во посебни случаи и за директно рекламирање (чл. 21 GDPR)

ДОКОЛКУ ОБРАБОТКАТА НА ПОДАТОЦИ СЕ ЗАСНОВА НА УМЕТНОСТ. 6 ABS. 1 LIT. ИЛИ ЗА ГДПР, ИМАТЕ ПРАВО ДА СЕ ПРИГРИЖИТЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ ОД ПРИЧИНИ КОИ ПРОИЗЛЕКУВААТ ОД ВАШАТА ПОСЕБНА СОСТОЈБА; ОВА ВАЖИ И ЗА ПРОФИЛИРАЊЕ ЗАСНОВАНА НА ОВИЕ ОДРЕДБИ. РЕЗЕКТИВНАТА ПРАВНА ОСНОВА НА КОЈА СЕ ЗАСНОВА ОБРАБОТКАТА МОЖЕ ДА СЕ НАЈДЕ ВО ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ. ДОКОЛКУ СЕ ПРИГРИЖИТЕ, НИЕ ПОВЕЌЕ НЕМА ДА ГИ ОБРАБОТУВАМЕ ВАШИТЕ ЗАГРИЖЕНИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ОСВЕН ДА НЕ МОЖЕМЕ ДА ДОКАЖЕМЕ СЕПФИЛНИ ОСНОВИ ЗА ОБРАБОТКАТА КОИ ГИ ПОТРЕБУВААТ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И ПРИГОВОР НА СЛОБОДАТА СПОРЕД 211.

ДОКОЛКУ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СЕ ОБРАБОТУВААТ ЗА ДИРЕКТНО РЕКЛАМИРАЊЕ, ИМАТЕ ПРАВО ДА СЕ ПРИГРИЖИТЕ ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ТАКВО РЕКЛАМИРАЊЕ; ОВА ИСТО ВАЖИ ЗА ПРОФИЛИРАЊЕ ДО СТЕПЕН ПОВРЗАН СО ВАКВО ДИРЕКТНО РЕКЛАМИРАЊЕ. ДОКОЛКУ СЕ ПРИГОВАРАТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ПОВЕЌЕ НЕМА ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ДИРЕКТНО РЕКЛАМИРАЊЕ (ПРИГОВОР СПОРЕД ЧЛЕН 21 (2) GDPR).

Право на жалба до надлежниот надзорен орган

Во случај на прекршување на GDPR, засегнатите имаат право да поднесат жалба до надзорен орган, особено во земјата-членка на нивниот вообичаен престој, нивното место на работа или местото на наводното прекршување. Правото на поднесување жалба не е во спротивност со кој било друг административен или судски правен лек.

Право на преносливост на податоци

Имате право да имате податоци што ги обработуваме автоматски врз основа на ваша согласност или во исполнување на договор што ви е предаден на вас или на трета страна во заеднички, машински читлив формат. Доколку побарате директно пренесување на податоците на друго одговорно лице, тоа ќе се направи само до степен до кој тоа е технички изводливо.

SSL или TLS шифрирање

Од безбедносни причини и за заштита на преносот на доверлива содржина, како што се нарачки или прашања што ни ги испраќате како оператор на страницата, оваа страница користи SSL или TLS шифрирање. Може да препознаете шифрирана врска по тоа што линијата за адреса на прелистувачот се менува од „http://“ во „https://“ и според симболот за заклучување во линијата на вашиот прелистувач.

Доколку се активира шифрирањето SSL или TLS, податоците што ни ги пренесувате не можат да бидат прочитани од трети лица.

Шифрирани платежни трансакции на оваа веб-локација

Доколку постои обврска да ни ги испратите вашите податоци за плаќање (на пр. број на сметка за овластување за директно задолжување) по склучувањето на договор заснован на такси, овие податоци се потребни за обработка на плаќањата.

Платежните трансакции со користење на вообичаените средства за плаќање (Visa/MasterCard, директно задолжување) се вршат исклучиво преку шифрирана SSL или TLS конекција. Може да препознаете шифрирана врска по тоа што линијата за адреса на прелистувачот се менува од „http://“ во „https://“ и според симболот за заклучување во линијата на вашиот прелистувач.

Со шифрирана комуникација, вашите податоци за плаќање што ни ги пренесувате не можат да бидат прочитани од трети страни.

Информации, бришење и корекција

Во рамките на важечките законски одредби, имате право на бесплатни информации за вашите зачувани лични податоци, нивното потекло и примач и целта на обработката на податоците и, доколку е потребно, право на корекција или бришење на овие податоци во секое време. . Можете да не контактирате во секое време доколку имате дополнителни прашања на тема лични податоци.

Право на ограничување на обработката

Имате право да побарате ограничување на обработката на вашите лични податоци. За ова можете да не контактирате во секое време. Правото на ограничување на обработката постои во следните случаи:

  • Ако ја оспорувате точноста на вашите лични податоци складирани од нас, обично ни треба време да го провериме ова. За време на испитувањето, имате право да побарате да се ограничи обработката на вашите лични податоци.
  • Доколку обработката на вашите лични податоци се случила/се случува незаконски, можете да побарате ограничување на обработката на податоците наместо бришење.
  • Ако повеќе не ни требаат вашите лични податоци, туку ви се потребни за да ги остварите, браните или да ги тврдите правните барања, имате право да побарате да се ограничи обработката на вашите лични податоци наместо да се бришат.
  • Ако сте поднеле приговор во согласност со член 21 (1) GDPR, вашите и нашите интереси мора да се одмерат. Сè додека сè уште не е утврдено чии интереси преовладуваат, имате право да барате да се ограничи обработката на вашите лични податоци.

Доколку сте ја ограничиле обработката на вашите лични податоци, овие податоци - освен нивното складирање - може да се користат само со ваша согласност или за тврдење, остварување или одбрана на правни барања или за заштита на правата на друго физичко или правно лице или поради причини за се обработуваат важните јавни интереси на Европската унија или земја-членка.

4. Собирање податоци на оваа веб-локација

Колачиња

Нашата веб-страница користи таканаречени „колачиња“. Колачињата се мали текстуални датотеки и не предизвикуваат никаква штета на вашиот краен уред. Тие се зачувани на вашиот краен уред или привремено за време на сесијата (колачиња за сесија) или трајно (трајни колачиња). Колачињата од сесиите автоматски се бришат по вашата посета. Трајните колачиња остануваат зачувани на вашиот краен уред додека не ги избришете самите или додека не бидат автоматски избришани од вашиот веб-прелистувач.

Во некои случаи, колачињата од компании од трета страна може да се складираат и на вашиот краен уред кога ќе влезете во нашата страница (колачиња од трета страна). Тие ни овозможуваат нам или на вас да користиме одредени услуги на трета компанија (на пр. колачиња за обработка на платежни услуги).

Колачињата имаат различни функции. Многубројните колачиња се технички неопходни бидејќи одредени функции на веб-локациите не би функционирале без нив (на пр. функцијата количка за купување или прикажување видеа). Други колачиња се користат за оценка на однесувањето на корисниците или за прикажување реклами.

Колачиња кои се потребни за спроведување на процесот на електронска комуникација (неопходни колачиња) или за обезбедување одредени функции што ги сакате (функционални колачиња, на пр. за функцијата количка) или за оптимизирање на веб-локацијата (на пр. колачиња за мерење на веб-публиката). складирани на основа на член 6 (1) (ѓ) GDPR, освен ако не е наведена друга правна основа. Операторот на веб-локацијата има легитимен интерес за складирање на колачиња за технички без грешки и оптимизирано обезбедување на неговите услуги. Доколку е побарана согласност за складирање на колачиња, соодветните колачиња се чуваат исклучиво врз основа на оваа согласност (член 6 (1) (а) GDPR); согласноста може да се отповика во секое време.

Можете да го поставите вашиот прелистувач така што ќе бидете информирани за поставувањето на колачињата и да дозволите колачиња само во поединечни случаи, да го исклучите прифаќањето на колачиња за одредени случаи или воопшто и да го активирате автоматското бришење на колачиња кога прелистувачот е затворен. Доколку колачињата се деактивирани, функционалноста на оваа веб-локација може да биде ограничена.

Доколку колачињата се користат од трети компании или за цели на анализа, ние ќе ве информираме за тоа посебно во оваа изјава за заштита на податоците и, доколку е потребно, ќе побараме ваша согласност.

Датотеки за дневници на серверот

Давателот на страниците автоматски собира и складира информации во таканаречените датотеки за евиденција на серверот, кои вашиот прелистувач автоматски ни ги пренесува. овие се:

  • Тип на прелистувач и верзија на прелистувачот
  • користен оперативен систем
  • УРЛ на упатување
  • Име на домаќинот на компјутерот што пристапува
  • Време на барање на серверот
  • IP адреса

Овие податоци не се споени со други извори на податоци.

Овие податоци се собираат врз основа на член 6 (1) (ѓ) GDPR. Операторот на веб-локацијата има легитимен интерес за презентација без технички грешки и оптимизација на неговата веб-страница - датотеките за евиденција на серверот мора да бидат снимени за таа цел.

Контакт форма

Доколку ни испратите прашања преку формуларот за контакт, вашите податоци од формуларот за барање, вклучувајќи ги и деталите за контакт што ги наведовте таму, ќе бидат зачувани од нас за да го обработиме барањето и во случај на дополнителни прашања. Ние не ги пренесуваме овие податоци без ваша согласност.

Овие податоци се обработуваат врз основа на член 6 (1) (б) GDPR доколку вашето барање е поврзано со исполнување на договор или е неопходно за извршување на преддоговорни мерки. Во сите други случаи, обработката се заснова на нашиот легитимен интерес за ефективна обработка на барањата упатени до нас (чл. 6 став. 1 лит. f GDPR) или на ваша согласност (чл. 6 став. 1 лит. a GDPR) ако ова се прашало.

Податоците што ги внесувате во формуларот за контакт ќе останат кај нас додека не побарате да ги избришеме, да ја отповикаме вашата согласност за складирање или целта за складирање податоци повеќе не важи (на пр. откако вашето барање е обработено). Задолжителните законски одредби - особено периодите на задржување - остануваат непроменети.

5. Алатки за анализа и рекламирање

Google Analytics

Оваа веб-локација користи функции на услугата за веб анализа Google Analytics. Давателот е Google Ireland Limited („Гугл“), Гордон Хаус, улица Бароу, Даблин 4, Ирска.

Google Analytics му овозможува на операторот на веб-страницата да го анализира однесувањето на посетителите на веб-страницата. Операторот на веб-локацијата добива различни податоци за користење, како што се прегледи на страници, должина на престој, користени оперативни системи и потекло на корисникот. Овие податоци може да бидат сумирани од Google во профил што е доделен на соодветниот корисник или неговиот уред.

Google Analytics користи технологии кои му овозможуваат на корисникот да биде препознаен со цел да се анализира однесувањето на корисниците (на пр. колачиња или отпечатоци од прсти на уредот). Информациите собрани од Google за користењето на оваа веб-локација обично се пренесуваат на серверот на Google во САД и се складираат таму.

Оваа алатка за анализа се користи врз основа на член 6 (1) (ѓ) GDPR. Операторот на веб-локацијата има легитимен интерес да го анализира однесувањето на корисниците со цел да ги оптимизира и неговата веб-страница и нејзиното рекламирање. Доколку е побарана соодветна согласност (на пр. согласност за складирање на колачиња), обработката се одвива исклучиво врз основа на член 6 (1) (а) GDPR; согласноста може да се отповика во секое време.

Преносот на податоци во САД се заснова на стандардните договорни клаузули на Комисијата на ЕУ. Детали може да се најдат овде: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Анонимизација на IP

Ја активиравме функцијата за анонимизација на IP на оваа веб-локација. Како резултат на тоа, Google ќе ја скрати вашата IP-адреса во земјите-членки на Европската унија или во други држави договорнички од Договорот за Европската економска област пред да биде пренесена во САД. Само во исклучителни случаи целосната IP адреса ќе биде испратена до серверот на Google во САД и таму ќе се скрати. Во име на операторот на оваа веб-локација, Google ќе ги користи овие информации за да ја оцени вашата употреба на веб-локацијата, да состави извештаи за активноста на веб-локацијата и да обезбеди други услуги поврзани со активноста на веб-локацијата и користењето на интернет на операторот на веб-локацијата. IP адресата што ја пренесува вашиот прелистувач како дел од Google Analytics нема да се спои со други податоци на Google.

Приклучок за прелистувач

Можете да спречите Google да ги собира и обработува вашите податоци со преземање и инсталирање на приклучокот за прелистувач достапен на следнава врска: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Можете да најдете повеќе информации за тоа како Google Analytics постапува со податоците на корисниците во декларацијата за заштита на податоците на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Обработка на нарачки

Склучивме договор за обработка на нарачки со Google и целосно ги спроведуваме строгите барања на германските власти за заштита на податоци при користење на Google Analytics.

Времетраење на складирање

Податоците складирани од Google на ниво на корисник и настани кои се поврзани со колачиња, кориснички идентификатори (на пр. кориснички ID) или рекламни ID (на пр. DoubleClick колачиња, ID на рекламирање на Android) се анонимизираат по 14 месеци или се бришат. Детали за ова можете да најдете на следниот линк: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Операторот на веб-локацијата користи Google Ads. Google Ads е програма за онлајн рекламирање од Google Ireland Limited („Гугл“), Гордон Хаус, улица Бароу, Даблин 4, Ирска.

Google Ads ни овозможува да прикажуваме реклами во пребарувачот на Google или на веб-локации на трети страни кога корисникот внесува одредени термини за пребарување на Google (таргетирање на клучни зборови). Понатаму, целните реклами може да се прикажуваат со користење на корисничките податоци (на пр. податоци за локација и интереси) достапни од Google (таргетирање на целна група). Како оператор на веб-локацијата, можеме да ги процениме овие податоци квантитативно, на пример со анализа на кои поими за пребарување доведоа до прикажување на нашите реклами и колку реклами доведоа до соодветните кликови.

Google Ads се користи врз основа на член 6 (1) (ѓ) GDPR. Операторот на веб-локацијата има легитимен интерес да ги пласира своите услужни производи што е можно поефективно.

Преносот на податоци во САД се заснова на стандардните договорни клаузули на Комисијата на ЕУ. Детали може да се најдат овде: https://policies.google.com/privacy/frameworks и https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Следење на конверзии на Google

Оваа веб-локација користи Следење на конверзии на Google. Давателот е Google Ireland Limited („Гугл“), Гордон Хаус, улица Бароу, Даблин 4, Ирска.

Со помош на Google Conversion Tracking, ние и Google можеме да препознаеме дали корисникот извршил одредени дејства. На пример, можеме да оцениме кои копчиња на нашата веб-локација биле кликнувани колку често и кои производи биле прегледани или купени особено често. Оваа информација се користи за генерирање статистика за конверзија. Го дознаваме вкупниот број на корисници кои кликнале на нашите реклами и какви активности презеле. Не добиваме никакви информации со кои можеме лично да го идентификуваме корисникот. Самиот Google користи колачиња или споредливи технологии за препознавање за идентификација.

Следењето конверзии на Google се користи врз основа на член 6 (1) (ѓ) GDPR. Операторот на веб-локацијата има легитимен интерес да го анализира однесувањето на корисниците со цел да ги оптимизира и неговата веб-страница и нејзиното рекламирање. Доколку е побарана соодветна согласност (на пр. согласност за складирање на колачиња), обработката се одвива исклучиво врз основа на член 6 (1) (а) GDPR; согласноста може да се отповика во секое време.

Можете да најдете повеќе информации за следењето на конверзии на Google во прописите за заштита на податоците на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Приклучоци и алатки

Веб фонтови на Google (локален хостинг)

Оваа страница користи таканаречени веб-фонтови обезбедени од Google за еднообразно прикажување на фонтови. Фонтови на Google се инсталирани локално. Нема врска со серверите на Google.

Можете да најдете повеќе информации за веб-фонтовите на Google под https://developers.google.com/fonts/faq и во политиката за приватност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Е-трговија и даватели на плаќања

Обработка на податоци (податоци за клиент и договор)

Ние собираме, обработуваме и користиме лични податоци само доколку тие се неопходни за воспоставување, содржина или промена на правниот однос (податоци за залиха). Ова се заснова на член 6 став 1 Писмо б GDPR, кој дозволува обработка на податоци за исполнување на договор или преддоговорни мерки. Ние собираме, обработуваме и користиме лични податоци за користењето на оваа веб-локација (податоци за користење) само до степен што е неопходен за да му овозможиме на корисникот да ја користи услугата или да му наплати на корисникот.

Собраните податоци за клиентите ќе бидат избришани по завршувањето на нарачката или прекинувањето на деловниот однос. Законските периоди на задржување остануваат непроменети.

Пренос на податоци по склучување на договор за онлајн продавници, дилери и испраќање на стоки

Ние ги пренесуваме личните податоци на трети лица само доколку тоа е неопходно во рамките на обработката на договорите, на пример на компанијата на која и е доверена испораката на стоката или на банката одговорна за обработка на плаќањето. Секое понатамошно пренесување на податоците не се врши или само доколку вие изречно сте се согласиле на преносот. Вашите податоци нема да бидат предадени на трети страни без ваша изречна согласност, на пример за рекламни цели.

Основата за обработка на податоците е член 6 став 1 став б GDPR, кој дозволува обработката на податоците за исполнување на договор или преддоговорни мерки.

Пренос на податоци при склучување на договор за услуги и дигитални содржини

Ние пренесуваме лични податоци на трети лица само доколку тоа е неопходно во рамките на обработката на договорите, на пример до банката одговорна за обработка на плаќањата.

Секое понатамошно пренесување на податоците не се врши или само доколку вие изречно сте се согласиле на преносот. Вашите податоци нема да бидат предадени на трети страни без ваша изречна согласност, на пример за рекламни цели.

Основата за обработка на податоците е член 6 став 1 став б GDPR, кој дозволува обработката на податоците за исполнување на договор или преддоговорни мерки.

Платежни услуги

Ние интегрираме платежни услуги од трети компании на нашата веб-страница. Доколку купувате од нас, вашите податоци за плаќање (на пр. име, износ на плаќање, детали за сметка, број на кредитна картичка) ќе бидат обработени од давателот на платежните услуги за целите на обработката на плаќањето. За овие трансакции се применуваат соодветните договори и одредбите за заштита на податоците на соодветниот давател. Давателите на платежни услуги се користат врз основа на член 6 (1) (б) GDPR (обработка на договор) и во интерес на процес на плаќање што е што е можно помазен, удобен и безбеден (член 6 (1) (ѓ) GDPR). Доколку се бара ваша согласност за одредени дејствија, член 6 (1) (а) GDPR е правна основа за обработка на податоците; Согласноста може да се отповика во секое време во иднина.

Ние ги користиме следните платежни услуги / даватели на услуги за плаќање на оваа веб-локација:

PayPal

Давател на оваа платежна услуга е PayPal (Европа) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (во натамошниот текст „PayPal“).

Преносот на податоци во САД се заснова на стандардните договорни клаузули на Комисијата на ЕУ. Детали може да се најдат овде: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Детали може да се најдат во декларацијата за заштита на податоците на PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Други услуги

Паметен изглед

Оваа страница ја користи алатката за следење Smartlook од Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Чешка („Smartlook“) за снимање на случајно избрани поединечни посети исклучиво со анонимна IP адреса. Оваа алатка за следење овозможува користење колачиња за да се оцени како ја користите веб-локацијата (на пр. на која содржина е кликнато). За таа цел, визуелно се прикажува профил за користење. Корисничките профили се креираат само кога се користат псевдоними. Правна основа за обработка на вашите податоци е согласноста што сте ја дале (чл. 6 став 1 С. 1 лит. а DSGVO). Информациите собрани на овој начин се пренесуваат на одговорното лице. Одговорното лице го складира ова исклучиво на неговиот сервер во Германија. Можете да ја отповикате вашата согласност во секое време со ефект во иднина преку поставките за колачиња. Дополнителни информации за заштита на податоците во Smartlook може да најдете на https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Уредете ги поставките

Изменете ги поставките за согласност