സ്വകാര്യത

1. സ്വകാര്യത ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

പൊതുവിവരം

നിങ്ങൾ ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിന്റെ ലളിതമായ അവലോകനം ഇനിപ്പറയുന്ന കുറിപ്പുകൾ നൽകുന്നു. നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയാണ്. ഈ ടെക്‌സ്‌റ്റിന് കീഴിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിക്ലറേഷനിൽ ഡാറ്റ പരിരക്ഷയുടെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും.

ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡാറ്റ ശേഖരണം

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരശേഖരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്?

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിലെ "ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ബോഡിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്" എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ശേഖരിക്കും?

ഒരു വശത്ത്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് z ആകാം. ബി. നിങ്ങൾ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഫോമിൽ നൽകുന്ന ഡാറ്റ ആയിരിക്കുക.

നിങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ഡാറ്റ സ്വയമേവയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെയോ ഞങ്ങളുടെ ഐടി സംവിധാനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. ഇത് പ്രാഥമികമായി സാങ്കേതിക ഡാറ്റയാണ് (ഉദാ. ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പേജ് കാഴ്ചയുടെ സമയം). നിങ്ങൾ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡാറ്റ സ്വയമേവ ശേഖരിക്കപ്പെടും.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു?

വെബ്‌സൈറ്റ് പിശകുകളില്ലാതെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഡാറ്റയുടെ ഒരു ഭാഗം ശേഖരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റം വിശകലനം ചെയ്യാൻ മറ്റ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശങ്ങളാണ് ഉള്ളത്?

നിങ്ങളുടെ സംഭരിച്ച വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ ഉത്ഭവം, സ്വീകർത്താവ്, ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സൗജന്യമായി സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റ തിരുത്താനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിന് നിങ്ങൾ സമ്മതം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്മതം അസാധുവാക്കാവുന്നതാണ്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ള സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകാനും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

ഡാറ്റാ പരിരക്ഷ എന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

വിശകലന ഉപകരണങ്ങളും മൂന്നാം കക്ഷി ഉപകരണങ്ങളും

നിങ്ങൾ ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സർഫിംഗ് സ്വഭാവം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. വിശകലന പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്.

ഈ വിശകലന പ്രോഗ്രാമുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കാണാം.

2. ഹോസ്റ്റിംഗും ഉള്ളടക്ക ഡെലിവറി നെറ്റ്‌വർക്കുകളും (CDN)

ബാഹ്യ ഹോസ്റ്റിംഗ്

ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാഹ്യ സേവന ദാതാവാണ് (ഹോസ്റ്റർ). ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഹോസ്റ്റിന്റെ സെർവറുകളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് പ്രാഥമികമായി IP വിലാസങ്ങൾ, കോൺടാക്റ്റ് അഭ്യർത്ഥനകൾ, മെറ്റാ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡാറ്റ, കരാർ ഡാറ്റ, കോൺടാക്റ്റ് ഡാറ്റ, പേരുകൾ, വെബ്‌സൈറ്റ് ആക്‌സസ്, ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി സൃഷ്‌ടിച്ച മറ്റ് ഡാറ്റ എന്നിവ ആകാം.

ഞങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ളതും നിലവിലുള്ളതുമായ ഉപഭോക്താക്കളുമായി (ആർട്ട്. 6 പാരാ. 1 ലി. ബി DSGVO) കരാർ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ദാതാവിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഓഫറിന്റെ സുരക്ഷിതവും വേഗമേറിയതും കാര്യക്ഷമവുമായ വ്യവസ്ഥയുടെ താൽപ്പര്യത്തിനായും ഹോസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ( കല. 6 ഖണ്ഡിക 1 ലി. f GDPR).

ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ അതിന്റെ പ്രകടന ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിധി വരെ മാത്രമേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ കൂടാതെ ഈ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഹോസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

ALL-INKL.COM - ന്യൂ മീഡിയ മുന്നിച്
ഉടമ: റെനെ മുന്നിച്ച്
മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ് 68 | ഡി-02742 ഫ്രെദെര്സ്ദൊര്ഫ്

ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗിനുള്ള ഒരു കരാറിന്റെ സമാപനം

ഡാറ്റ പരിരക്ഷ-അനുയോജ്യമായ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്ററുമായി ഞങ്ങൾ ഒരു ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ് കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു.

3. പൊതുവായ വിവരങ്ങളും നിർബന്ധിത വിവരങ്ങളും

സ്വകാര്യത

ഈ പേജുകളുടെ ഓപ്പറേറ്റർമാർ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ സംരക്ഷണം വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായും നിയമപരമായ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും ഈ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിനും അനുസൃതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിവിധ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ശേഖരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഡാറ്റയാണ് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ. ഈ ഡാറ്റ സംരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനം ഞങ്ങൾ എന്ത് ഡാറ്റയാണ് ശേഖരിക്കുന്നതെന്നും എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ, എന്ത് ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഇൻറർനെറ്റിലെ ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ (ഉദാ. ഇ-മെയിൽ വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ) സുരക്ഷാ വിടവുകൾ ഉണ്ടാകാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മൂന്നാം കക്ഷികൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ഡാറ്റയുടെ പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം സാധ്യമല്ല.

ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോഡിയാണ്:

അടയ്ക്കുക2 പുതിയ മീഡിയ GmbH
ഓൺസ്ട്രാസ് 6
80469 മ്യൂണിക്ക്

ടെലിഫോൺ: +49 (0) 89 21 540 01 40
ഇമെയിൽ: hi@gtbabel.com

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും (ഉദാ. പേരുകൾ, ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ മുതലായവ) സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ വ്യക്തിയാണ് ഉത്തരവാദിത്ത ബോഡി.

സംഭരണ ​​കാലാവധി

ഈ ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിക്ലറേഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റോറേജ് കാലയളവ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശം ബാധകമാകുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമാനുസൃതമായ അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കുകയോ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി അനുവദനീയമായ മറ്റ് കാരണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ (ഉദാ. നികുതി അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ നിലനിർത്തൽ കാലയളവുകൾ) നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും; പിന്നീടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതായാൽ ഡാറ്റ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും.

യു‌എസ്‌എയിലേക്കും മറ്റ് മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഡാറ്റ കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ്

ഡാറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന് കീഴിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത യുഎസ്എയിലോ മറ്റ് മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളിലോ ഉള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള ടൂളുകൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ടൂളുകൾ സജീവമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഈ മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുകയും അവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു തലത്തിലുള്ള ഡാറ്റാ പരിരക്ഷയും ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ഇതിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ തന്നെ സുരക്ഷാ അധികാരികൾക്ക് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ കൈമാറാൻ യുഎസ് കമ്പനികൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതിനാൽ യുഎസ് അധികാരികൾ (ഉദാ. രഹസ്യ സേവനങ്ങൾ) നിരീക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യുഎസ് സെർവറുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും വിലയിരുത്തുകയും ശാശ്വതമായി സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നത് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവുമില്ല.

ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതം റദ്ദാക്കൽ

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ നിരവധി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാകൂ. നിങ്ങൾ ഇതിനകം നൽകിയ സമ്മതം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കാം. അസാധുവാക്കൽ വരെ നടന്ന ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ നിയമസാധുത അസാധുവാക്കൽ ബാധിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്നു.

പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡാറ്റാ ശേഖരണത്തിനും നേരിട്ടുള്ള പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം (കല. 21 GDPR)

ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിംഗ് കലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിൽ. 6 എബിഎസ്. 1 LIT. E അല്ലെങ്കിൽ F GDPR, നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്; ഈ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രൊഫൈലിങ്ങിനും ഇത് ബാധകമാണ്. ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം ഈ ഡാറ്റാ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും. നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ, അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയെ മറികടക്കുന്ന പ്രോസസിംഗിന് സമഗ്രമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ ഇനി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യില്ല (1)

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ നേരിട്ട് പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ എതിർക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്തരം നേരിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിധിവരെ പ്രൊഫൈലിങ്ങിനും ഇത് ബാധകമാണ്. നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ മേലിൽ നേരിട്ടുള്ള പരസ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കില്ല (കല. 21 (2) GDPR പ്രകാരമുള്ള എതിർപ്പ്).

യോഗ്യതയുള്ള സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റിക്ക് അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അവകാശം

GDPR ലംഘിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകാനുള്ള അവകാശം ബാധിച്ചവർക്ക് ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് അംഗരാജ്യത്ത് അവരുടെ സ്ഥിര താമസസ്ഥലം, ജോലിസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ലംഘനം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. ഒരു പരാതി നൽകാനുള്ള അവകാശം മറ്റേതെങ്കിലും ഭരണപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ പ്രതിവിധികൾക്ക് മുൻവിധികളില്ലാതെയാണ്.

ഡാറ്റ പോർട്ടബിലിറ്റിക്കുള്ള അവകാശം

നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നിങ്ങൾക്കോ ​​മൂന്നാം കക്ഷിക്കോ കൈമാറിയ കരാറിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഞങ്ങൾ സ്വയമേവ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സ്വന്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് ഡാറ്റ നേരിട്ട് കൈമാറാൻ നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് സാങ്കേതികമായി സാധ്യമാകുന്ന പരിധി വരെ മാത്രമേ ചെയ്യൂ.

SSL അല്ലെങ്കിൽ TLS എൻക്രിപ്ഷൻ

സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലും സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്ന ഓർഡറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ പോലുള്ള രഹസ്യാത്മക ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സംപ്രേക്ഷണം പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഈ സൈറ്റ് SSL അല്ലെങ്കിൽ TLS എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബ്രൗസറിന്റെ അഡ്രസ് ലൈൻ "http://" എന്നതിൽ നിന്ന് "https://" എന്നതിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ലൈനിലെ ലോക്ക് ചിഹ്നത്താലും മാറുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത കണക്ഷൻ തിരിച്ചറിയാനാകും.

SSL അല്ലെങ്കിൽ TLS എൻക്രിപ്ഷൻ സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത പേയ്മെന്റ് ഇടപാടുകൾ

ഫീസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കരാർ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഡാറ്റ (ഉദാ. നേരിട്ടുള്ള ഡെബിറ്റ് അംഗീകാരത്തിനുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്പർ) ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്‌ക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗിന് ഈ ഡാറ്റ ആവശ്യമാണ്.

സാധാരണ പേയ്‌മെന്റ് മാർഗങ്ങൾ (വിസ/മാസ്റ്റർകാർഡ്, ഡയറക്ട് ഡെബിറ്റ്) ഉപയോഗിച്ചുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഇടപാടുകൾ ഒരു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്‌ത SSL അല്ലെങ്കിൽ TLS കണക്ഷൻ വഴിയാണ് നടത്തുന്നത്. ബ്രൗസറിന്റെ അഡ്രസ് ലൈൻ "http://" എന്നതിൽ നിന്ന് "https://" എന്നതിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ലൈനിലെ ലോക്ക് ചിഹ്നത്താലും മാറുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത കണക്ഷൻ തിരിച്ചറിയാനാകും.

എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല.

വിവരങ്ങൾ, ഇല്ലാതാക്കൽ, തിരുത്തൽ

ബാധകമായ നിയമ വ്യവസ്ഥകളുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ, നിങ്ങളുടെ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ, അതിന്റെ ഉത്ഭവം, സ്വീകർത്താവ്, ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സൗജന്യ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്, ആവശ്യമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഡാറ്റ തിരുത്താനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം. . വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

പ്രോസസ്സിംഗ് പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ നിയന്ത്രണം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം. ഇനിപ്പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവകാശം നിലവിലുണ്ട്:

  • ഞങ്ങൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ കൃത്യതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തർക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി സമയം ആവശ്യമാണ്. പരീക്ഷയുടെ കാലയളവിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
  • നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് നിയമവിരുദ്ധമായി സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ/സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നിയന്ത്രിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാം.
  • ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഇനി ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും, നിയമപരമായ ക്ലെയിമുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനോ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനോ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് പകരം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്.
  • കല 21 (1) GDPR അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ തൂക്കിനോക്കേണ്ടതാണ്. ആരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ലാത്തിടത്തോളം, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഡാറ്റ - അതിന്റെ സംഭരണത്തിന് പുറമെ - നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ ക്ലെയിമുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനോ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനോ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്വാഭാവിക അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കാരണങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെയോ അംഗരാജ്യത്തിന്റെയോ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുതാൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു.

4. ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരശേഖരണം

കുക്കികൾ

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് "കുക്കികൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുക്കികൾ ചെറിയ ടെക്‌സ്‌റ്റ് ഫയലുകളാണ്, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തരുത്. ഒരു സെഷന്റെ (സെഷൻ കുക്കികൾ) അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായ (സ്ഥിരമായ കുക്കികൾ) കാലയളവിലേക്കോ താൽക്കാലികമായോ നിങ്ങളുടെ അവസാന ഉപകരണത്തിൽ അവ സംഭരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം സെഷൻ കുക്കികൾ സ്വയമേവ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. ശാശ്വതമായ കുക്കികൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ വഴി അവ സ്വയമേവ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വരെയോ നിങ്ങളുടെ അവസാന ഉപകരണത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടും.

ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ (മൂന്നാം കക്ഷി കുക്കികൾ) പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം കക്ഷി കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള കുക്കികളും നിങ്ങളുടെ അന്തിമ ഉപകരണത്തിൽ സംഭരിക്കാൻ കഴിയും. മൂന്നാം കക്ഷി കമ്പനിയുടെ ചില സേവനങ്ങൾ (ഉദാ. പേയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുക്കികൾ) ഉപയോഗിക്കാൻ ഇവ ഞങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു.

കുക്കികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ചില വെബ്‌സൈറ്റ് ഫംഗ്‌ഷനുകൾ അവയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നതിനാൽ നിരവധി കുക്കികൾ സാങ്കേതികമായി ആവശ്യമാണ് (ഉദാ. ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് ഫംഗ്‌ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകളുടെ പ്രദർശനം). ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റം വിലയിരുത്തുന്നതിനോ പരസ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനോ മറ്റ് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ (ആവശ്യമായ കുക്കികൾ) നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചില ഫംഗ്‌ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനോ ആവശ്യമായ കുക്കികൾ (ഫങ്ഷണൽ കുക്കികൾ, ഉദാ. ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് ഫംഗ്‌ഷന്) അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനോ (ഉദാ. വെബ് പ്രേക്ഷകരെ അളക്കുന്നതിനുള്ള കുക്കികൾ) ആർട്ടിക്കിൾ 6 (1) (എഫ്) ജിഡിപിആർ അടിസ്ഥാനം, മറ്റൊരു നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. സാങ്കേതികമായി പിശകുകളില്ലാത്തതും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതുമായ സേവനങ്ങൾക്കായി കുക്കികളുടെ സംഭരണത്തിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യമുണ്ട്. കുക്കികളുടെ സംഭരണത്തിന് സമ്മതം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സമ്മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം പ്രസക്തമായ കുക്കികൾ സംഭരിക്കുന്നു (ആർട്ടിക്കിൾ 6 (1) (എ) ജിഡിപിആർ; സമ്മതം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അസാധുവാക്കാവുന്നതാണ്.

കുക്കികളുടെ സജ്ജീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനും വ്യക്തിഗത സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം കുക്കികളെ അനുവദിക്കുന്നതിനും, ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ കുക്കികളുടെ സ്വീകാര്യത ഒഴിവാക്കുകയും ബ്രൗസർ അടയ്‌ക്കുമ്പോൾ കുക്കികൾ സ്വയമേവ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസർ സജ്ജീകരിക്കാനാകും. കുക്കികൾ നിർജ്ജീവമാക്കിയാൽ, ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിച്ചേക്കാം.

മൂന്നാം കക്ഷി കമ്പനികളോ വിശകലന ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ​​ആണ് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ഡാറ്റ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും.

സെർവർ ലോഗ് ഫയലുകൾ

പേജുകളുടെ ദാതാവ് സെർവർ ലോഗ് ഫയലുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ സ്വയമേവ ശേഖരിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയമേവ കൈമാറുന്നു. ഇവയാണ്:

  • ബ്രൗസർ തരവും ബ്രൗസർ പതിപ്പും
  • ഉപയോഗിച്ച ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം
  • റഫറർ URL
  • ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹോസ്റ്റ് നാമം
  • സെർവർ അഭ്യർത്ഥന സമയം
  • IP വിലാസം

ഈ ഡാറ്റ മറ്റ് ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങളുമായി ലയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

ആർട്ടിക്കിൾ 6 (1) (എഫ്) ജിഡിപിആർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത്. വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് തന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ സാങ്കേതികമായി പിശകുകളില്ലാത്ത അവതരണത്തിലും ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിലും നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യമുണ്ട് - ഈ ആവശ്യത്തിനായി സെർവർ ലോഗ് ഫയലുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം.

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫോം

നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ഫോം വഴി ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അന്വേഷണ ഫോമിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, അവിടെ നിങ്ങൾ നൽകിയ കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, അന്വേഷണം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും തുടർചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സംഭരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റ കൈമാറില്ല.

നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഒരു കരാറിന്റെ പൂർത്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരാറിന് മുമ്പുള്ള നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 6 (1) (ബി) GDPR ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റെല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, പ്രോസസ്സിംഗ് ഞങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിയമപരമായ താൽപ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (കല. 6 പാരാ. 1 ലിറ്റർ. എഫ് ജിഡിപിആർ) അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം (ആർട്ട്. 6 പാരാ. 1 ലിറ്റ്. എ ജിഡിപിആർ) ഇത് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ.

കോൺടാക്റ്റ് ഫോമിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ ഡാറ്റ, അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ, സംഭരണത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതം അസാധുവാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സംഭരണത്തിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം ഇനി ബാധകമാകില്ല (ഉദാ. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രോസസ്സ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം) ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വരെ അത് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടാകും. നിർബന്ധിത നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ - പ്രത്യേകിച്ച് നിലനിർത്തൽ കാലയളവുകൾ - ബാധിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്നു.

5. വിശകലന ഉപകരണങ്ങളും പരസ്യവും

Google Analytics

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് വെബ് വിശകലന സേവനമായ Google Analytics-ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദാതാവ് Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശകരുടെ പെരുമാറ്റം വിശകലനം ചെയ്യാൻ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററെ Google Analytics പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. പേജ് കാഴ്‌ചകൾ, താമസിക്കുന്ന ദൈർഘ്യം, ഉപയോഗിച്ച ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഉപയോക്താവിന്റെ ഉത്ഭവം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഉപയോഗ ഡാറ്റ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ഉപയോക്താവിനോ അവരുടെ ഉപകരണത്തിനോ അസൈൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ Google ഈ ഡാറ്റ സംഗ്രഹിച്ചേക്കാം.

ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റം (ഉദാ: കുക്കികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണ വിരലടയാളം) വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോക്താവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ Google Analytics ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് Google ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സാധാരണയായി യുഎസ്എയിലെ ഒരു Google സെർവറിലേക്ക് കൈമാറുകയും അവിടെ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആർട്ടിക്കിൾ 6 (1) (എഫ്) ജിഡിപിആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ വിശകലന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെബ്‌സൈറ്റും അതിന്റെ പരസ്യവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യമുണ്ട്. അനുബന്ധ സമ്മതം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഉദാ. കുക്കികളുടെ സംഭരണത്തിനുള്ള സമ്മതം), ആർട്ടിക്കിൾ 6 (1) (എ) ജിഡിപിആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത്; സമ്മതം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അസാധുവാക്കാവുന്നതാണ്.

യു‌എസ്‌എയിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ കൈമാറ്റം EU കമ്മീഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കരാർ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

ഐപി അജ്ഞാതവൽക്കരണം

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഐപി അജ്ഞാതവൽക്കരണ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കി. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ഐപി വിലാസം യു‌എസ്‌എയിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളിലോ യൂറോപ്യൻ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച കരാറിന്റെ മറ്റ് കരാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ Google അത് ചുരുക്കും. അസാധാരണമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണ ഐപി വിലാസം യുഎസ്എയിലെ ഒരു ഗൂഗിൾ സെർവറിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുകയും അവിടെ ചുരുക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഓപ്പറേറ്ററെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗം വിലയിരുത്തുന്നതിനും വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാനും വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രവർത്തനവും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകാനും Google ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. Google Analytics-ന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ കൈമാറുന്ന IP വിലാസം മറ്റ് Google ഡാറ്റയുമായി ലയിപ്പിക്കില്ല.

ബ്രൗസർ പ്ലഗ്-ഇൻ

ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിന് കീഴിൽ ലഭ്യമായ ബ്രൗസർ പ്ലഗിൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് Google-നെ തടയാനാകും: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Google-ന്റെ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ Google Analytics ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ്

ഞങ്ങൾ Google-മായി ഒരു ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ് കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയും Google Analytics ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജർമ്മൻ ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റികളുടെ കർശനമായ ആവശ്യകതകൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു.

സംഭരണ ​​കാലാവധി

കുക്കികൾ, ഉപയോക്തൃ ഐഡികൾ (ഉദാ. ഉപയോക്തൃ ഐഡി) അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ ഐഡികൾ (ഉദാ. DoubleClick കുക്കികൾ, Android പരസ്യ ഐഡി) എന്നിവയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഉപയോക്തൃ, ഇവന്റ് തലത്തിൽ Google സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ 14 മാസത്തിന് ശേഷം അജ്ഞാതമാക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യും. ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്താം: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google പരസ്യങ്ങൾ

വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ Google പരസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Google Ads എന്നത് Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland-ൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പരസ്യ പരിപാടിയാണ്.

ഉപയോക്താവ് Google-ൽ ചില തിരയൽ പദങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ (കീവേഡ് ടാർഗെറ്റിംഗ്) Google തിരയൽ എഞ്ചിനിലോ മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകളിലോ പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ Google പരസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, Google-ൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ (ഉദാ. ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റയും താൽപ്പര്യങ്ങളും) ഉപയോഗിച്ച് ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും (ടാർഗെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ടാർഗെറ്റിംഗ്). വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഡാറ്റ അളവ് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും, ഉദാഹരണത്തിന്, ഏത് തിരയൽ പദങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും എത്ര പരസ്യങ്ങൾ അനുബന്ധ ക്ലിക്കുകളിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ.

ആർട്ടിക്കിൾ 6 (1) (എഫ്) ജിഡിപിആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് Google പരസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് അതിന്റെ സേവന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഫലപ്രദമായി വിപണനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിയമപരമായ താൽപ്പര്യമുണ്ട്.

യു‌എസ്‌എയിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ കൈമാറ്റം EU കമ്മീഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കരാർ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം: https://policies.google.com/privacy/frameworks , https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google പരിവർത്തന ട്രാക്കിംഗ്

ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിൾ കൺവേർഷൻ ട്രാക്കിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദാതാവ് Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google കൺവേർഷൻ ട്രാക്കിംഗിന്റെ സഹായത്തോടെ, ഉപയോക്താവ് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കും Google-നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഏതൊക്കെ ബട്ടണുകളാണ് എത്ര തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തതെന്നും ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പതിവായി കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താനാകും. പരിവർത്തന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത ഉപയോക്താക്കളുടെ ആകെ എണ്ണവും അവർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഉപയോക്താവിനെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിവരവും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. തിരിച്ചറിയലിനായി Google തന്നെ കുക്കികൾ അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന തിരിച്ചറിയൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ആർട്ടിക്കിൾ 6 (1) (f) GDPR ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് Google പരിവർത്തന ട്രാക്കിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെബ്‌സൈറ്റും അതിന്റെ പരസ്യവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യമുണ്ട്. അനുബന്ധ സമ്മതം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഉദാ. കുക്കികളുടെ സംഭരണത്തിനുള്ള സമ്മതം), ആർട്ടിക്കിൾ 6 (1) (എ) ജിഡിപിആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത്; സമ്മതം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അസാധുവാക്കാവുന്നതാണ്.

Google-ന്റെ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ Google പരിവർത്തന ട്രാക്കിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. പ്ലഗിനുകളും ടൂളുകളും

Google വെബ് ഫോണ്ടുകൾ (പ്രാദേശിക ഹോസ്റ്റിംഗ്)

ഫോണ്ടുകളുടെ ഏകീകൃത പ്രദർശനത്തിനായി Google നൽകുന്ന വെബ് ഫോണ്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Google ഫോണ്ടുകൾ പ്രാദേശികമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Google സെർവറുകളിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല.

Google വെബ് ഫോണ്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് https://developers.google.com/fonts/faq എന്നതിന് കീഴിലും Google-ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലും കണ്ടെത്താം: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. ഇ-കൊമേഴ്‌സും പേയ്‌മെന്റ് ദാതാക്കളും

ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് (ഉപഭോക്താവിന്റെയും കരാർ ഡാറ്റയും)

നിയമപരമായ ബന്ധത്തിന്റെ (ഇൻവെന്ററി ഡാറ്റ) സ്ഥാപനത്തിനോ ഉള്ളടക്കത്തിനോ മാറ്റത്തിനോ ആവശ്യമായ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ 6 ഖണ്ഡിക 1 ലെറ്റർ ബി ജിഡിപിആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഇത് ഒരു കരാറോ കരാറിന് മുമ്പുള്ള നടപടികളോ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് അനുവദിക്കുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ (ഉപയോഗ ഡാറ്റ) ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോക്താവിനെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിനോ ഉപയോക്താവിനെ ബിൽ ചെയ്യുന്നതിനോ ആവശ്യമായ പരിധി വരെ മാത്രം.

ഓർഡർ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ശേഖരിച്ച ഉപഭോക്തൃ ഡാറ്റ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. നിയമപരമായ നിലനിർത്തൽ കാലയളവുകൾ ബാധിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്നു.

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകൾക്കും ഡീലർമാർക്കും ചരക്ക് അയക്കുന്നതിനുമുള്ള കരാർ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ

കരാർ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഇത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് കൈമാറുകയുള്ളൂ, ഉദാഹരണത്തിന് സാധനങ്ങളുടെ ഡെലിവറി ഏൽപ്പിച്ച കമ്പനിക്കോ പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ബാങ്കിനോ. ഡാറ്റയുടെ കൂടുതൽ പ്രക്ഷേപണം നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണത്തിന് വ്യക്തമായ സമ്മതം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് കൈമാറില്ല, ഉദാഹരണത്തിന് പരസ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി.

ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനം കലയാണ്. 6 ഖണ്ഡിക 1 ലി. b GDPR, ഇത് ഒരു കരാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാറിന് മുമ്പുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് അനുവദിക്കുന്നു.

സേവനങ്ങൾക്കും ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കത്തിനുമുള്ള കരാർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ

കരാർ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഇത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് കൈമാറുകയുള്ളൂ, ഉദാഹരണത്തിന് പേയ്‌മെന്റുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ബാങ്കിന്.

ഡാറ്റയുടെ കൂടുതൽ പ്രക്ഷേപണം നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണത്തിന് വ്യക്തമായ സമ്മതം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് കൈമാറില്ല, ഉദാഹരണത്തിന് പരസ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി.

ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനം കലയാണ്. 6 ഖണ്ഡിക 1 ലി. b GDPR, ഇത് ഒരു കരാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാറിന് മുമ്പുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് അനുവദിക്കുന്നു.

പേയ്മെന്റ് സേവനങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മൂന്നാം കക്ഷി കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള പേയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു വാങ്ങൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗിനായി പേയ്‌മെന്റ് സേവന ദാതാവ് നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് വിശദാംശങ്ങൾ (ഉദാ. പേര്, പേയ്‌മെന്റ് തുക, അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ) പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. ഈ ഇടപാടുകൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ദാതാവിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറും ഡാറ്റ പരിരക്ഷണ വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. പേയ്‌മെന്റ് സേവന ദാതാക്കളെ ആർട്ടിക്കിൾ 6 (1) (ബി) ജിഡിപിആർ (കരാർ പ്രോസസ്സിംഗ്) അടിസ്ഥാനമാക്കിയും കഴിയുന്നത്ര സുഗമവും സൗകര്യപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു പേയ്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നു (ആർട്ടിക്കിൾ 6 (1) (എഫ്) GDPR). ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ സമ്മതം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം, ആർട്ടിക്കിൾ 6 (1) (എ) ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിനുള്ള നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം GDPR ആണ്; ഭാവിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സമ്മതം പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പേയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങൾ / പേയ്‌മെന്റ് സേവന ദാതാക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

പേപാൽ

ഈ പേയ്‌മെന്റ് സേവനത്തിന്റെ ദാതാവ് PayPal (യൂറോപ്പ്) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ഇനി മുതൽ "PayPal").

യു‌എസ്‌എയിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ കൈമാറ്റം EU കമ്മീഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കരാർ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

വിശദാംശങ്ങൾ PayPal-ന്റെ ഡാറ്റ സംരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കാണാം: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. മറ്റ് സേവനങ്ങൾ

സ്മാർട്ട് ലുക്ക്

ഈ സൈറ്റ് Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Czech Republic (“Smartlook”) എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള Smartlook ട്രാക്കിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിഗത സന്ദർശനങ്ങൾ ഒരു അജ്ഞാത IP വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ട്രാക്കിംഗ് ടൂൾ സാധ്യമാക്കുന്നു (ഉദാ. ഏത് ഉള്ളടക്കത്തിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്). ഈ ആവശ്യത്തിനായി, ഒരു ഉപയോഗ പ്രൊഫൈൽ ദൃശ്യപരമായി പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഓമനപ്പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉപയോക്തൃ പ്രൊഫൈലുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ നൽകിയ സമ്മതമാണ് (കല. 6 പാരാ. 1 എസ്. 1 ലിറ്റ്. ഒരു DSGVO). ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് കൈമാറുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി ഇത് ജർമ്മനിയിലെ തന്റെ സെർവറിൽ മാത്രമായി സംഭരിക്കുന്നു. കുക്കി ക്രമീകരണങ്ങൾ വഴി ഭാവിയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്. Smartlook-ലെ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ ൽ കണ്ടെത്താനാകും.

9. ക്രമീകരണങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക

സമ്മത ക്രമീകരണങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക