Татаж авах эрх

Таны сэтгэл ханамж бидэнд чухал. Та ямар нэгэн шалтгаангүйгээр арван дөрвөн хоногийн дотор худалдан авалтаа цуцлах эрхтэй. Цуцлах хугацаа нь бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан өдрөөс хойш арван дөрвөн хоног байна. Татгалзах эрхээ хэрэгжүүлэхийн тулд дараах маягтыг бөглөнө үү. Цуцлах эцсийн хугацааг хангахын тулд цуцлах хугацаа дуусахаас өмнө цуцлах эрхээ хэрэгжүүлэх тухай мэдэгдлийг илгээхэд хангалттай.

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 Мюнхен

Хэрэглэгчийн мэдээлэл