Privasi

1. Privasi sepintas lalu

Maklumat am

Nota berikut memberikan gambaran ringkas tentang perkara yang berlaku kepada data peribadi anda apabila anda melawati tapak web ini. Data peribadi ialah semua data yang anda boleh dikenal pasti secara peribadi. Maklumat terperinci tentang subjek perlindungan data boleh didapati dalam perisytiharan perlindungan data kami yang disenaraikan di bawah teks ini.

Pengumpulan data di laman web ini

Siapa yang bertanggungjawab untuk pengumpulan data di laman web ini?

Pemprosesan data di laman web ini dijalankan oleh pengendali laman web. Anda boleh mendapatkan butiran hubungan mereka dalam bahagian "Notis mengenai badan yang bertanggungjawab" dalam perisytiharan perlindungan data ini.

Bagaimanakah kami mengumpul data anda?

Di satu pihak, data anda dikumpul apabila anda menyampaikannya kepada kami. Ini boleh jadi z. B. menjadi data yang anda masukkan dalam borang hubungan.

Data lain dikumpul secara automatik atau dengan persetujuan anda oleh sistem IT kami apabila anda melawati tapak web. Ini terutamanya data teknikal (cth. pelayar internet, sistem pengendalian atau masa paparan halaman). Data ini dikumpul secara automatik sebaik sahaja anda memasuki laman web ini.

Untuk apa kami menggunakan data anda?

Sebahagian daripada data dikumpul untuk memastikan laman web disediakan tanpa ralat. Data lain boleh digunakan untuk menganalisis tingkah laku pengguna anda.

Apakah hak yang anda ada mengenai data anda?

Anda mempunyai hak untuk menerima maklumat tentang asal, penerima dan tujuan data peribadi anda yang disimpan secara percuma pada bila-bila masa. Anda juga mempunyai hak untuk meminta pembetulan atau pemadaman data ini. Jika anda telah memberikan persetujuan anda untuk pemprosesan data, anda boleh membatalkan persetujuan ini pada bila-bila masa untuk masa hadapan. Anda juga mempunyai hak, dalam keadaan tertentu, untuk meminta agar pemprosesan data peribadi anda dihadkan. Anda juga mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang berwibawa.

Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai subjek perlindungan data.

Alat analisis dan alat pihak ketiga

Apabila anda melawati tapak web ini, tingkah laku melayari anda boleh dinilai secara statistik. Ini terutamanya dilakukan dengan apa yang dipanggil program analisis.

Maklumat terperinci tentang program analisis ini boleh didapati dalam perisytiharan perlindungan data berikut.

2. Pengehosan dan Rangkaian Penghantaran Kandungan (CDN)

Pengehosan luaran

Laman web ini dihoskan oleh pembekal perkhidmatan luaran (hoster). Data peribadi yang dikumpul di laman web ini disimpan pada pelayan hos. Ini terutamanya boleh menjadi alamat IP, permintaan kenalan, meta dan data komunikasi, data kontrak, data hubungan, nama, akses laman web dan data lain yang dijana melalui tapak web.

Hoster digunakan untuk tujuan memenuhi kontrak dengan bakal pelanggan kami dan pelanggan sedia ada (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO) dan demi kepentingan peruntukan yang selamat, pantas dan cekap bagi tawaran dalam talian kami oleh pembekal profesional ( Art. 6 Para 1 lit. f GDPR).

Hoster kami hanya akan memproses data anda setakat ini diperlukan untuk memenuhi kewajipan prestasinya dan akan mengikut arahan kami berhubung dengan data ini.

Kami menggunakan hoster berikut:

ALL-INKL.COM - Media Baharu Munnich
Pemilik: René Munnich
Jalan Utama 68 | D-02742 Friedersdorf

Kesimpulan kontrak untuk pemprosesan pesanan

Untuk memastikan pemprosesan mematuhi perlindungan data, kami telah memeterai kontrak pemprosesan pesanan dengan hoster kami.

3. Maklumat am dan maklumat wajib

Privasi

Pengendali halaman ini mengambil perlindungan data peribadi anda dengan sangat serius. Kami merawat data peribadi anda secara sulit dan mengikut peraturan perlindungan data berkanun dan perisytiharan perlindungan data ini.

Jika anda menggunakan laman web ini, pelbagai data peribadi akan dikumpul. Data peribadi ialah data yang dengannya anda boleh dikenal pasti secara peribadi. Pengisytiharan perlindungan data ini menerangkan data yang kami kumpulkan dan untuk tujuan kami menggunakannya. Ia juga menerangkan bagaimana dan untuk tujuan apa ini berlaku.

Kami ingin menyatakan bahawa penghantaran data di Internet (cth. semasa berkomunikasi melalui e-mel) boleh mempunyai jurang keselamatan. Perlindungan lengkap data terhadap akses oleh pihak ketiga tidak mungkin.

Nota pada badan yang bertanggungjawab

Badan yang bertanggungjawab untuk pemprosesan data di laman web ini ialah:

close2 media baharu GmbH
Auenstrasse 6
80469 Munich

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 40
E-mel: hi@gtbabel.com

Badan yang bertanggungjawab ialah orang asli atau undang-undang yang, bersendirian atau bersama-sama dengan orang lain, memutuskan tujuan dan cara memproses data peribadi (cth. nama, alamat e-mel, dsb.).

Tempoh penyimpanan

Melainkan tempoh storan tertentu telah ditentukan dalam pengisytiharan perlindungan data ini, data peribadi anda akan kekal bersama kami sehingga tujuan pemprosesan data tidak lagi digunakan. Jika anda menyerahkan permintaan yang sah untuk pemadaman atau membatalkan persetujuan anda untuk pemprosesan data, data anda akan dipadamkan melainkan kami mempunyai sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang untuk menyimpan data peribadi anda (cth. cukai atau tempoh pengekalan komersial); dalam kes kedua, data akan dipadamkan sebaik sahaja sebab ini tidak lagi wujud.

Nota mengenai pemindahan data ke AS dan negara ketiga yang lain

Laman web kami termasuk alat daripada syarikat yang berpangkalan di AS atau negara ketiga lain yang tidak selamat di bawah undang-undang perlindungan data. Jika alat ini aktif, data peribadi anda boleh dipindahkan ke negara ketiga ini dan diproses di sana. Kami ingin menegaskan bahawa di negara-negara ini tiada tahap perlindungan data yang setanding dengan EU boleh dijamin. Sebagai contoh, syarikat AS diwajibkan untuk mengeluarkan data peribadi kepada pihak berkuasa keselamatan tanpa anda kerana orang berkenaan boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap perkara ini. Oleh itu, tidak boleh diketepikan bahawa pihak berkuasa AS (mis. perkhidmatan rahsia) akan memproses, menilai dan menyimpan data anda secara kekal pada pelayan AS untuk tujuan pemantauan. Kami tidak mempunyai pengaruh terhadap aktiviti pemprosesan ini.

Pembatalan persetujuan anda terhadap pemprosesan data

Banyak operasi pemprosesan data hanya boleh dilakukan dengan kebenaran nyata anda. Anda boleh membatalkan persetujuan yang telah anda berikan pada bila-bila masa. Kesahihan pemprosesan data yang berlaku sehingga pembatalan tetap tidak terjejas oleh pembatalan tersebut.

Hak untuk membantah pengumpulan data dalam kes khas dan untuk mengarahkan pengiklanan (Art. 21 GDPR)

JIKA PEMPROSESAN DATA BERASASKAN SENI. 6 ABS. 1 LIT. E ATAU F GDPR, ANDA BERHAK UNTUK MEMBANTAH PEMPROSESAN DATA PERIBADI ANDA PADA BILA-BILA MASA ATAS SEBAB YANG TIMBUL DARIPADA KEADAAN TERTENTU ANDA; INI JUGA TERPAKAI UNTUK PROFIL BERDASARKAN PERUNTUKAN INI. ASAS UNDANG-UNDANG MASING-MASING YANG BERASASKAN PEMPROSESAN BOLEH DIDAPATI DALAM DASAR PRIVASI DATA INI. JIKA ANDA MEMBANTAH, KAMI TIDAK AKAN MEMPROSES LAGI DATA PERIBADI ANDA MELAINKAN KAMI BOLEH MEMBUKTIKAN ASAS YANG KOMPREHENSIF UNTUK PEMPROSESAN YANG MENGATASI KEPENTINGAN, HAK DAN BANTAHAN KEBEBASAN ANDA MENGIKUT ARTIKEL 21 (1) GDPR).

JIKA DATA PERIBADI ANDA DIPROSES UNTUK IKLAN LANGSUNG, ANDA BERHAK UNTUK MEMBANTAH PADA BILA-BILA MASA TERHADAP PEMPROSESAN DATA PERIBADI ANDA UNTUK TUJUAN PENGIKLANAN TERSEBUT; INI JUGA BERKENAAN UNTUK MEMPROFILE SEJAUH BERKAITAN DENGAN PENGIKLANAN LANGSUNG TERSEBUT. JIKA ANDA MEMBANTAH, DATA PERIBADI ANDA TIDAK AKAN DIGUNAKAN LAGI UNTUK TUJUAN PENGIKLANAN LANGSUNG (BANTAHAN MENGIKUT ART. 21 (2) GDPR).

Hak merayu kepada pihak berkuasa penyeliaan yang berwibawa

Sekiranya berlaku pelanggaran GDPR, mereka yang terjejas mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan, khususnya di Negara Anggota tempat kediaman lazim mereka, tempat kerja mereka atau tempat pelanggaran yang didakwa berlaku. Hak untuk membuat aduan adalah tanpa menjejaskan sebarang remedi pentadbiran atau kehakiman yang lain.

Hak untuk mudah alih data

Anda mempunyai hak untuk mempunyai data yang kami proses secara automatik berdasarkan persetujuan anda atau sebagai pemenuhan kontrak yang diserahkan kepada anda atau kepada pihak ketiga dalam format biasa yang boleh dibaca oleh mesin. Jika anda meminta pemindahan terus data kepada orang lain yang bertanggungjawab, ini hanya akan dilakukan setakat yang ia boleh dilaksanakan secara teknikal.

Penyulitan SSL atau TLS

Atas sebab keselamatan dan untuk melindungi penghantaran kandungan sulit, seperti pesanan atau pertanyaan yang anda hantar kepada kami sebagai pengendali tapak, tapak ini menggunakan penyulitan SSL atau TLS. Anda boleh mengenali sambungan yang disulitkan dengan fakta bahawa baris alamat penyemak imbas berubah daripada "http://" kepada "https://" dan dengan simbol kunci dalam baris penyemak imbas anda.

Jika penyulitan SSL atau TLS diaktifkan, data yang anda hantar kepada kami tidak boleh dibaca oleh pihak ketiga.

Transaksi pembayaran yang disulitkan di laman web ini

Jika terdapat kewajipan untuk menghantar data pembayaran anda kepada kami (cth. nombor akaun untuk kebenaran debit langsung) selepas tamat kontrak berasaskan fi, data ini diperlukan untuk pemprosesan pembayaran.

Urus niaga pembayaran menggunakan kaedah pembayaran biasa (Visa/MasterCard, debit langsung) dijalankan secara eksklusif melalui sambungan SSL atau TLS yang disulitkan. Anda boleh mengenali sambungan yang disulitkan dengan fakta bahawa baris alamat penyemak imbas berubah daripada "http://" kepada "https://" dan dengan simbol kunci dalam baris penyemak imbas anda.

Dengan komunikasi yang disulitkan, data pembayaran anda yang anda hantar kepada kami tidak boleh dibaca oleh pihak ketiga.

Maklumat, pemadaman dan pembetulan

Dalam rangka kerja peruntukan undang-undang yang berkenaan, anda mempunyai hak untuk membebaskan maklumat tentang data peribadi anda yang disimpan, asal dan penerimanya serta tujuan pemprosesan data dan, jika perlu, hak untuk membetulkan atau memadam data ini pada bila-bila masa. . Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai subjek data peribadi.

Hak untuk sekatan pemprosesan

Anda mempunyai hak untuk meminta sekatan pemprosesan data peribadi anda. Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa untuk ini. Hak untuk sekatan pemprosesan wujud dalam kes berikut:

  • Jika anda mempertikaikan ketepatan data peribadi anda yang disimpan oleh kami, kami biasanya memerlukan masa untuk menyemak perkara ini. Sepanjang tempoh peperiksaan, anda mempunyai hak untuk meminta agar pemprosesan data peribadi anda dihadkan.
  • Jika pemprosesan data peribadi anda berlaku/berlaku secara tidak sah, anda boleh meminta sekatan pemprosesan data dan bukannya pemadaman.
  • Jika kami tidak lagi memerlukan data peribadi anda, tetapi anda memerlukannya untuk melaksanakan, mempertahankan atau menegaskan tuntutan undang-undang, anda mempunyai hak untuk meminta agar pemprosesan data peribadi anda disekat dan bukannya dipadamkan.
  • Jika anda telah mengemukakan bantahan mengikut Perkara 21 (1) GDPR, kepentingan anda dan kepentingan kami mesti ditimbang. Selagi belum ditentukan kepentingan siapa yang diutamakan, anda mempunyai hak untuk menuntut pemprosesan data peribadi anda dihadkan.

Jika anda telah mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, data ini - selain daripada penyimpanannya - hanya boleh digunakan dengan persetujuan anda atau untuk menegaskan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang atau untuk melindungi hak orang asli atau undang-undang lain atau atas sebab kepentingan awam penting Kesatuan Eropah atau Negara Anggota diproses.

4. Pengumpulan data di laman web ini

Biskut

Laman web kami menggunakan apa yang dipanggil "kuki". Kuki ialah fail teks kecil dan tidak menyebabkan sebarang kerosakan pada peranti akhir anda. Ia disimpan pada peranti akhir anda sama ada buat sementara waktu untuk tempoh sesi (kuki sesi) atau secara kekal (kuki kekal). Kuki sesi dipadamkan secara automatik selepas lawatan anda. Kuki kekal kekal disimpan pada peranti akhir anda sehingga anda memadamkannya sendiri atau sehingga ia dipadamkan secara automatik oleh penyemak imbas web anda.

Dalam sesetengah kes, kuki daripada syarikat pihak ketiga juga boleh disimpan pada peranti akhir anda apabila anda memasuki tapak kami (kuki pihak ketiga). Ini membolehkan kami atau anda menggunakan perkhidmatan tertentu syarikat pihak ketiga (cth. kuki untuk memproses perkhidmatan pembayaran).

Kuki mempunyai fungsi yang berbeza. Banyak kuki diperlukan secara teknikal kerana fungsi tapak web tertentu tidak akan berfungsi tanpanya (cth. fungsi troli beli-belah atau paparan video). Kuki lain digunakan untuk menilai tingkah laku pengguna atau untuk memaparkan pengiklanan.

Kuki yang diperlukan untuk menjalankan proses komunikasi elektronik (kuki yang diperlukan) atau untuk menyediakan fungsi tertentu yang anda inginkan (kuki berfungsi, cth. untuk fungsi troli beli-belah) atau untuk mengoptimumkan tapak web (cth. kuki untuk mengukur khalayak web). asas Perkara 6 (1) (f) GDPR, melainkan asas undang-undang lain ditentukan. Pengendali laman web mempunyai kepentingan yang sah dalam penyimpanan kuki untuk penyediaan perkhidmatannya yang bebas ralat dan dioptimumkan secara teknikal. Jika persetujuan untuk penyimpanan kuki diminta, kuki yang berkaitan disimpan secara eksklusif berdasarkan persetujuan ini (Perkara 6 (1) (a) GDPR); persetujuan boleh dibatalkan pada bila-bila masa.

Anda boleh menetapkan penyemak imbas anda supaya anda dimaklumkan tentang penetapan kuki dan hanya membenarkan kuki dalam kes individu, mengecualikan penerimaan kuki untuk kes tertentu atau secara umum dan mengaktifkan pemadaman automatik kuki apabila penyemak imbas ditutup. Jika kuki dinyahaktifkan, kefungsian tapak web ini mungkin dihadkan.

Jika kuki digunakan oleh syarikat pihak ketiga atau untuk tujuan analisis, kami akan memaklumkan anda tentang perkara ini secara berasingan dalam perisytiharan perlindungan data ini dan, jika perlu, meminta persetujuan anda.

Fail log pelayan

Pembekal halaman secara automatik mengumpul dan menyimpan maklumat dalam apa yang dipanggil fail log pelayan, yang secara automatik dihantar oleh penyemak imbas anda kepada kami. ini adalah:

  • Jenis penyemak imbas dan versi penyemak imbas
  • sistem pengendalian yang digunakan
  • URL perujuk
  • Nama hos komputer yang mengakses
  • Masa permintaan pelayan
  • Alamat IP

Data ini tidak digabungkan dengan sumber data lain.

Data ini dikumpul berdasarkan Perkara 6 (1) (f) GDPR. Pengendali laman web mempunyai kepentingan yang sah dalam pembentangan tanpa kesilapan teknikal dan pengoptimuman tapak webnya - fail log pelayan mesti direkodkan untuk tujuan ini.

Borang hubungan

Jika anda menghantar pertanyaan kepada kami melalui borang hubungan, butiran anda daripada borang pertanyaan, termasuk butiran hubungan yang anda berikan di sana, akan disimpan oleh kami untuk tujuan memproses pertanyaan dan sekiranya terdapat soalan susulan. Kami tidak menyampaikan data ini tanpa kebenaran anda.

Data ini diproses berdasarkan Perkara 6 (1) (b) GDPR jika permintaan anda berkaitan dengan pemenuhan kontrak atau perlu untuk melaksanakan langkah pra-kontrak. Dalam semua kes lain, pemprosesan adalah berdasarkan kepentingan sah kami dalam pemprosesan berkesan pertanyaan yang ditujukan kepada kami (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) atau atas persetujuan anda (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) jika ini ditanya.

Data yang anda masukkan dalam borang hubungan akan kekal bersama kami sehingga anda meminta kami memadamkannya, membatalkan persetujuan anda untuk penyimpanan atau tujuan penyimpanan data tidak lagi terpakai (mis. selepas permintaan anda diproses). Peruntukan undang-undang mandatori - khususnya tempoh pengekalan - kekal tidak terjejas.

5. Alat Analisis dan Pengiklanan

Google Analitis

Laman web ini menggunakan fungsi perkhidmatan analisis web Google Analytics. Pembekalnya ialah Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Analitis Google membolehkan pengendali laman web menganalisis tingkah laku pelawat laman web. Pengendali laman web menerima pelbagai data penggunaan, seperti paparan halaman, tempoh penginapan, sistem pengendalian yang digunakan dan asal pengguna. Data ini mungkin diringkaskan oleh Google dalam profil yang diberikan kepada pengguna masing-masing atau peranti mereka.

Google Analitis menggunakan teknologi yang membolehkan pengguna dikenali untuk tujuan menganalisis tingkah laku pengguna (cth. kuki atau cap jari peranti). Maklumat yang dikumpul oleh Google tentang penggunaan tapak web ini biasanya dihantar ke pelayan Google di AS dan disimpan di sana.

Alat analisis ini digunakan berdasarkan Perkara 6 (1) (f) GDPR. Pengendali laman web mempunyai kepentingan yang sah dalam menganalisis tingkah laku pengguna untuk mengoptimumkan kedua-dua tapak web dan pengiklanannya. Jika persetujuan yang sepadan diminta (cth. persetujuan untuk penyimpanan kuki), pemprosesan berlaku secara eksklusif berdasarkan Perkara 6 (1) (a) GDPR; persetujuan boleh dibatalkan pada bila-bila masa.

Pemindahan data ke AS adalah berdasarkan klausa kontrak standard Suruhanjaya EU. Butiran boleh didapati di sini: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Anonimisasi IP

Kami telah mengaktifkan fungsi anonimasi IP di tapak web ini. Akibatnya, alamat IP anda akan dipendekkan oleh Google dalam negara anggota Kesatuan Eropah atau di negara berkontrak lain Perjanjian di Kawasan Ekonomi Eropah sebelum ia dihantar ke AS. Hanya dalam kes luar biasa alamat IP penuh akan dihantar ke pelayan Google di AS dan dipendekkan di sana. Bagi pihak pengendali laman web ini, Google akan menggunakan maklumat ini untuk menilai penggunaan tapak web anda, untuk menyusun laporan mengenai aktiviti tapak web dan untuk menyediakan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan aktiviti tapak web dan penggunaan internet kepada pengendali laman web. Alamat IP yang dihantar oleh penyemak imbas anda sebagai sebahagian daripada Google Analitis tidak akan digabungkan dengan data Google yang lain.

Pemalam pelayar

Anda boleh menghalang Google daripada mengumpul dan memproses data anda dengan memuat turun dan memasang pemalam penyemak imbas yang tersedia di bawah pautan berikut: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang cara Google Analitis mengendalikan data pengguna dalam perisytiharan perlindungan data Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Pemprosesan Tempahan

Kami telah memeterai kontrak pemprosesan pesanan dengan Google dan melaksanakan sepenuhnya keperluan ketat pihak berkuasa perlindungan data Jerman apabila menggunakan Google Analitis.

Tempoh penyimpanan

Data yang disimpan oleh Google pada peringkat pengguna dan acara yang dipautkan kepada kuki, ID pengguna (cth. ID Pengguna) atau ID pengiklanan (cth. kuki DoubleClick, ID pengiklanan Android) adalah awanama selepas 14 bulan atau dipadamkan. Anda boleh mendapatkan butiran mengenai perkara ini di bawah pautan berikut: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Pengendali tapak web menggunakan Google Ads. Google Ads ialah program pengiklanan dalam talian daripada Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Ads membolehkan kami memaparkan iklan dalam enjin carian Google atau pada tapak web pihak ketiga apabila pengguna memasukkan istilah carian tertentu di Google (penyasaran kata kunci). Tambahan pula, iklan yang disasarkan boleh dipaparkan menggunakan data pengguna (cth. data lokasi dan minat) yang tersedia daripada Google (penyasaran kumpulan sasaran). Sebagai pengendali tapak web, kami boleh menilai data ini secara kuantitatif, contohnya dengan menganalisis istilah carian yang membawa kepada paparan iklan kami dan berapa banyak iklan yang membawa kepada klik yang sepadan.

Google Ads digunakan berdasarkan Perkara 6 (1) (f) GDPR. Pengendali laman web mempunyai kepentingan yang sah dalam memasarkan produk perkhidmatannya dengan seefektif mungkin.

Pemindahan data ke AS adalah berdasarkan klausa kontrak standard Suruhanjaya EU. Butiran boleh didapati di sini: https://policies.google.com/privacy/frameworks dan https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Penjejakan penukaran Google

Tapak web ini menggunakan Penjejakan Penukaran Google. Pembekalnya ialah Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Dengan bantuan Penjejakan Penukaran Google, kami dan Google boleh mengenali sama ada pengguna telah melakukan tindakan tertentu. Sebagai contoh, kami boleh menilai butang mana di tapak web kami diklik berapa kerap dan produk yang dilihat atau dibeli dengan kerap. Maklumat ini digunakan untuk menjana statistik penukaran. Kami mengetahui jumlah pengguna yang telah mengklik pada iklan kami dan tindakan yang telah mereka ambil. Kami tidak menerima sebarang maklumat yang dengannya kami boleh mengenal pasti pengguna secara peribadi. Google sendiri menggunakan kuki atau teknologi pengecaman setanding untuk pengecaman.

Penjejakan penukaran Google digunakan berdasarkan Perkara 6 (1) (f) GDPR. Pengendali laman web mempunyai kepentingan yang sah dalam menganalisis tingkah laku pengguna untuk mengoptimumkan kedua-dua tapak web dan pengiklanannya. Jika persetujuan yang sepadan diminta (cth. persetujuan untuk penyimpanan kuki), pemprosesan berlaku secara eksklusif berdasarkan Perkara 6 (1) (a) GDPR; persetujuan boleh dibatalkan pada bila-bila masa.

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang penjejakan penukaran Google dalam peraturan perlindungan data Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Pemalam dan Alatan

Fon Web Google (penghosan tempatan)

Laman web ini menggunakan apa yang dipanggil fon web yang disediakan oleh Google untuk paparan seragam fon. Google Fonts dipasang secara tempatan. Tiada sambungan ke pelayan Google.

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang Fon Web Google di bawah https://developers.google.com/fonts/faq dan dalam dasar privasi Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. eDagang dan Pembekal Pembayaran

Pemprosesan data (data pelanggan dan kontrak)

Kami mengumpul, memproses dan menggunakan data peribadi hanya setakat yang diperlukan untuk penubuhan, kandungan atau perubahan perhubungan undang-undang (data inventori). Ini berdasarkan Artikel 6 Perenggan 1 Huruf b GDPR, yang membenarkan pemprosesan data untuk memenuhi kontrak atau langkah pra-kontrak. Kami mengumpul, memproses dan menggunakan data peribadi tentang penggunaan laman web ini (data penggunaan) hanya setakat yang diperlukan untuk membolehkan pengguna menggunakan perkhidmatan atau mengebil pengguna.

Data pelanggan yang dikumpul akan dipadamkan selepas selesai pesanan atau penamatan hubungan perniagaan. Tempoh pengekalan berkanun kekal tidak terjejas.

Penghantaran data selepas tamat kontrak untuk kedai dalam talian, pengedar dan penghantaran barang

Kami hanya menghantar data peribadi kepada pihak ketiga jika ini perlu dalam rangka kerja pemprosesan kontrak, contohnya kepada syarikat yang diamanahkan untuk penghantaran barang atau bank yang bertanggungjawab untuk memproses pembayaran. Sebarang penghantaran data selanjutnya tidak berlaku atau hanya jika anda telah secara nyata bersetuju dengan penghantaran tersebut. Data anda tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga tanpa kebenaran nyata anda, contohnya untuk tujuan pengiklanan.

Asas pemprosesan data ialah Art. 6 Perenggan 1 huruf b GDPR, yang membenarkan pemprosesan data untuk memenuhi kontrak atau langkah pra-kontrak.

Penghantaran data selepas tamat kontrak untuk perkhidmatan dan kandungan digital

Kami hanya menghantar data peribadi kepada pihak ketiga jika ini perlu dalam rangka kerja pemprosesan kontrak, contohnya kepada bank yang bertanggungjawab untuk memproses pembayaran.

Sebarang penghantaran data selanjutnya tidak berlaku atau hanya jika anda telah secara nyata bersetuju dengan penghantaran tersebut. Data anda tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga tanpa kebenaran nyata anda, contohnya untuk tujuan pengiklanan.

Asas pemprosesan data ialah Art. 6 Perenggan 1 huruf b GDPR, yang membenarkan pemprosesan data untuk memenuhi kontrak atau langkah pra-kontrak.

Perkhidmatan pembayaran

Kami menyepadukan perkhidmatan pembayaran daripada syarikat pihak ketiga di tapak web kami. Jika anda membuat pembelian daripada kami, butiran pembayaran anda (cth. nama, jumlah pembayaran, butiran akaun, nombor kad kredit) akan diproses oleh penyedia perkhidmatan pembayaran untuk tujuan pemprosesan pembayaran. Kontrak dan peruntukan perlindungan data masing-masing pembekal masing-masing terpakai untuk transaksi ini. Penyedia perkhidmatan pembayaran digunakan berdasarkan Perkara 6 (1) (b) GDPR (pemprosesan kontrak) dan demi kepentingan proses pembayaran yang lancar, mudah dan selamat yang mungkin (Perkara 6 (1) (f) GDPR). Setakat persetujuan anda diminta untuk tindakan tertentu, Perkara 6 (1) (a) GDPR ialah asas undang-undang untuk pemprosesan data; Persetujuan boleh dibatalkan pada bila-bila masa untuk masa hadapan.

Kami menggunakan perkhidmatan pembayaran / penyedia perkhidmatan pembayaran berikut di laman web ini:

PayPal

Pembekal perkhidmatan pembayaran ini ialah PayPal (Eropah) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (selepas ini "PayPal").

Pemindahan data ke AS adalah berdasarkan klausa kontrak standard Suruhanjaya EU. Butiran boleh didapati di sini: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Butiran boleh didapati dalam pengisytiharan perlindungan data PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Perkhidmatan Lain

Nampak bijak

Tapak ini menggunakan alat penjejakan Smartlook daripada Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Republik Czech (“Smartlook”) untuk merekodkan lawatan individu yang dipilih secara rawak secara eksklusif dengan alamat IP tanpa nama. Alat penjejakan ini membolehkan anda menggunakan kuki untuk menilai cara anda menggunakan tapak web (cth. kandungan yang diklik). Untuk tujuan ini, profil penggunaan dipaparkan secara visual. Profil pengguna hanya dibuat apabila nama samaran digunakan. Asas undang-undang untuk pemprosesan data anda ialah persetujuan yang telah anda berikan (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO). Maklumat yang dikumpul dengan cara ini disampaikan kepada orang yang bertanggungjawab. Orang yang bertanggungjawab menyimpan ini secara eksklusif pada pelayannya di Jerman. Anda boleh membatalkan persetujuan anda pada bila-bila masa berkuat kuasa untuk masa hadapan melalui tetapan kuki. Maklumat lanjut tentang perlindungan data di Smartlook boleh didapati di https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Edit tetapan

Edit tetapan persetujuan