फिर्ता लिने अधिकार

तपाईंको सन्तुष्टि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंसँग कारण नदिई चौध दिन भित्र खरिद रद्द गर्ने अधिकार छ। रद्द गर्ने अवधि तपाईंले उत्पादन खरिद गरेको दिनबाट चौध दिन हो। आफ्नो फिर्ताको अधिकार प्रयोग गर्न, कृपया निम्न फारम भर्नुहोस्। रद्द गर्ने अन्तिम म्याद पूरा गर्न, रद्द गर्ने अवधि समाप्त हुनु अघि रद्द गर्ने अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा संचार पठाउनको लागि यो पर्याप्त छ।

Close2 नयाँ मिडिया GmbH
Auenstrasse 6
80469 म्यूनिख

ग्राहक जानकारी