Personvern

1. Personvern på et øyeblikk

Generell informasjon

Følgende merknader gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine personlige data når du besøker denne nettsiden. Personopplysninger er alle data som du kan identifiseres med. Detaljert informasjon om emnet databeskyttelse finner du i vår databeskyttelseserklæring oppført under denne teksten.

Datainnsamling på denne nettsiden

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på denne nettsiden?

Databehandlingen på denne nettsiden utføres av nettsideoperatøren. Du finner kontaktinformasjonen deres i avsnittet "Melding om ansvarlig instans" i denne databeskyttelseserklæringen.

Hvordan samler vi inn dataene dine?

På den ene siden samles dataene dine inn når du kommuniserer dem til oss. Dette kan være z. B. være data som du legger inn i et kontaktskjema.

Andre data samles inn automatisk eller med ditt samtykke av våre IT-systemer når du besøker nettstedet. Dette er først og fremst tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse dataene samles inn automatisk så snart du går inn på denne nettsiden.

Hva bruker vi dataene dine til?

En del av dataene samles inn for å sikre at nettsiden leveres uten feil. Andre data kan brukes til å analysere brukeratferden din.

Hvilke rettigheter har du angående dataene dine?

Du har rett til å motta informasjon om opprinnelsen, mottakeren og formålet med dine lagrede personopplysninger gratis når som helst. Du har også rett til å be om retting eller sletting av disse dataene. Hvis du har gitt ditt samtykke til databehandling, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket for fremtiden. Du har også rett til, under visse omstendigheter, å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Du kan kontakte oss når som helst hvis du har ytterligere spørsmål om emnet databeskyttelse.

Analyseverktøy og tredjepartsverktøy

Når du besøker denne nettsiden, kan surfeatferden din bli statistisk evaluert. Dette gjøres i hovedsak med såkalte analyseprogrammer.

Detaljert informasjon om disse analyseprogrammene finnes i følgende databeskyttelseserklæring.

2. Hosting and Content Delivery Networks (CDN)

Ekstern hosting

Denne nettsiden er vert for en ekstern tjenesteleverandør (hoster). Personopplysningene som samles inn på denne nettsiden lagres på vertens servere. Dette kan primært være IP-adresser, kontaktforespørsler, meta- og kommunikasjonsdata, kontraktsdata, kontaktdata, navn, nettsidetilgang og andre data generert via en nettside.

Hosteren brukes med det formål å oppfylle kontrakten med våre potensielle og eksisterende kunder (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO) og i interessen for en sikker, rask og effektiv levering av vårt netttilbud av en profesjonell leverandør ( Art. 6 Paragraf 1 lit f GDPR).

Vår hoster vil kun behandle dataene dine i den grad dette er nødvendig for å oppfylle sine ytelsesforpliktelser og vil følge våre instruksjoner i forhold til disse dataene.

Vi bruker følgende hoster:

ALL-INKL.COM - New Media München
Eier: René Munnich
Main Street 68 | D-02742 Friedersdorf

Inngåelse av kontrakt for ordrebehandling

For å sikre databeskyttelseskompatibel behandling, har vi inngått en ordrebehandlingskontrakt med vår vert.

3. Generell informasjon og obligatoriske opplysninger

Personvern

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med de lovbestemte databeskyttelsesforskriftene og denne databeskyttelseserklæringen.

Hvis du bruker denne nettsiden, vil ulike personopplysninger bli samlet inn. Personopplysninger er data som du kan identifiseres med. Denne databeskyttelseserklæringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette skjer.

Vi vil påpeke at dataoverføring på Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse av dataene mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Merknad om ansvarlig organ

Ansvarlig instans for databehandling på denne nettsiden er:

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 München

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 40
E-post: hi@gtbabel.com

Ansvarlig instans er den fysiske eller juridiske personen som, alene eller sammen med andre, bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Lagringsvarighet

Med mindre en spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne databeskyttelseserklæringen, vil dine personopplysninger forbli hos oss inntil formålet med databehandlingen ikke lenger gjelder. Hvis du sender inn en legitim forespørsel om sletting eller tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, vil dataene dine bli slettet med mindre vi har andre lovlig tillatte grunner for å lagre dine personopplysninger (f.eks. skatter eller kommersielle oppbevaringsperioder); i sistnevnte tilfelle vil dataene bli slettet når disse årsakene har opphørt å eksistere.

Merknad om dataoverføring til USA og andre tredjeland

Nettstedet vårt inneholder verktøy fra selskaper basert i USA eller andre tredjeland som ikke er sikre under databeskyttelsesloven. Hvis disse verktøyene er aktive, kan dine personopplysninger overføres til disse tredjelandene og behandles der. Vi vil påpeke at det i disse landene ikke kan garanteres noe databeskyttelsesnivå som kan sammenlignes med EUs. For eksempel er amerikanske selskaper forpliktet til å utlevere personopplysninger til sikkerhetsmyndigheter uten at du som vedkommende kan ta rettslige skritt mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes at amerikanske myndigheter (f.eks. hemmelige tjenester) vil behandle, evaluere og permanent lagre dine data på amerikanske servere for overvåkingsformål. Vi har ingen innflytelse på disse behandlingsaktivitetene.

Tilbakekall av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner er kun mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle samtykke som du allerede har gitt. Lovligheten av databehandlingen som fant sted frem til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Rett til å protestere mot datainnsamling i spesielle tilfeller og til direkte reklame (Art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERT PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RETTEN TIL Å KOMME IGEN MOT BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER NÅR SOM TIDSPUNKT AV ÅRSAKER SOM STÅR FRA DIN BESTEMTE SITUASJON; DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. DET RESPEKTIVE JURIDISKE GRUNNLAG SOM EN BEHANDLING ER BASERT PÅ, KAN FINNES I DENNE PERSONVERNSRETNINGENE. HVIS DU GJELDER, VIL VI IKKE LENGRE BEHANDLE DINE BETYDTE PERSONOPPLYSNINGER MED MINDRE VI KAN BEVISE OMFATTENDE GRUNNER FOR BEHANDLING SOM OVERORDRER DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETSINNVENDELSE I HENHOLD TIL ARTIKKEL 21 (1) GDPR).

HVIS DINE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES FOR DIREKTE ANNONSERING, HAR DU RETTEN TIL NÅR SOM HELST Å KOMME IGEN MOT BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER FOR FORMÅL MED SLIK ANNONSER; DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILERING I DEN UTSTREKNING KNYTTET TIL SLIK DIREKTE ANNONSER. HVIS DU MOTTERER, VIL DINE PERSONLIGE DATA IKKE LENGRE BRUKE TIL DIREKTE ANNONSEFORMÅL (INNSENDING I HENHOLD TIL ART. 21 (2) GDPR).

Klagerett til vedkommende tilsynsmyndighet

I tilfelle brudd på GDPR, har de berørte rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten hvor de har sitt vanlige opphold, deres arbeidssted eller stedet for det påståtte bruddet. Retten til å sende inn en klage berører ikke andre administrative eller rettslige rettsmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert data som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt til deg eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Dersom du ber om direkte overføring av dataene til en annen ansvarlig, vil dette kun gjøres i den grad det er teknisk mulig.

SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker denne siden SSL- eller TLS-kryptering. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at adresselinjen til nettleseren endres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du sender til oss leses av tredjeparter.

Krypterte betalingstransaksjoner på denne nettsiden

Hvis det er en forpliktelse til å sende oss betalingsdataene dine (f.eks. kontonummer for autorisasjon for avtalegiro) etter inngåelse av en gebyrbasert kontrakt, er disse dataene nødvendige for betalingsbehandling.

Betalingstransaksjoner ved bruk av vanlige betalingsmidler (Visa/MasterCard, direkte debitering) utføres utelukkende via en kryptert SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at adresselinjen til nettleseren endres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i nettleserlinjen.

Med kryptert kommunikasjon kan betalingsdataene dine som du overfører til oss ikke leses av tredjeparter.

Informasjon, sletting og retting

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og, om nødvendig, rett til retting eller sletting av disse dataene når som helst . Du kan kontakte oss når som helst hvis du har ytterligere spørsmål om emnet personopplysninger.

Rett til begrensning av behandlingen

Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Du kan når som helst kontakte oss for dette. Retten til begrensning av behandlingen foreligger i følgende tilfeller:

  • Hvis du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger lagret av oss, trenger vi vanligvis tid til å sjekke dette. Så lenge undersøkelsen varer, har du rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.
  • Hvis behandlingen av personopplysningene dine skjedde/skjer ulovlig, kan du be om begrensning av databehandlingen i stedet for sletting.
  • Hvis vi ikke lenger trenger dine personopplysninger, men du trenger dem for å utøve, forsvare eller hevde rettskrav, har du rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses i stedet for å bli slettet.
  • Hvis du har fremmet en innsigelse i henhold til Art. 21 (1) GDPR, må dine og våre interesser veies opp. Så lenge det ennå ikke er fastslått hvem sine interesser som går foran, har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, kan disse opplysningene – bortsett fra lagringen – bare brukes med ditt samtykke eller for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av grunner viktige allmenne interesser for Den europeiske union eller en medlemsstat behandles.

4. Datainnsamling på denne nettsiden

Informasjonskapsler

Vår nettside bruker såkalte "cookies". Informasjonskapsler er små tekstfiler og forårsaker ingen skade på sluttenheten din. De lagres på sluttenheten din enten midlertidig for varigheten av en økt (øktinformasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler). Øktinformasjonskapsler slettes automatisk etter ditt besøk. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på sluttenheten din til du sletter dem selv eller til de automatisk slettes av nettleseren din.

I noen tilfeller kan informasjonskapsler fra tredjepartsselskaper også lagres på sluttenheten din når du går inn på nettstedet vårt (tredjepartsinformasjonskapsler). Disse gjør det mulig for oss eller deg å bruke visse tjenester fra tredjepartsselskapet (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har forskjellige funksjoner. Tallrike informasjonskapsler er teknisk nødvendige fordi visse nettsidefunksjoner ikke ville fungere uten dem (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler brukes til å evaluere brukeratferd eller for å vise reklame.

Informasjonskapsler som kreves for å gjennomføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen (nødvendige informasjonskapsler) eller for å gi visse funksjoner du ønsker (funksjonelle informasjonskapsler, f.eks. for handlekurvfunksjonen) eller for å optimalisere nettsiden (f.eks. informasjonskapsler for måling av nettpublikum). grunnlaget for artikkel 6 (1) (f) GDPR, med mindre annet rettslig grunnlag er spesifisert. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring av informasjonskapsler for teknisk feilfri og optimalisert levering av tjenestene. Hvis samtykke til lagring av informasjonskapsler ble bedt om, lagres de relevante informasjonskapslene utelukkende på grunnlag av dette samtykket (artikkel 6 (1) (a) GDPR); samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og kun tillate informasjonskapsler i enkelttilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler for enkelte tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonaliteten til denne nettsiden bli begrenset.

Hvis informasjonskapsler brukes av tredjepartsselskaper eller til analyseformål, vil vi informere deg om dette separat i denne databeskyttelseserklæringen og om nødvendig be om ditt samtykke.

Serverloggfiler

Tilbyderen av sidene samler og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som din nettleser automatisk overfører til oss. disse er:

  • Nettlesertype og nettleserversjon
  • operativsystem som brukes
  • Henvisnings-URL
  • Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang
  • Tidspunkt for serverforespørsel
  • IP adresse

Disse dataene er ikke slått sammen med andre datakilder.

Disse dataene er samlet inn på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Nettstedets operatør har en legitim interesse i en teknisk feilfri presentasjon og optimalisering av sin nettside - serverloggfilene må registreres for dette formålet.

Kontakt skjema

Sender du oss forespørsler via kontaktskjemaet, vil dine opplysninger fra henvendelsesskjemaet, inkludert kontaktopplysningene du oppga der, lagres av oss i den hensikt å behandle henvendelsen og ved oppfølgingsspørsmål. Vi gir ikke videre disse dataene uten ditt samtykke.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av artikkel 6 (1) (b) GDPR hvis forespørselen din er relatert til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for å utføre pre-kontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår legitime interesse i effektiv behandling av henvendelser rettet til oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette ble spurt.

Dataene du oppgir i kontaktskjemaet vil forbli hos oss til du ber oss om å slette dem, tilbakekalle ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagring ikke lenger gjelder (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

5. Analyseverktøy og annonsering

Google Analytics

Denne nettsiden bruker funksjoner til nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gjør det mulig for nettstedoperatøren å analysere atferden til besøkende på nettstedet. Nettstedsoperatøren mottar ulike bruksdata, som sidevisninger, oppholdstid, operativsystemer som brukes og brukerens opprinnelse. Disse dataene kan oppsummeres av Google i en profil som er tilordnet den respektive brukeren eller enheten deres.

Google Analytics bruker teknologier som gjør at brukeren kan gjenkjennes med det formål å analysere brukeratferd (f.eks. informasjonskapsler eller fingeravtrykk på enheten). Informasjonen som samles inn av Google om bruken av denne nettsiden, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Dette analyseverktøyet brukes på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd for å optimalisere både nettsiden og reklamen. Hvis et tilsvarende samtykke ble bedt om (f.eks. samtykke til lagring av informasjonskapsler), skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av artikkel 6 (1) (a) GDPR; samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP-anonymisering

Vi har aktivert IP-anonymiseringsfunksjonen på denne nettsiden. Som et resultat vil IP-adressen din bli forkortet av Google i EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet før den overføres til USA. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å sammenstille rapporter om nettstedets aktivitet og for å tilby andre tjenester knyttet til nettstedets aktivitet og internettbruk til nettstedsoperatøren. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Nettleserplugin

Du kan forhindre Google i å samle inn og behandle dataene dine ved å laste ned og installere nettleserplugin-modulen som er tilgjengelig under følgende kobling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Du kan finne mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Ordrebehandling

Vi har inngått en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fullt ut de strenge kravene fra de tyske databeskyttelsesmyndighetene ved bruk av Google Analytics.

Lagringsvarighet

Data lagret av Google på bruker- og hendelsesnivå som er knyttet til informasjonskapsler, bruker-ID-er (f.eks. User ID) eller annonserings-ID-er (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler, Android-annonserings-ID) anonymiseres etter 14 måneder eller slettes. Du finner detaljer om dette under følgende kobling: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Nettstedoperatøren bruker Google Ads. Google Ads er et nettbasert annonseringsprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gjør det mulig for oss å vise annonser i Googles søkemotor eller på tredjeparts nettsteder når brukeren skriver inn bestemte søkeord på Google (søkeordmålretting). Videre kan målrettede annonser vises ved hjelp av brukerdata (f.eks. stedsdata og interesser) tilgjengelig fra Google (målgruppemålretting). Som nettstedsoperatør kan vi vurdere disse dataene kvantitativt, for eksempel ved å analysere hvilke søkeord som førte til visningen av våre annonser og hvor mange annonser som førte til tilsvarende klikk.

Google Ads brukes på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Nettstedets operatør har en legitim interesse i å markedsføre sine tjenesteprodukter så effektivt som mulig.

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google konverteringssporing

Denne nettsiden bruker Googles konverteringssporing. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjelp av Googles konverteringssporing kan vi og Google gjenkjenne om brukeren har utført bestemte handlinger. For eksempel kan vi vurdere hvilke knapper på nettstedet vårt som ble klikket på hvor ofte og hvilke produkter som ble sett eller kjøpt spesielt ofte. Denne informasjonen brukes til å generere konverteringsstatistikk. Vi lærer det totale antallet brukere som har klikket på annonsene våre og hvilke handlinger de har utført. Vi mottar ingen informasjon som vi personlig kan identifisere brukeren med. Google bruker selv informasjonskapsler eller sammenlignbare gjenkjenningsteknologier for identifikasjon.

Googles konverteringssporing brukes på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd for å optimalisere både nettsiden og reklamen. Hvis et tilsvarende samtykke ble bedt om (f.eks. samtykke til lagring av informasjonskapsler), skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av artikkel 6 (1) (a) GDPR; samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Du finner mer informasjon om Googles konverteringssporing i Googles databeskyttelsesforskrifter: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Plugins og verktøy

Google Web Fonts (lokal hosting)

Denne siden bruker såkalte nettfonter levert av Google for enhetlig visning av fonter. Google Fonts er installert lokalt. Det er ingen tilkobling til Google-servere.

Du finner mer informasjon om Google Web Fonts under https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles personvernregler: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. e-handel og betalingsleverandører

Behandling av data (kunde- og kontraktsdata)

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger kun i den grad de er nødvendige for etablering, innhold eller endring av rettsforholdet (lagerdata). Dette er basert på artikkel 6 paragraf 1 bokstav b GDPR, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller pre-kontraktuelle tiltak. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om bruken av denne nettsiden (bruksdata) kun i den grad det er nødvendig for at brukeren skal kunne bruke tjenesten eller fakturere brukeren.

De innsamlede kundedataene vil bli slettet etter fullføring av bestillingen eller avslutning av forretningsforholdet. Lovbestemte oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

Dataoverføring ved kontraktsinngåelse for nettbutikker, forhandlere og vareutsendelse

Vi overfører kun personopplysninger til tredjeparter dersom dette er nødvendig innenfor rammen av kontraktsbehandlingen, for eksempel til selskapet som er betrodd leveringen av varene eller banken som er ansvarlig for å behandle betalingen. Enhver videre overføring av dataene finner ikke sted eller bare hvis du uttrykkelig har samtykket til overføringen. Dine data vil ikke bli gitt videre til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel for reklameformål.

Grunnlaget for databehandling er art. 6 paragraf 1 lit b GDPR, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller pre-kontraktuelle tiltak.

Dataoverføring ved inngåelse av kontrakt for tjenester og digitalt innhold

Vi overfører kun personopplysninger til tredjeparter dersom dette er nødvendig innenfor rammen av kontraktsbehandlingen, for eksempel til banken som er ansvarlig for behandling av betalinger.

Enhver videre overføring av dataene finner ikke sted eller bare hvis du uttrykkelig har samtykket til overføringen. Dine data vil ikke bli gitt videre til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel for reklameformål.

Grunnlaget for databehandling er art. 6 paragraf 1 lit b GDPR, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller pre-kontraktuelle tiltak.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsselskaper på nettsiden vår. Hvis du foretar et kjøp fra oss, vil betalingsopplysningene dine (f.eks. navn, betalingsbeløp, kontodetaljer, kredittkortnummer) bli behandlet av betalingstjenesteleverandøren med det formål å behandle betalingen. De respektive avtale- og databeskyttelsesbestemmelsene til den respektive leverandøren gjelder for disse transaksjonene. Betalingstjenesteleverandørene brukes på grunnlag av artikkel 6 (1) (b) GDPR (kontraktsbehandling) og av hensyn til en betalingsprosess som er så smidig, praktisk og sikker som mulig (artikkel 6 (1) (f) GDPR). I den grad samtykket ditt blir bedt om for visse handlinger, er artikkel 6 (1) (a) GDPR det juridiske grunnlaget for databehandling; Samtykke kan tilbakekalles når som helst for fremtiden.

Vi bruker følgende betalingstjenester / betalingstjenesteleverandører på denne nettsiden:

PayPal

Leverandøren av denne betalingstjenesten er PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt "PayPal").

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Detaljer finner du i PayPals databeskyttelseserklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Andre tjenester

Smart utseende

Dette nettstedet bruker Smartlook-sporingsverktøyet fra Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Tsjekkia ("Smartlook") for å registrere tilfeldig utvalgte individuelle besøk utelukkende med en anonym IP-adresse. Dette sporingsverktøyet gjør det mulig å bruke informasjonskapsler for å vurdere hvordan du bruker nettsiden (f.eks. hvilket innhold som klikkes på). For dette formålet vises en bruksprofil visuelt. Brukerprofiler opprettes kun når pseudonymer brukes. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine data er samtykket du har gitt (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO). Informasjonen som samles inn på denne måten, videreformidles til den ansvarlige. Den ansvarlige lagrer dette utelukkende på sin server i Tyskland. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med virkning for fremtiden via innstillingene for informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om databeskyttelse hos Smartlook finner du på https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Rediger innstillinger

Rediger samtykkeinnstillinger