Odtlačok

Podľa § 5 TMG

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 Mníchov

Obchodný register: HRB 227506
Registrový súd: Okresný súd v Mníchove

Reprezentovaný:
Pani Nadine Budde
Pán David Vielhuber

Kontakt

Telefón: +49 (0) 89 21 540 01 40
Fax: +49 (0) 89 21 540 01 49
E-mail: hi@gtbabel.com

DIČ

Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa § 27 zákona o dani z obratu:
DE 307 642 726

Informácie o poistení profesijnej zodpovednosti

Názov a bydlisko poisťovne:
exali AG
Franz-Kobinger-Strasse 9
86157 Augsburg

Oblasť platnosti poistenia:
Celosvetová poistná ochrana

Riešenie sporov EÚ

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Našu e-mailovú adresu nájdete vyššie v tiráži.

Riešenie spotrebiteľských sporov/univerzálny arbitrážny výbor

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym výborom.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach podľa § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Podľa §§ 8 až 10 TMG však my ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uchovávané informácie tretích strán ani skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto smere je však možná až od okamihu, keď je známa znalosť konkrétneho porušenia zákona. Hneď ako sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované na možné porušenie zákona. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný.

Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok však nie je rozumná bez konkrétnych dôkazov o porušení. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Rozmnožovanie, úprava, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorských práv vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie tejto stránky sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú dodržané autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takýto obsah okamžite odstránime.