Zasebnost

1. Zasebnost na prvi pogled

Splošne informacije

Naslednje opombe nudijo preprost pregled, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, s katerimi se lahko osebno identificirate. Podrobne informacije o temi varstva podatkov najdete v naši izjavi o varstvu podatkov, navedeni pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tej spletni strani?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Njihove kontaktne podatke najdete v rubriki "Obvestilo pristojnega organa" v tej izjavi o varstvu podatkov.

Kako zbiramo vaše podatke?

Po eni strani se vaši podatki zbirajo, ko nam jih sporočite. To je lahko z. B. so podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke zbirajo samodejno ali z vašim soglasjem naši IT sistemi, ko obiščete spletno stran. To so predvsem tehnični podatki (npr. internetni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda strani). Ti podatki se samodejno zbirajo, takoj ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Del podatkov se zbira za zagotovitev, da je spletno mesto brez napak. Druge podatke lahko uporabite za analizo vašega vedenja uporabnikov.

Kakšne pravice imate glede svojih podatkov?

Imate pravico, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu vaših shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste dali soglasje za obdelavo podatkov, lahko to privolitev kadar koli prekličete v prihodnosti. Prav tako imate v določenih okoliščinah pravico zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Če imate dodatna vprašanja o varstvu podatkov, nas lahko kontaktirate kadarkoli.

Orodja za analizo in orodja tretjih oseb

Ko obiščete to spletno mesto, je mogoče statistično oceniti vaše vedenje pri deskanju. To se v glavnem izvaja s tako imenovanimi analiznimi programi.

Podrobne informacije o teh programih za analizo najdete v naslednji izjavi o varstvu podatkov.

2. Gostovanje in omrežja za dostavo vsebine (CDN)

Zunanje gostovanje

To spletno mesto gosti zunanji ponudnik storitev (gostitelj). Osebni podatki, zbrani na tem spletnem mestu, so shranjeni na strežnikih gostitelja. To so lahko predvsem naslovi IP, kontaktne zahteve, meta in komunikacijski podatki, pogodbeni podatki, kontaktni podatki, imena, dostop do spletnega mesta in drugi podatki, ustvarjeni prek spletne strani.

Gostitelj se uporablja za izpolnjevanje pogodbe z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (6. odst. 1. lit. b DSGVO) ter v interesu varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naše spletne ponudbe s strani profesionalnega ponudnika ( 6. odstavek 1. točka f GDPR).

Naš gostitelj bo vaše podatke obdelal le v obsegu, v katerem je to potrebno za izpolnjevanje njegovih obveznosti glede izvajanja in bo upošteval naša navodila v zvezi s temi podatki.

Uporabljamo naslednji hoster:

ALL-INKL.COM - Novi mediji München
Lastnik: René Munnich
Glavna ulica 68 | D-02742 Friedersdorf

Sklenitev pogodbe za obdelavo naročila

Za zagotavljanje obdelave v skladu z varstvom podatkov smo z našim gostiteljem sklenili pogodbo o obdelavi naročil.

3. Splošne informacije in obvezne informacije

Zasebnost

Upravljavci teh strani jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov zelo resno. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in to izjavo o varstvu podatkov.

Če uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, s katerimi se lahko osebno identificirate. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in za kakšen namen se to zgodi.

Želimo poudariti, da ima prenos podatkov na internetu (npr. pri komunikaciji po e-pošti) lahko varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Opomba o odgovornem organu

Odgovorni organ za obdelavo podatkov na tej spletni strani je:

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 München

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 40
Elektronski naslov: hi@gtbabel.com

Odgovorni organ je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi odloča o namenu in sredstvu obdelave osebnih podatkov (npr. imena, elektronski naslovi ipd.).

Trajanje skladiščenja

Če v tej izjavi o varstvu podatkov ni določeno posebno obdobje shranjevanja, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler namen obdelave podatkov ne bo več veljaven. Če podate zakonito zahtevo za izbris ali prekličete svoje soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge zakonsko dovoljene razloge za shranjevanje vaših osebnih podatkov (npr. davčna ali komercialna obdobja hrambe); v slednjem primeru bodo podatki izbrisani, ko ti razlogi prenehajo obstajati.

Opomba o prenosu podatkov v ZDA in druge tretje države

Naše spletno mesto vključuje orodja podjetij s sedežem v ZDA ali drugih tretjih državah, ki po zakonodaji o varstvu podatkov niso varna. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo v te tretje države in tam obdelujejo. Želimo poudariti, da v teh državah ni mogoče zagotoviti nobene ravni varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z EU. Na primer, ameriška podjetja so dolžna posredovati osebne podatke varnostnim organom, ne da bi vi kot zadevna oseba proti temu lahko sprožili pravni postopek. Zato ni mogoče izključiti, da bodo organi ZDA (npr. tajne službe) obdelali, ocenili in trajno shranili vaše podatke na strežnikih ZDA za namene spremljanja. Na te predelave nimamo vpliva.

Preklic vašega soglasja za obdelavo podatkov

Številne operacije obdelave podatkov so možne le z vašim izrecnim soglasjem. Privolitev, ki ste jo že dali, lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je potekala do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in do neposrednega oglaševanja (čl. 21 GDPR)

ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA čl. 6 ABS. 1 LIT. E ALI F GDPR, IMATE PRAVICO DO UGOVORA PROTI OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV KADAR KOLI IZ RAZLOGOV, KI IZhajajo iz VAŠE POSEBNE SITUACIJE; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA TEH DOLOČBAH. ZAŠTO PRAVNA PODLAGA, NA KATERI TEMELJA OBDELAVA, LAHKO NAJDETE V TEJ POLITIKI O ZASEBNOSTI PODATKOV. ČE UGODITE, NE BOMO VEČ OBDELOVALI VAŠIH ZADEVNIH OSEBNIH PODATKOV, razen, če NE LAHKO DOKAZAMO OBSEŽNE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREGLEDAJO VAŠE INTERESE, PRAVICE IN SVOBODO UGOVOR V SKLADU S SKLADNO 12).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NEPOSREDNO OGLAŠEVANJE, IMATE KAKO KOLI PRAVICO Ugovarjati OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN TAKEGA OGLAŠEVANJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE V MESJU, POVEZANEM S TAKŠNIM NEPOSREDNIM OGLAŠEVANJEM. ČE UGOVARATE, VAŠI OSEBNI PODATKI NE BODO VEČ UPORABLJENI V NAMENE NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA (UGOVOR PO 21. odstavku 21. člena GDPR).

Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev GDPR imajo prizadeti pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imajo običajno prebivališče, kraj dela ali kraj domnevne kršitve. Pravica do vložitve pritožbe ne posega v katero koli drugo upravno ali sodno sredstvo.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da podatke, ki jih obdelujemo samodejno na podlagi vašega soglasja ali v skladu s pogodbo, izročimo vam ali tretji osebi v skupni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugi odgovorni osebi, bo to storjeno le v obsegu, v katerem je to tehnično izvedljivo.

Šifriranje SSL ali TLS

Iz varnostnih razlogov in zaradi zaščite prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali povpraševanja, ki nam jih pošljete kot upravljavcu spletnega mesta, to spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS. Šifrirano povezavo lahko prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://" in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo brati podatkov, ki nam jih posredujete.

Šifrirane plačilne transakcije na tem spletnem mestu

Če nam po sklenitvi pogodbe, ki temelji na proviziji, morate poslati svoje podatke o plačilu (npr. številko računa za pooblastilo za neposredno bremenitev), so ti podatki potrebni za obdelavo plačil.

Plačilne transakcije z običajnimi plačilnimi sredstvi (Visa/MasterCard, direktna bremenitev) se izvajajo izključno preko šifrirane povezave SSL ali TLS. Šifrirano povezavo lahko prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://" in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Pri šifrirani komunikaciji tretjim osebam ne morejo brati vaših plačilnih podatkov, ki nam jih posredujete.

Informacije, izbris in popravek

V okviru veljavnih zakonskih določil imate pravico do brezplačnih informacij o vaših shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in, če je potrebno, pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov kadar koli. . Če imate dodatna vprašanja o osebnih podatkih, nas lahko kontaktirate kadarkoli.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Za to nas lahko kadar koli kontaktirate. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

  • Če oporekate točnosti vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo čas, da to preverimo. V času trajanja pregleda imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji.
  • Če se je obdelava vaših osebnih podatkov zgodila/dogaja nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
  • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, potrebujete pa jih za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih zahtevkov, imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji namesto izbrisa.
  • Če ste vložili ugovor v skladu s členom 21(1) GDPR, je treba pretehtati vaše in naše interese. Dokler še ni ugotovljeno, čigavi interesi prevladujejo, imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko ti podatki - razen za njihovo shranjevanje - uporabljajo samo z vašim soglasjem ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembne javnega interesa Evropske unije ali države članice.

4. Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Piškotki

Naša spletna stran uporablja tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhne besedilne datoteke in ne povzročajo škode vaši končni napravi. Na vaši končni napravi so shranjeni bodisi začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) bodisi trajno (trajni piškotki). Piškotki seje se po vašem obisku samodejno izbrišejo. Trajni piškotki ostanejo shranjeni na vaši končni napravi, dokler jih sami ne izbrišete ali dokler jih vaš spletni brskalnik samodejno ne izbriše.

V nekaterih primerih se lahko piškotki tretjih podjetij shranijo tudi na vašo končno napravo, ko vstopite na naše spletno mesto (piškotki tretjih oseb). Ti nam ali vam omogočajo uporabo določenih storitev tretjega podjetja (npr. piškotkov za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično potrebni, ker določene funkcije spletnega mesta brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalnega vozička ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov ali za prikazovanje oglaševanja.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije (potrebni piškotki) ali za zagotavljanje določenih funkcij, ki jih želite (funkcionalni piškotki, npr. za funkcijo nakupovalnega vozička) ali za optimizacijo spletne strani (npr. piškotki za merjenje spletne publike). shranjeni na na podlagi člena 6(1)(f) GDPR, razen če je določena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje piškotkov za tehnično brez napak in optimizirano izvajanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov, se ustrezni piškotki shranijo izključno na podlagi tega soglasja (člen 6(1)(a) GDPR); privolitev lahko kadar koli prekliče.

Brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in piškotke dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejem piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov, ko je brskalnik zaprt. Če so piškotki deaktivirani, je lahko delovanje te spletne strani omejeno.

Če piškotke uporabljajo tretja podjetja ali za namene analize, vas bomo o tem posebej obvestili v tej izjavi o varstvu podatkov in po potrebi zaprosili za vaše soglasje.

Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje podatke v tako imenovane strežniške log datoteke, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. to so:

  • Vrsta brskalnika in različica brskalnika
  • uporabljen operacijski sistem
  • URL napotitelja
  • Ime gostitelja računalnika, ki dostopa
  • Čas zahteve strežnika
  • IP naslov

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Ti podatki se zbirajo na podlagi člena 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletne strani ima legitimen interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svojega spletnega mesta – v ta namen morajo biti zabeležene datoteke dnevnika strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete povpraševanje prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke iz obrazca za povpraševanje, vključno s kontaktnimi podatki, ki ste jih tam navedli, shranili za namene obdelave povpraševanja in v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne posredujemo brez vašega soglasja.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi člena 6(1)(b) GDPR, če je vaša zahteva povezana z izpolnitvijo pogodbe ali je potrebna za izvedbo predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (čl. 6. odst. 1. lit. f GDPR) ali na vaši privolitvi (čl. 6. odst. 1. lit. a GDPR) če je bilo to poizvedovano.

Podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, bodo ostali pri nas, dokler nas ne zaprosite, da jih izbrišemo, ne prekličete svojega soglasja za shranjevanje ali namen hrambe podatkov ne velja več (npr. po obdelavi vaše zahteve). Obvezne zakonske določbe – zlasti obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

5. Orodja za analizo in oglaševanje

Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcije storitve spletne analize Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogoča upravljavcu spletne strani analizirati vedenje obiskovalcev spletne strani. Upravljavec spletne strani prejme različne podatke o uporabi, kot so ogledi strani, trajanje bivanja, uporabljeni operacijski sistemi in izvor uporabnika. Google lahko te podatke povzame v profilu, ki je dodeljen ustreznemu uporabniku ali njegovi napravi.

Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namene analize vedenja uporabnikov (npr. piškotki ali prstni odtis naprave). Podatki, ki jih Google zbere o uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

To orodje za analizo se uporablja na podlagi člena 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes analizirati vedenje uporabnikov, da bi optimiziral tako svojo spletno stran kot njeno oglaševanje. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje (npr. soglasje za shranjevanje piškotkov), obdelava poteka izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR; privolitev lahko kadar koli prekliče.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Anonimizacija IP-ja

Na tej spletni strani smo aktivirali funkcijo anonimizacije IP-ja. Zaradi tega bo Google vaš IP naslov skrajšal v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, preden bo posredovan v ZDA. Le v izjemnih primerih bo celoten IP naslov poslan na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan. Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta uporabil te podatke za oceno vaše uporabe spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnosti spletnega mesta in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostjo spletnega mesta in uporabo interneta, upravljavcu spletnega mesta. Naslov IP, ki ga posreduje vaš brskalnik kot del Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

Vtičnik brskalnika

Googlu lahko preprečite zbiranje in obdelavo vaših podatkov tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Več informacij o tem, kako Google Analytics ravna s podatki uporabnikov, najdete v Googlovi izjavi o varstvu podatkov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Obdelava naročila

Z Googlom smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil in pri uporabi storitve Google Analytics v celoti izvajamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov.

Trajanje skladiščenja

Podatki, ki jih Google shrani na ravni uporabnika in dogodka, ki so povezani s piškotki, uporabniškimi ID-ji (npr. ID uporabnika) ali oglaševalskimi ID-ji (npr. piškotki DoubleClick, oglaševalski ID za Android), so po 14 mesecih anonimizirani ali izbrisani. Podrobnosti o tem najdete na naslednji povezavi: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Upravljavec spletnega mesta uporablja Google Ads. Google Ads je spletni oglaševalski program podjetja Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogoča prikazovanje oglasov v iskalniku Google ali na spletnih mestih tretjih oseb, ko uporabnik v Googlu vnese določene iskalne izraze (ciljanje po ključnih besedah). Poleg tega se lahko ciljno usmerjeni oglasi prikažejo z uporabo uporabniških podatkov (npr. podatki o lokaciji in zanimanja), ki so na voljo pri Googlu (ciljanje na ciljno skupino). Kot upravljavec spletne strani lahko te podatke ovrednotimo kvantitativno, na primer z analizo, kateri iskalni izrazi so privedli do prikaza naših oglasov in koliko oglasov je privedlo do ustreznih klikov.

Google Ads se uporablja na podlagi člena 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletne strani ima legitimen interes za čim bolj učinkovito trženje svojih storitev.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks in https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Googlovo sledenje konverzijam

To spletno mesto uporablja Googlovo sledenje konverzijam. Ponudnik je Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

S pomočjo Googlovega sledenja konverzijam lahko z Googlom prepoznamo, ali je uporabnik izvedel določena dejanja. Ocenimo lahko na primer, kateri gumbi na našem spletnem mestu so bili klikani, kako pogosto in kateri izdelki so bili posebej pogosto ogledovani ali kupljeni. Te informacije se uporabljajo za ustvarjanje statistike konverzij. Izvedemo skupno število uporabnikov, ki so kliknili naše oglase in kaj so storili. Ne prejemamo nobenih podatkov, s katerimi bi lahko osebno identificirali uporabnika. Google sam uporablja piškotke ali primerljive tehnologije za prepoznavanje za identifikacijo.

Googlovo sledenje konverzijam se uporablja na podlagi člena 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes analizirati vedenje uporabnikov, da bi optimiziral tako svojo spletno stran kot njeno oglaševanje. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje (npr. soglasje za shranjevanje piškotkov), obdelava poteka izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR; privolitev lahko kadar koli prekliče.

Več informacij o Googlovem sledenju konverzijam najdete v Googlovih predpisih o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Vtičniki in orodja

Google spletne pisave (lokalno gostovanje)

To spletno mesto uporablja tako imenovane spletne pisave, ki jih zagotavlja Google za enoten prikaz pisav. Googlove pisave so nameščene lokalno. Povezave z Googlovimi strežniki ni.

Več informacij o Googlovih spletnih pisavah najdete pod https://developers.google.com/fonts/faq in v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Ponudniki e-trgovine in plačil

Obdelava podatkov (podatki o strankah in pogodbah)

Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če so nujni za vzpostavitev, vsebino ali spremembo pravnega razmerja (popisni podatki). To temelji na členu 6, odstavek 1, črka b GDPR, ki omogoča obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih ukrepov. Osebne podatke o uporabi tega spletnega mesta (podatke o uporabi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le v obsegu, ki je potreben, da uporabniku omogočimo uporabo storitve ali mu zaračunamo račun.

Zbrani podatki o stranki bodo izbrisani po zaključku naročila ali prekinitvi poslovnega razmerja. Zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.

Prenos podatkov ob sklenitvi pogodbe za spletne trgovine, trgovce in odpremo blaga

Osebne podatke posredujemo tretjim osebam le, če je to potrebno v okviru pogodbene obdelave, na primer podjetju, ki mu je zaupana dobava blaga, ali banki, ki je odgovorna za obdelavo plačila. Kakršen koli nadaljnji prenos podatkov ne poteka ali le, če ste s posredovanjem izrecno privolili. Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam brez vašega izrecnega soglasja, na primer za namene oglaševanja.

Osnova za obdelavo podatkov je 6. odstavek 1. točka b GDPR, ki omogoča obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih ukrepov.

Prenos podatkov ob sklenitvi pogodbe za storitve in digitalne vsebine

Osebne podatke posredujemo tretjim osebam le, če je to potrebno v okviru obdelave pogodbe, na primer banki, pristojni za obdelavo plačil.

Kakršen koli nadaljnji prenos podatkov ne poteka ali le, če ste s posredovanjem izrecno privolili. Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam brez vašega izrecnega soglasja, na primer za namene oglaševanja.

Osnova za obdelavo podatkov je 6. odstavek 1. točka b GDPR, ki omogoča obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih ukrepov.

Plačilne storitve

Na naši spletni strani integriramo plačilne storitve tretjih podjetij. Če opravite nakup pri nas, bo ponudnik plačilnih storitev obdelal vaše podatke o plačilu (npr. ime, znesek plačila, podatke o računu, številko kreditne kartice) za namene obdelave plačil. Za te transakcije veljajo ustrezne pogodbe in določbe o varstvu podatkov posameznega ponudnika. Ponudniki plačilnih storitev se uporabljajo na podlagi člena 6(1)(b) GDPR (obdelava pogodbe) in v interesu plačilnega postopka, ki je čim bolj nemoten, priročen in varen (člen 6(1)(f) GDPR). V kolikor se za določena dejanja zahteva vaše soglasje, je člen 6(1)(a) GDPR pravna podlaga za obdelavo podatkov; Soglasje lahko kadar koli prekličete za prihodnost.

Na tem spletnem mestu uporabljamo naslednje plačilne storitve/ponudnike plačilnih storitev:

PayPal

Ponudnik te plačilne storitve je PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljnjem besedilu "PayPal").

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Podrobnosti najdete v izjavi o varstvu podatkov PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Druge storitve

Pameten videz

To spletno mesto uporablja orodje za sledenje Smartlook podjetja Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Češka republika (»Smartlook«) za beleženje naključno izbranih posameznih obiskov izključno z anonimnim naslovom IP. To orodje za sledenje omogoča uporabo piškotkov za oceno, kako uporabljate spletno mesto (npr. katera vsebina je bila kliknjena). V ta namen je vizualno prikazan profil uporabe. Uporabniški profili se ustvarijo samo, če se uporabljajo psevdonimi. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je privolitev, ki ste jo dali (člen 6, odst. 1 S. 1 lit. a DSGVO). Tako zbrane informacije se posredujejo odgovorni osebi. Odgovorna oseba to shrani izključno na svojem strežniku v Nemčiji. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost prek nastavitev piškotkov. Dodatne informacije o varstvu podatkov pri Smartlooku so na voljo na https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Uredite nastavitve

Uredite nastavitve soglasja