Ngulitje

Sipas § 5 TMG

mbyll2 media e re GmbH
Auenstrasse 6
80469 Mynih

Regjistri tregtar: HRB 227506
Gjykata e regjistrimit: Gjykata e Qarkut të Mynihut

Përfaqësuar nga:
Zonja Nadine Budde
Zoti David Vielhuber

Kontaktoni

Telefoni: +49 (0) 89 21 540 01 40
Faks: +49 (0) 89 21 540 01 49
Email: hi@gtbabel.com

Identiteti i taksave

Numri i identifikimit të taksës së shitjes sipas § 27 një ligj mbi tatimin mbi shitjet:
DE 307 642 726

Informacion mbi sigurimin e dëmshpërblimit profesional

Emri dhe vendbanimi i siguruesit:
exali AG
Franz-Kobinger-Strasse 9
86157 Augsburg

Fusha e vlefshmërisë së sigurimit:
Mbrojtja e sigurimit në mbarë botën

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve të BE-së

Komisioni Evropian ofron një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Adresa jonë e postës elektronike mund të gjendet më lart në printim.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve të konsumatorëve/bordi i arbitrazhit universal

Ne nuk jemi të gatshëm ose të detyruar të marrim pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi arbitrazhi konsumator.

Përgjegjësia për përmbajtjen

Si ofrues shërbimi, ne jemi përgjegjës për përmbajtjen tonë në këto faqe sipas Seksionit 7, Paragrafi 1 i Aktit Gjerman të Telemedias (TMG). Sipas §§ 8 deri në 10 TMG, megjithatë, ne si ofrues shërbimi nuk jemi të detyruar të monitorojmë informacionet e transmetuara ose të ruajtura të palëve të treta ose të hetojmë rrethanat që tregojnë aktivitet të paligjshëm.

Detyrimet për të hequr ose bllokuar përdorimin e informacionit sipas ligjeve të përgjithshme mbeten të paprekura. Megjithatë, përgjegjësia në këtë drejtim është e mundur vetëm nga momenti në të cilin dihet dijenia për një shkelje specifike të ligjit. Sapo të marrim dijeni për ndonjë shkelje të ligjit, do ta heqim menjëherë këtë përmbajtje.

Përgjegjësia për lidhjet

Oferta jonë përmban lidhje me faqet e jashtme të internetit mbi të cilat ne nuk kemi asnjë ndikim. Prandaj, ne nuk mund të marrim asnjë përgjegjësi për këtë përmbajtje të jashtme. Ofruesi ose operatori përkatës i faqeve është gjithmonë përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të lidhura. Faqet e lidhura u kontrolluan për shkelje të mundshme ligjore në momentin e lidhjes. Përmbajtja e paligjshme nuk ishte e njohur në kohën e lidhjes.

Megjithatë, një kontroll i përhershëm i përmbajtjes së faqeve të lidhura nuk është i arsyeshëm pa prova konkrete të një shkeljeje. Sapo të marrim dijeni për shkelje ligjore, ne do të heqim menjëherë lidhje të tilla.

E drejta e autorit

Përmbajtja dhe veprat në këto faqe të krijuara nga operatorët e faqes janë subjekt i ligjit gjerman për të drejtat e autorit. Dyfishimi, redaktimi, shpërndarja dhe çdo lloj shfrytëzimi jashtë kufijve të së drejtës së autorit kërkon pëlqimin me shkrim të autorit ose krijuesit përkatës. Shkarkimet dhe kopjet e kësaj faqeje lejohen vetëm për përdorim privat, jo komercial.

Përderisa përmbajtja në këtë faqe nuk është krijuar nga operatori, respektohen të drejtat e autorit të palëve të treta. Në veçanti përmbajtja e palëve të treta shënohet si e tillë. Nëse megjithatë viheni në dijeni për një shkelje të së drejtës së autorit, ju kërkojmë që të na informoni në përputhje me rrethanat. Sapo të marrim dijeni për shkelje ligjore, ne do ta heqim menjëherë këtë përmbajtje.