E drejta e tërheqjes

Kënaqësia juaj është e rëndësishme për ne. Ju keni të drejtë të anuloni një blerje brenda katërmbëdhjetë ditësh pa dhënë arsye. Periudha e anulimit është katërmbëdhjetë ditë nga dita që keni blerë produktin. Për të ushtruar të drejtën tuaj të tërheqjes, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm. Për të përmbushur afatin e anulimit, mjafton që ju të dërgoni komunikimin në lidhje me ushtrimin e së drejtës së anulimit përpara se të skadojë periudha e anulimit.

mbyll2 media e re GmbH
Auenstrasse 6
80469 Mynih

Informacionin e klientit