Avtryck

Enligt 5 § TMG

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 München

Handelsregister: HRB 227506
Registreringsdomstol: Münchens tingsrätt

Representerad av:
Fru Nadine Budde
Herr David Vielhuber

Kontakt

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 40
Fax: +49 (0) 89 21 540 01 49
E-post: hi@gtbabel.com

Skatte ID

Omsättningsskattenummer enligt 27 § a omsättningsskattelagen:
DE 307 642 726

Information om yrkesansvarsförsäkring

Försäkringsgivarens namn och hemvist:
exali AG
Franz-Kobinger-Strasse 9
86157 Augsburg

Försäkringens giltighetsområde:
Världsomspännande försäkringsskydd

EU-tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Vår e-postadress hittar du ovan i förlaget.

Konsumenttvistlösning/universell skiljenämnd

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt § 7, paragraf 1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om ett specifikt lagöverträdelse är känt. Så snart vi blir medvetna om några brott mot lagen kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser som vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på ett intrång. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, redigering, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. I synnerhet är innehåll från tredje part markerat som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.