திரும்பப் பெறுவதற்கான உரிமை

உங்கள் திருப்தி எங்களுக்கு முக்கியம். காரணத்தைக் கூறாமல் பதினான்கு நாட்களுக்குள் வாங்குதலை ரத்துசெய்ய உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. நீங்கள் தயாரிப்பை வாங்கிய நாளிலிருந்து பதினான்கு நாட்கள் ரத்துசெய்யும் காலம். திரும்பப் பெறுவதற்கான உங்கள் உரிமையைப் பயன்படுத்த, பின்வரும் படிவத்தை நிரப்பவும். ரத்துசெய்யும் காலக்கெடுவைச் சந்திக்க, ரத்துசெய்யும் காலம் முடிவடைவதற்கு முன், நீங்கள் ரத்துசெய்யும் உரிமையைப் பயன்படுத்துவது தொடர்பான தகவல்தொடர்புகளை அனுப்பினால் போதுமானது.

மூடு2 புதிய மீடியா GmbH
Auenstrasse 6
80469 முனிச்

வாடிக்கையாளர் தகவல்