Dấu ấn

Theo § 5 TMG

close2 phương tiện truyền thông mới GmbH
Auenstrasse 6
80469 Munich

Đăng ký thương mại: HRB 227506
Tòa án đăng ký: Tòa án quận Munich

Đại diện bởi:
Bà Nadine Budde
Mr David Vielhuber

Tiếp xúc

Điện thoại: +49 (0) 89 21 540 01 40
Fax: +49 (0) 89 21 540 01 49
Email: hi@gtbabel.com

Mã số thuế

Mã số thuế bán hàng theo § 27 một luật thuế bán hàng:
DE 307 642 726

Thông tin về bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp

Tên và nơi cư trú của công ty bảo hiểm:
exali AG
Franz-Kobinger-Strasse 9
86157 Augsburg

Phạm vi hiệu lực của bảo hiểm:
Bảo hiểm toàn cầu

Giải quyết tranh chấp của Liên minh Châu Âu

Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng để giải quyết tranh chấp trực tuyến (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Địa chỉ e-mail của chúng tôi có thể được tìm thấy ở trên trong dấu ấn.

Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng / hội đồng trọng tài phổ quát

Chúng tôi không sẵn sàng hoặc không có nghĩa vụ tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng.

Trách nhiệm pháp lý đối với nội dung

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung của chính chúng tôi trên các trang này theo Mục 7, Đoạn 1 của Đạo luật Telemedia Đức (TMG). Tuy nhiên, theo §§ 8 đến 10 TMG, chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ không có nghĩa vụ giám sát thông tin của bên thứ ba được truyền hoặc lưu trữ hoặc điều tra các trường hợp cho thấy hoạt động bất hợp pháp.

Các nghĩa vụ xóa hoặc chặn việc sử dụng thông tin theo luật chung vẫn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý trong vấn đề này chỉ có thể thực hiện được tại thời điểm mà người ta biết rõ về một hành vi vi phạm pháp luật cụ thể. Ngay khi nhận thấy có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, chúng tôi sẽ xóa nội dung này ngay lập tức.

Trách nhiệm pháp lý đối với các liên kết

Phiếu mua hàng của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài mà chúng tôi không có ảnh hưởng. Do đó, chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung bên ngoài này. Nhà cung cấp hoặc nhà điều hành tương ứng của các trang luôn chịu trách nhiệm về nội dung của các trang được liên kết. Các trang được liên kết đã được kiểm tra xem có thể có vi phạm pháp luật tại thời điểm liên kết hay không. Nội dung bất hợp pháp không thể nhận dạng được tại thời điểm liên kết.

Tuy nhiên, việc kiểm soát vĩnh viễn nội dung của các trang được liên kết là không hợp lý nếu không có bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm. Ngay sau khi chúng tôi nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ xóa các liên kết đó ngay lập tức.

Bản quyền

Nội dung và tác phẩm trên các trang này do các nhà điều hành trang tạo ra phải tuân theo luật bản quyền của Đức. Việc sao chép, chỉnh sửa, phân phối và bất kỳ hình thức khai thác nào ngoài giới hạn bản quyền đều cần có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả hoặc người sáng tạo tương ứng. Tải xuống và bản sao của trang web này chỉ được phép sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

Trong chừng mực nội dung trên trang web này không được tạo ra bởi nhà điều hành, bản quyền của các bên thứ ba được tuân theo. Đặc biệt nội dung của các bên thứ ba được đánh dấu như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn biết về việc vi phạm bản quyền, chúng tôi yêu cầu bạn thông báo cho chúng tôi một cách phù hợp. Ngay sau khi chúng tôi phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó ngay lập tức.