Imigomo Yesevisi

§ Ububanzi obu-1

 1.  Imigomo nemibandela yethu isebenza kuzo zonke izinsizakalo okufanele zinikezwe yithi ngokuhambisana nezinkontileka ezifinyelelwe phakathi kwethu nekhasimende.
 2.  Ukuba semthethweni kwale migomo nemibandela kukhawulelwe ebudlelwaneni benkontileka nezinkampani.
 3. Ububanzi bemisebenzi yethu buphumela kwinkontileka ephothulwe esimweni ngasinye.

§ 2 Ukunikezwa nokuphothulwa kwenkontileka

I-oda lekhasimende noma ukusayinwa kwenkontileka kumelela isithembiso esiyisibopho esingasamukela engakapheli amasonto amabili ngokuthumela isiqinisekiso se-oda noma ikhophi yenkontileka esayiniwe. Iminikelo noma iziphakamiso zezindleko ezenziwe yithi ngaphambili azibophezeli.

§ 3 Ukwemukelwa

 1.  Ukwemukelwa kwesevisi esihlinzekwa yithi kwenzeka ngesimemezelo esihlukile sokwamukela okuhlanganisa nephrothokholi ehambisanayo.
 2.  Uma umphumela womsebenzi uhambisana nezivumelwano, ikhasimende kufanele lisho ngokushesha ukuthi liyasamukela uma senza umsebenzi. Ukwamukela angeke kunqatshwe ngenxa yokuchezuka okungabalulekile. Uma ukwamukelwa yikhasimende kungenzeki ngesikhathi, sizobeka umnqamulajuqu ozwakalayo wokuhambisa isimemezelo. Umphumela womsebenzi uthathwa njengowamukelwe ekupheleni kwesikhathi uma ikhasimende lingachazanga ngokubhala phansi phakathi nalesi sikhathi izizathu zokwenqaba ukwamukelwa noma lisebenzisa umsebenzi noma isevisi edalwe yithi ngaphandle kokubhukha futhi sikuvezile ukubaluleka kwalokhu. ekuqaleni kwenkathi ukuziphatha baye babonisa.

§ 4 Amanani nemibandela yokukhokha

 1.  Iholo lesevisi esetshenziswa yikhasimende liphuma kwinkontileka, kanjalo nosuku olunqunyiwe lomholo.
 2.  Iholo kufanele likhokhwe ngokudonswa kwemali ngokuqondile. Ama-invoyisi ayenzeka ngesevisi ehlinzekiwe. Le ndlela yokukhokha iyisisekelo esibalulekile sokubala amanani ethu ngakho-ke ibalulekile.
 3.  Uma ikhasimende lihluleka ukukhokha, inzalo ekweletini izokhokhiswa ngenani elisemthethweni (okwamanje amaphuzu angamaphesenti ayisishiyagalolunye ngaphezu kwesilinganiso senzalo esiyisisekelo).
 4.  Ikhasimende linelungelo lokukhokha kuphela uma izimangalo zalo eziphikisayo zisungulwe ngokusemthethweni, zingenakuphikiswa noma zibonwe yithi. Ikhasimende ligunyazwe kuphela ukusebenzisa ilungelo lokugcinwa uma isimangalo salo sisekelwe ebudlelwaneni obufanayo benkontileka.
 5. Sinelungelo lokulungisa iholo lethu ngokuvumelana nezinguquko zezindleko ezenzeke. Ukulungiswa kungenziwa okokuqala eminyakeni emibili ngemuva kokuphela kwenkontileka.

§ Ukubambisana kwe-5 kwekhasimende

Ikhasimende lithembisa ukubambisana ekulungiseni imiqondo, imibhalo kanye nezinto zokukhangisa ezithuthukisiwe. Ngemuva kokulungiswa yikhasimende nokugunyazwa, asisaboshiwe ngokwenza okungalungile kwe-oda.

§ 6 Ubude besikhathi Senkontileka Nokunqanyulwa

Isikhathi senkontileka kuvunyelwana ngaso ngamunye; yena, uqala ngokusayinwa kwenkontileka. Lokhu kunwetshwa ngokuthula ngomunye unyaka uma kungaqedwa ngomunye wezinkampani ezinenkontileka ngencwadi ebhalisiwe okungenani izinyanga ezintathu ngaphambi kokuphelelwa yisikhathi.

§ 7 Isibopho

 1. Isibopho sethu sokwephulwa kwesibopho somsebenzi nenkontileka ngokwenkontileka sinqunyelwe kunhloso kanye nobudedengu obukhulu. Lokhu akusebenzi esimweni sokulimala empilweni, emzimbeni kanye nempilo yekhasimende, izimangalo ngenxa yokwephulwa kwezibopho ezinkulu, okungukuthi izibopho ezivela kuhlobo lwenkontileka kanye nokwephulwa kwazo okubeka engcupheni ukufezwa kwenjongo inkontileka, kanye nokushintshwa Komonakalo obangelwe ukubambezeleka ngokusho kwe-§ 286 BGB. Kulokhu, sinesibopho kuwo wonke amaphutha.
 2. Ukukhishwa kwesikweletu okukhulunywe ngakho ngenhla kuyasebenza nasekuphuleni umsebenzi ngokunganaki okwenziwa ama-ejenti ethu abambekayo.
 3. Ngokuphathelene nesibopho somonakalo ongasekelwe ekulimaleni empilweni, esithweni noma empilweni yekhasimende singabandakanyiwe ngenxa yobudedengu obuncane, lezo zimangalo zizovinjelwa ngokomthetho ungakapheli unyaka owodwa kusukela ngesikhathi kuvela isimangalo.
 4. Inani lesikweletu sethu likhawulelwe emonakalweni ojwayelekile wenkontileka, obonakala kusengaphambili; elinganiselwe emaphesentini amahlanu eholo okuvunyelwene ngalo (inani).
 5. Uma ikhasimende lilimala ngenxa yokubambezeleka kokusebenza esibhekene nakho, isinxephezelo kufanele sikhokhelwe ngaso sonke isikhathi. Nokho, lokhu kukhawulelwe ephesentini elilodwa lomholo okuvunyelwene ngawo weviki ngalinye eliqediwe lokubambezeleka; esewonke, nokho, akukho ngaphezu kwamaphesenti amahlanu omholo okuvunyelwene ngawo wenkonzo yonke. Ukubambezeleka kwenzeka kuphela uma sihluleka ukuhlangabezana nomnqamulajuqu okuvunyelwene ngawo ngokuhlinzekwa kwezinsizakalo.
 6. Ukuphoqa okukhulu, iziteleka, ukungakwazi kwethu ngaphandle kwephutha lethu kwandisa isikhathi sokuhlinzeka ngesevisi ngesikhathi sokuvinjelwa.
 7. Ikhasimende lingahoxa kwinkontileka uma senza iphutha ekuhlinzekweni kwezinsizakalo futhi sizibekele isikhathi somusa esifanele ngokubhala ngesimemezelo esicacile sokuthi ukwamukela isevisi kuzonqatshwa ngemva kokuphelelwa yisikhathi kanye nesikhathi somusa (ezimbili amasonto) ngeke ibukwe . Ezinye izimangalo azikwazi ukuqinisekiswa, kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izimangalo zesikweletu ngokuya nge-§ 7.

§ 8 Iwaranti

Noma yiziphi izimangalo zewaranti zekhasimende zikhawulelwe ekulungisweni ngokushesha. Uma lokhu kwehluleka kabili phakathi nesikhathi esifanele (amasonto amabili) noma uma ukulungiswa kwenqatshwa, ikhasimende linelungelo, ngokukhetha kwalo, lokufuna ukuncishiswa okufanele kwezimali noma ukwesulwa kwenkontileka.

§ 9 Umkhawulo wezimangalo zakho

Izimangalo zethu zokukhokha iholo okuvunyelwene ngalo zivinjelwe ngokomthetho ngemva kweminyaka emihlanu, ngokuphambuka ku-§ 195 BGB. Isigaba 199 BGB sisebenza ekuqaleni kwesikhathi somkhawulo.

§ 10 Ifomu lezimemezelo

Izimemezelo nezaziso ezifanele ngokomthetho ikhasimende okufanele lizithumele kithi noma inkampani yangaphandle kufanele ibhalwe phansi.

§ 11 Indawo Yokusebenza, Ukukhetha Umthetho Indawo Yokubusa

 1. Ngaphandle kwalapho kushiwo ngenye indlela kwinkontileka yesondlo, indawo yokusebenza nenkokhelo yindawo yethu yebhizinisi. Imithethonqubo yezomthetho yezindawo zokuphatha ihlala ingathinteki, ngaphandle uma kukhona okunye okuvela kumthethonqubo okhethekile wesigaba sesi-3.
 2. Umthetho we-Federal Republic of Germany usebenza kuphela kule nkontileka.
 3. Indawo ekhethekile yokuphatha izinkontileka nabathengisi, izinhlangano ezisemthethweni ngaphansi komthetho womphakathi noma izikhwama ezikhethekile ngaphansi komthetho womphakathi yinkantolo enesibopho ngendawo yethu yebhizinisi.

Isigaba 12 Ukungqubuzana Kwemithetho

Uma ikhasimende lisebenzisa imigomo nemibandela evamile, inkontileka iphetha ngaphandle kwesivumelwano sokufakwa kwemigomo nemibandela evamile. Ngokusayina le nkontileka, ikhasimende livuma ngokucacile ukuthi imithetho equkethwe kuphela emigomeni evamile nemibandela esetshenziswa yithi iba yingxenye yenkontileka.

Isigaba 13 Sokuvinjelwa Komsebenzi

Ikhasimende lingadlulisela kuphela amalungelo nezibopho zalo kule nkontileka ngemvume yethu ebhaliwe. Okufanayo kusebenza ekunikezelweni kwamalungelo akhe kule nkontileka. Idatha eyaziwayo kumongo wokwenziwa kwenkontileka kanye nobudlelwano bebhizinisi nekhasimende ngaphakathi kwencazelo yomthetho wokuvikela idatha igcinwa futhi icutshungulwe ngokukhethekile ngenjongo yokusebenzisa inkontileka, ikakhulukazi ukucubungula i-oda kanye nekhasimende. ukunakekela. Izintshisekelo zekhasimende zicatshangelwa ngokufanele, kanjalo nemithetho yokuvikela idatha.

§ 14 Umshwana Wokuhlukana

Uma umbandela owodwa noma ngaphezulu kwenzeka noma kungasebenzi, ukufaneleka kwemibandela esele akumele kuthinteke. Izinhlangothi ezinenkontileka ziphoqelekile ukuthi zishintshe isigatshana esingasebenzi zifake leso esisondela eduze kwakamuva futhi esisebenza ngempumelelo.

§ 15 Okujwayelekile

Ikhasimende linesibopho sokuthobela umthetho wokuncintisana, i-copyright noma amanye amalungelo endawo (isb. izimpawu zokuthengisa noma amalungelo obunikazi bokuklama). Esimeni lapho izimangalo zenkampani yangaphandle zigonyelwa ngathi, ikhasimende lizosibuyisela kuzo zonke izimangalo zenkampani yangaphandle ngenxa yokwephulwa kwamalungelo okungenzeka uma sike saphakamisa (ngokubhala) ngaphambili ukukhathazeka mayelana nokwenziwa kwe-oda elibekwe no. mayelana nokwephulwa kwalawo malungelo enziwe.

Kusukela ngo-Agasti 19, 2016